Stichting Intermobiel

Recensie over het boek erkennen wat is van Bernie Glassman

Titel: Erkennen wat is, een zenleraar over vrede en engagement
Auteur: Bernie Glassman
Nederlands -Paperback 239 pagina's | Uitgeverij Asoka | midprice editie  €7,50 en gewone editie €15,95 | april 2007
ISBN 9789056701574

Dit is geen boek met antwoorden, maar met vragen. Juister gezegd: het gaat over het leiden van een vragend leven, een leven van niet-weten. De auteur heeft vormen van spirituele beoefening ontwikkeld die ons aanmoedigen ook die aspecten van de werkelijkheid onder ogen te zien die we meestal mijden of verdringen. Hij beschrijft in dit boek onder andere de confronterende werkzaamheid van een retraite in Auschwitz, hij toont de hardheid, maar ook de rijkdom, van een tijdelijk leven op straat en geeft uitleg bij het door spirituele principes ondersteunde werk met daklozen, gevangenen en stervenden. Zijn voorbeelden illustreren duidelijk dat juist de aspecten die we het felst loochenen de krachtigste helende energie in zich dragen. Om die energie te kunnen ervaren en benutten, moeten we ons echter bewust openen voor alle aspecten van het leven. De auteur doet hiermee een opmerkelijke poging het geëngageerde boeddhisme in het Westen een belangrijke impuls te geven. Hij gaat hierbij uit van drie basisbeginselen: het loslaten van vaste ideeën, onszelf en anderen heelmaken, en erkennen wat is in alles wat in en om ons heen gebeurt. 

Glassman doet hiermee een opmerkelijke poging het geëngageerde boeddhisme in het Westen een belangrijke impuls te geven. Hij gaat hierbij uit van drie basisbeginselen: het loslaten van vaste ideeën, onszelf en anderen heelmaken, en erkennen wat is in alles wat in en om ons heen gebeurt. Glassman's peacemakers werken voortdurend aan vrede met zichzelf en hun omgeving, en engageren zich voor vredeswerk in verpauperde stadskernen, met probleemgroepen en in landen in oorlog. Uit hun inspanningen kunnen ook wij lessen trekken die grote invloed kunnen hebben op ons gewone dagelijkse leven.


Cijfer: 8,5

Toelichting cijfer:
'Ik vind het een mooi bijzonder boek. Het boek bevat veel verhalen van de mensen die bij de beweging Peacemaker zijn aangesloten. De verhalen over de retraites in Auschwitz en alle namen voorlezen van de mensen die daar zijn omgekomen maakt veel indruk. Dat geldt ook voor de verhalen over het op straat leven als een bedelaar. Hierdoor leest het boek ook makkelijk en is het interessant en onderscheidend. Glassman, Een Amerikaanse zenleraar, combineert autobiografische verhalen met uitleg geven over wat Peacemaker zijn inhoudt. Alles draait in het boek om erkennen wat is, niet weten, het loslaten van concepten en opinies, en heelmaken. Hij laat zien dat als je erkent wat er is je dan met iets verder kunt om het heel te maken als je het niet weten echt los laat. Het leest makkelijk, maar het in de praktijk brengen is moeilijker dan het lijkt. Ik vind het boek zeker een aanrader als je een boek zoekt waarin ervaringen gecombineerd worden met inzichten en uitleg over het boeddhisme. Het is geen zware kost, terwijl er toch wel duidelijk een boodschap in zit. Het boek zet je zeker aan om na te denken en om jezelf vragen te stellen of je kunt erkennen wat is. 

Er stonden hier en daar korte stukjes over pijn en ziekte die op een andere wijze tegen hulpvragen aankijken namelijk: Dit is wat ik zieken en stervenden wil meegeven: Als je iemand om hulp vraagt, kan dit bij anderen een diepe helende werking hebben en een enorme vrijgevigheid opwekken. Zo zie je het zelf vaak niet, maar het zo zien maakt hulp vragen wel eenvoudiger.

Het enige minpuntje is dat het midprice boek door het kleine formaat met één hand moeilijk vast te houden is, als je een beperkte handfunctie hebt.'

Wil je meer over Bernie Glasmann weten, bezoek dan de website www.boeddhistischeomroep.nl van de Boeddhistische Omroep Stichting waar in het TV archief twee documentaires van Bernie Glasmann te vinden zijn.

 

 

 

 

Ingevuld door Veroni Steentjes
Namens Stichting Intermobiel

oktober 2011