Stichting Intermobiel

Tijd

Tijd is relatief
en subjectief
Niet objectief
Maar absoluut
Ongrijpbaar heeft het je in haar macht
Tijd is waar ik soms naar smacht

Veroni Steentjes

Tijd