Stichting Intermobiel

Adressen

We hebben je nu kennis laten maken met verschillende woonmogelijkheden voor mensen met een handicap. Van een kleine woonvorm tot een grote woonvorm. En van Fokuswonen tot een verpleeghuis. Er zijn nog veel meer woonmogelijkheden, maar we hopen dat we je zo een idee hebben gegeven van de mogelijkheden.

Hieronder volgen een aantal woonmogelijkheden met hun website en adresgegevens. Ook staan er instanties die je verder kunnen helpen bij het wonen met een handicap.

 • Amstelrade is een grote woonvorm. Amstelrade draagt bij aan het individuele welzijn van mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap. Amstelrade biedt arrangementen en adviezen op het gebied van wonen, zorg, diensten en activiteiten die er op gericht zijn zo goed mogelijk bij te dragen aan het realiseren van een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de cliënten.
   
 • CIZ: Iedere woonvorm heeft een indicatie procedure waarin bekeken wordt of je daarvoor in aanmerking komt. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) is een nieuw opgezet centrum wat centraal de indicaties moet regelen voor alle vormen van zorg die uit de AWBZ worden betaald. Sinds 1 januari 2005 vallen de regionale indicatieorganen (RIO’s) onder het CIZ. Daarnaast wordt dit indicatiecentrum ook gebruikt door gemeenten om te indiceren in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Op deze site vind je ook de adressen van alle regionale indicatie organen waar je een aanvraag kan indienen.
   
 • Fokuswonen: Fokuswoningen sluiten aan op de vraag van mensen met een ernstige lichamelijke handicap, die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen. De combinatie van een aangepaste woning met 24 uursdienstverlening op afroep biedt vrijheid om een eigen leven te leiden. De cliënt bepaalt zelf waarbij en het moment waarop de ADL-assistentie verleend wordt, om welke assistentie het gaat en (tot op zekere hoogte) hoe deze assistentie verleend wordt.
   
 • MEE: Het is niet makkelijk om een leuke aangepaste woonruimte of woonvorm te vinden . Je kunt zelf op zoek gaan of hulp in roepen van de consulent lichamelijk gehandicapten bij de regionale ondersteuningsorganisatie MEE. Zij zijn vaak goed op de hoogte van de mogelijkheden in de regio.
   
 • NSWAC is een organisatie die aan kinderen, jongeren en volwassen met een lichamelijke of meervoudige handicap huishoudelijk verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en verblijf biedt. NSWAC is een algemene instelling. De 9 voorzieningen liggen verspreid over Nederland. Het NSWAC biedt in de 9 woonvoorzieningen deskundige medewerkers ondersteuning en diensten bieden op het gebied van wonen, dag- en vrijetijdsbesteding. De dienstverlening van NSWAC wordt bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast kunnen cliënten en ouders met een persoonsgebonden budget (PGB) dienstverlening op maat inkopen.
 • Het Dorp (Siza Dorp Groep):Het Dorp is een grote woonvorm voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Voor Het Dorp is ‘wonen’ de kern van de zorg- en dienstverlening. Wonen in zijn brede betekenis, het hebben van een eigen plek, waar je zelf je leven kunt (leren)inrichten. Het Dorp biedt 24 uur per dag ondersteuning in de vorm van lichamelijke verzorging, begeleiding, verpleging, medische en paramedische zorg, huishoudelijke zorg en revalidatietechnische voorzieningen om de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. Uitgaande van de wensen en behoeften van de cliënt wordt de aard en de mate van ondersteuning bepaald. Het Dorp is onderdeel van de Siza Dorp Groep.
   
 • Wonen in een aangepast woning met thuiszorg: Bij alle soorten thuiszorg gaat het er om dat u zich zo lang en zo goed mogelijk thuis kunt redden. De thuiszorg biedt u de professionele hulp die daarvoor nodig is. Op maat gemaakt voor u. Thuiszorg biedt huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging, verpleging en meerdere diensten. Zonodig zorgt de WVG voor aanpassingen samen met de woningbouwvereniging.

Woonvormen (klein):

 • kleine woonvorm in Huizen. De woonvorm ligt midden in een woonwijk en biedt plaats aan tweeëntwintig cliënten.
   
 • Hier vind je een woonvorm in Amsterdam van het NSAW. Woonvorm Amsterdam biedt huisvesting, lichamelijke verzorging en begeleiding aan 24 lichamelijk gehandicapte volwassenen.
   
 • Op deze site vind je woon informatie en oriëntatie voor mensen met een handicap in Zuid Brabant. De site heeft nieuws over nieuwe projecten. Ook kan je er een test doen in wat voor soort woonvorm je wilt wonen en daar komen woonvormen uit. Je vindt er informatie over de indicatiestelling. Het is een goeie site als je in Zuid Oost Brabant wil wonen.

  Geschreven door Nynke van der Hoek en Linda Mouw