Stichting Intermobiel

Informatie PGB

Met PGB van patiënt tot werkgever

Als je een handicap hebt, dan ontvang je zorg. Alle zorg die je in dat geval nodig hebt, wordt bekostigd door de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). In de meeste gevallen krijgen mensen deze zorg in natura van de plaatselijke thuiszorgorganisatie. Wat veel mensen nog niet weten, is dat je dit ook op een andere manier kunt aanpakken: je kunt ook geld krijgen om zelf de zorg in te kopen, het zogenaamde Persoonsgebonden Budget (PGB). Zo houd je zelf de touwtjes in handen. Maar hoe werkt dit nu precies?

PGB iets voor jou?
Iedereen die zorg in natura ontvangt, heeft recht op PGB. Of je daarvan ook gebruik maakt, is een persoonlijke keuze. Misschien ken je bijvoorbeeld zelf iemand in je omgeving die de zorg kan leveren. Of vind je het prettig om zelf te beslissen wanneer je hulp nodig hebt. Het is duidelijk dat je met een PGB meer invloed kunt uitoefenen op de zorg die je ontvangt. Als je ervoor kiest om gebruik te maken van het persoonsgebonden budget, dan moet je er wel rekening mee houden dat dit wat werk en verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zo moet je zelf alles regelen: de juiste verzorging ‘inkopen’, de betaling regelen en een loonadministratie bijhouden.

Verschillende soorten zorg en hulp
Met een PGB kun je verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel zorgfuncties:

 • Huishoudelijke verzorging (denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien).
 • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
 • Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang of bij het bijhouden van de administratie).
 • Activerende begeleiding (leren omgaan met handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken).
 • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar).
  Het is mogelijk om per zorgfunctie te kiezen of je voor de hulp een PGB wilt. Zo kun je bijvoorbeeld beslissen om zelf iemand voor je persoonlijke verzorging uit te kiezen, terwijl je de huishoudelijke zorg gewoon door de thuiszorg laat regelen.

  Het aantal mensen dat voor een PGB kiest, neemt ieder jaar fors toe. Eind 2004 maakten 69.500 mensen gebruik van de regeling. Van deze groep beoordeelt 95% de zorg als goed of zeer goed.

  PGB aanvragen
  Om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een PGB, moet officieel worden vastgesteld of je zorg nodig hebt, en zo ja, wat voor zorg en hoeveel zorg. Deze beoordeling van de zorgbehoefte noemt men indicatiestelling en wordt verzorgd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) , voorheen het Regionaal Indicatieorgaan (RIO). Het adres kun je opvragen via de site van het de site van CIZ.

  En dan: zelf zorg inkopen!
  Zodra je een PGB toegekend gekregen hebt, kun je aan de slag gaan. Je gaat op zoek naar iemand die de zorg kan bieden die jij nodig hebt. Dat kan een kennis zijn, maar ook een zelfstandig hulpverlener of een thuiszorginstelling of particuliere zorginstelling. Het is vervolgens belangrijk om een goed zorgcontract af te sluiten. Niet alleen is het voor beide partijen handig om alle arbeidsvoorwaarden zwart op wit te hebben, maar ook heb je deze arbeidsovereenkomst tussen budgethouder en hulpverlener nodig om de gemaakte kosten te kunnen verantwoorden in geval van controle door het zorgkantoor. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft in overleg met Per Saldo een aantal handige arbeidsovereenkomsten samengesteld. Hier hoef je alleen nog maar je gegevens en die van je hulpverlener in te vullen.

  Kosten verantwoorden
  Achteraf moet je aan het zorgkantoor verantwoording afleggen over de besteding van het budget dat je gekregen hebt. Het zorgkantoor heeft daarvoor een formulier gemaakt. Hierop kun je aangeven wie je heeft geholpen of begeleid en hoeveel je aan hen hebt uitbetaald. Bij een individuele hulp,die niet werkt bij een bureau of instelling, vermeld je ook hun sofi-nummers. Dit formulier moet je binnen acht weken na het einde van iedere voorschotperiode terugsturen aan het zorgkantoor.

  Financiën
  Als budgethouder krijg je te maken met twee verschillende geldstromen. Enerzijds krijg je het persoonsgebonden budget van het zorgkantoor in de vorm van voorschotten uitbetaald, anderzijds ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van het salaris van je hulpverlener.
  Hoeveel budget kun je eigenlijk verwachten? Het zorgkantoor hanteert een uitgebreide lijst met tarieven, die door het ministerie van VWS zijn vastgesteld. Elke zorgfunctie en elke zorgklasse heeft een eigen tarief. Heb je een indicatie voor verschillende zorgfuncties, dan is je budget dus een optelsom van de afzonderlijke tarieven die in de tabellen staan. Dit wordt het bruto budget genoemd. Dit is niet het bedrag dat je als budget gestort krijgt, maar het bedrag dat je waarschijnlijk nodig hebt om in je verzorging te voorzien. Je wordt geacht een gedeelte van dit bedrag zelf te betalen, de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is (met ingang van 1 januari 2004) afhankelijk van het soort hulp waar je een PGB voor krijgt:
 • 60% van het budget voor huishoudelijke verzorging,
 • 33% van het budget voor persoonlijke verzorging,
 • 27% van het budget voor ondersteunende of activerende begeleiding en
 • 20% van het budget voor verpleging.
 • Voor de zorgfunctie ’tijdelijk verblijf’ geldt sinds begin 2005 geen eigen bijdrage meer.
  In de praktijk is de eigen bijdrage meestal lager, omdat er een maximum eigen bijdrage geldt, een plafond waarbij rekening wordt gehouden met je inkomen en gezinssituatie. Hoe minder je verdient en hoe groter het gezin, hoe lager de eigen bijdrage. Jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.
  Het bedrag dat overblijft na aftrek van de eigen bijdrage heet het netto budget. Je krijgt dat budget door het zorgkantoor rechtstreeks op je bankrekening gestort, in de vorm van voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van het budget ontvang je dit voorschot eens per jaar, eens per half jaar, eens per kwartaal of eens per maand. Hoe hoger het budget, hoe vaker je per jaar een voorschot gestort krijgt. Iedereen die een PGB krijgt toegewezen, krijgt een zogenaamd vrij besteedbaar bedrag. Dit is 1,5% procent van je netto budget met een minimum van 250 euro en een maximum van 1250 euro per jaar. Over dit bedrag hoeft geen verantwoording afgelegd te worden.
  Het PGB is bestemd voor het inkopen van zorg en wordt daarom niet als inkomen beschouwd. PGB heeft dan ook geen invloed op een eventuele uitkering of de inkomstenbelasting. Je hoeft de PGB dus ook niet als inkomen op te geven aan de belastingdienst.

  Meer informatie
  Heb je behoefte aan meer informatie over PGB, kijk dan eens op de volgende websites:
   
 • http://www.pgb.cvz.nl
 • http://www.pgb.nl
 • http://pgb.startkabel.nl
 • http://www.pgb-plein.nl

  Groetjes Ronald Zeijpveld geredigeerd door Petra Zwier en Veroni Steentjes
  Dit artikel is van 2005, dus de informatie kan niet meer up to date zijn.