Stichting Intermobiel

Rutgers Nisso Groep

Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit

Wat is de RNG?
De Rutgers Nisso Groep is hét nationale kenniscentrum seksualiteit. Wij maken ons sterk voor de seksuele gezondheid in Nederland, maar ook daarbuiten. Heldere, betrouwbare informatie over seksualiteit is daarbij belangrijk.

De Rutgers Nisso Groep

Wat doet de RNG?
De Rutgers Nisso Groep doet wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt praktisch toepasbare diensten en producten zoals brochures, lespakketten, trainingen, websites en boeken voor diverse doelgroepen. Er is bovendien een uitgebreid Informatiecentrum op het gebied van seksualiteit, waarin onder andere literatuur te vinden is over handicap en seksualiteit.

Wat heb ik als jongere met een handicap aan de RNG?
Bij de RNG kun je niet direct terecht voor hulp op het gebied van seksualiteit, alhoewel dit mensen dit wel vaak denken. Wij werken voor intermediairs, zoals hulpverleners, patiënten- en belangenverenigingen, docenten en maatschappelijk werkers. Hulpverleners leren bijvoorbeeld hoe ze het onderwerp seksualiteit bespreekbaar kunnen maken door middel van de eerder genoemde diensten en producten. Particuliere klanten kunnen ook voorlichtingsmateriaal bestellen via de webwinkel op www.rutgersnissogroep.nl. Verder kunnen mensen terecht op www.seksualiteit.nl voor informatie.

Waarin onderscheidt de RNG zich t.o.v. andere organisaties?
De RNG is de enige instelling in Nederland die zich zowel wetenschappelijk onderzoek verricht en diensten en producten ontwikkelt.

Hoe bereik ik de RNG?
Rutgers Nisso Groep
Postbus 9022
3506 GA Utrecht

bezoekadres:
Oudenoord 176-178
3513 EV Utrecht

tel. 030 2313431
fax 030 2319387
rng@rng.nl

Kijk voor meer informatie op deze websites:
www.rutgersnissogroep.nl
www.seksualiteit.nl
www.youthincentives.org

Geschreven door de RNG