Stichting Intermobiel

Belangrijke adressen

Onderstaande organisaties en instellingen kunnen je helpen bij vragen rondom PGB:

Per Saldo is dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget in Nederland. Per Saldo zorgt ervoor dat u als budgethouder tot uw recht komt. Door u goed te informeren, door op te komen voor uw rechten, door voor u in de bres te springen bij instanties en bij de politiek.
Telefoon 0900-7424857 (à € 0,20 per minuut)(maandag t/m donderdag, 9.00-17.00 uur)
Postbus 19161, 3501 DD Utrecht
Fax:030-2314975
info@pgb.nl
www.pgb.nl

Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)
Het CIZ is een nieuw opgezet centrum wat centraal de indicaties moet regelen voor onder andere de zorgbehoefte. Daarnaast wordt dit indicatiecentrum ook wel gebruikt door gemeenten om te indiceren in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten. Kijk voor meer informatie op:
http://www.ciz.nl/

Sociale verzekeringsbank (SVB) service centrum PGB
Als budgethouder ben je opdrachtgever van je zorgverlener of zelfs werkgever. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat je je zorgverlener op tijd betaalt en dat je loonbelasting en sociale premies afdraagt. Je moet weten wat je moet doen als je zorgverlener ziek wordt. Het SVB Servicecentrum PGB biedt gratis hulp en advies. Ook kan je op je site voorbeelden vinden van zorgovereenkomsten en brochures. Tevens kan je de salarisadministratie deel of geheels uit handen geven als een zorgverlener graag netto betaald wil worden.

SVB Servicecentrum PGB:
Bezoekadres: Graadt van roggeweg 450
Postadres: postbus 8038
3503 RA Utrecht
Telefoon : 030-2648200
servicecentrumpgb@svb.nl 
http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/pgb/index.jsp

Landelijke verenigingen van regionale Indicatie Organen
Op de site van de landelijke verenigingen van Regionale Indicatie Organen kan je met behulp van uw postcode het RIO vinden waar je een aanvraag voor uw indicatie of herindicatie PGB kunt indienen. www.lvio.nl

MEE
MEE is de nieuwe naam voor SPD. Op deze landelijke site vindt u links naar de MEE-organisaties in uw regio. Bij een MEE-organisatie werken consulenten voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperkingen en chronische ziekten. Een consulent geeft u informatie, advies en ondersteuning bij al uw vragen, ook bij het PGB .
www.meenederland.nl

Thuiszorg
De thuiszorg is een landelijke overkoepelende organisatie van alle gemeentelijke thuiszorgorganisaties. Als je zorg nodig hebt, dan kwam je vroeger automatisch uit bij deze organisatie die dan er zorg voor droeg dat je de zorg kreeg die je toekwam.
Deze zorg kreeg je in natura. Sinds de invoering van het PGB, kun je kiezen voor een geldbedrag of zorg in natura via de plaatselijke thuiszorgorganisatie.
http://www.thuiszorg.nl

Zoek PGB zorg
Ben je op zoek naar een zorgverlener qua persoon of bedrijf, bezoek dan zeker eens deze website. Het is erg betrouwbaar opgezet en je kunt er in 2008 en 2009 meer nieuwe zorgverleners mee vinden dan via de website www.pgb.nl Ik (Veroni) heb er al enkele keren gebruik mee gemaakt en ook heb ik de mensen achter deze website een vraag gesteld en kreeg snel antwoord. Als je dus op zoek naar mensen bent voor je PGB, bekijk dan deze website zeker eens.

Zorgverzekeraars Nederland(ZN)
Zorgverzekeraars Nederland(ZN) is de branche-organisatie van de zorgverzekeraars. Bij ZN zijn alle ziekenfondsen en particuliere ziektekosten-verzekeraars in Nederland aangesloten. De uitvoering van de AWBZ is sinds 1998 in handen van de zorgkantoren. Deze zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren - nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke - die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ zorg in de regio. Een taak van het zorgkantoor gericht op patiënt en consument is: o.a. informatie geven over AWBZ-zorg, vaststellen of de zorgvrager verzekerd is, vaststellen en innen van de eigen bijdragen.

Op deze website kan je het zorgkantoor vinden bij jou in de buurt.