Stichting Intermobiel

NVVS

Wat is de NVVS?
De NVVS staat voor de Nederlandse Vereniging voor seksuologie. De NVVS is een wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met seksuologie. Zowel hulpverleners (artsen, psychologen, maatschappelijk werkenden) als deskundigen op gebied van voorlichting, preventie en onderwijs, maar ook wetenschappelijke onderzoekers kunnen zich bij de vereniging aansluiten, zolang ze op een professionele wijze met seksuologie bezig zijn.
Logo NVVS

Wat doet de NVVS?
De NVVS bewaakt de kwaliteit van het seksuologisch onderwijs en de seksuologische hulpverlening. Dit doet ze onder andere door regelmatig studiedagen te organiseren en door aan seksuologen kwaliteitseisen te stellen. Seksuologen moeten zich om de vijf jaar laten herregistreren waarbij ze laten zien dat ze voldoende werkervaring hebben blijven houden, dat ze aan intervisiegroepen hebben deelgenomen (waar ervaringen worden uitgewisseld) en dat ze zich voldoende hebben nageschoold. Tot slot neemt de NVVS gevraagd en ongevraagd deel aan (maatschappelijke) discussie rondom seksualiteit. Zo heeft zij in 2007 zich samen met de Rutgers Nisso Groep en met onder andere Stichting Intermobiel sterk gemaakt voor betaalde hulpverlening aan chronisch zieken en gehandicapten. Ook onderhoudt zij contact met overheid en verzekeraars voor goede en betaalbare hulpverlening. Dit gebeurt zowel anoniem voor jongeren in de eerste lijn, als ook voor meer complexe problemen binnen ziekenhuizen, als instellingen (verpleegtehuizen, revalidatiecentra, GGZ). In het debat rondom de zogenaamde seksualisering van de maatschappij is de NVVS van mening dat ieder recht heeft op veilige, respectvolle en plezierige seks. 

Wat heb ik als jongere met een handicap aan de NVVS?
Als jongere met een handicap kun je bijvoorbeeld de NVVS benaderen als je merkt dat er nauwelijks in een instelling aandacht wordt besteedt aan seksualiteit. Of als je merkt dat hulpverleners in jouw omgeving nauwelijks op de hoogte zijn hoe ze een seksueel probleem moeten aanpakken. Als NVVS verlenen we niet zelf hulp, maar kunnen we jou wel in contact brengen met goede seksuologen. Tevens kunnen we signalen vanuit jongeren met een handicap oppakken om beleid of organisatie te wijzigen. 

Waarin onderscheidt de NVVS zich t.o.v. andere organisaties?
De NVVS zet zich met name beleidsmatig in voor de kwaliteit, de organisatie en de financiering van de seksuele gezondheidszorg. Zij zorgt dus voor de voorwaarden waardoor seksuologen hun werk goed kunnen doen. Indirect heeft ook een cliënt daar baat bij. 

Hoe bereik ik de NVVS?
Via de website www.nvvs.info (waar je ook kunt zoeken naar een seksuoloog in jouw regio), via email info@nvvs.info (niet bedoeld voor vragen over seksuele problemen) of bellen naar 040-2852212

Geschreven door de NVVS