Stichting Intermobiel

Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)

Wat houdt de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden in?
De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) bevat richtlijnen over het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers in taxibussen. De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VRR) biedt richtlijnen voor het veilig vervoer van rolstoelinzittenden. Het volgen van de Code VVR is niet wettelijk verplicht. Echter als een vervoerder en een gemeente in een contract overeenkomen de Code VVR te volgen, dan zijn de richtlijnen niet meer vrijblijvend. maar contractueel afgesproken en dus verplicht. Maar naast contractuele afspraken gelden er ook wettelijke eisen.

Dit zijn in het kort de richtlijnen voor de betrokken partijen bij het rolstoelvervoer:
 

 • De rolstoelgebruikers moeten over een (veilig) vervoerbare rolstoel beschikken en toestaan dat zowel de rolstoel als zijzelf worden vastgezet. Ook moeten rolstoelgebruikers zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en de instructies van de chauffeur. Als mensen instaat zijn om met of zonder hulp over te schuiven op een gewone autostoel met veiligheidsgordel moet dit altijd worden gedaan. Dat blijft de veiligste manier van vervoeren.
   
 • De chauffeurs moeten veiligheidsprocedures volgen en materialen op de juiste manier gebruiken. De chauffeurs moeten mensen, die op een gewone stoel kunnen zitten, helpen bij het over schuiven als dat nodig is. De lege rolstoel gaat dan mee als bagage en wordt goed vastgezet. De chauffeur moet in samenspraak met zijn werkgever niet veilig vastzetbare rolstoelen bijvoorbeeld een scootmobiel weigeren te vervoeren.
   
 • taxibedrijven of zorginstellingen (de aanbieders van vervoer) onder verantwoordelijkheid waarvan chauffeurs rolstoelgebruikers vervoeren, moeten zorgen voor veilig materiaal (auto's en vastzetsystemen). De taxibedrijven of zorginstellingen moeten de chauffeurs in staat stellen tot veilig gedrag. Daarnaast moeten de taxibedrijven of zorginstellingen de chauffeurs de mogelijkheid geven tot het volgen van trainingen en opleidingen met betrekking tot het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers. Het tijdschema van chauffeurs moet ruim genoeg zijn om veilig te kunnen rijden. De taxibedrijven of zorginstellingen moeten tegenover degenen die opdracht hebben gegeven voor het vervoer van rolstoelgebruikers kunnen aantonen dat zij de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) naleven.
   
 • de gemeenten of de zorginstellingen (de aanbesteders van het vervoer) moeten de opdracht voor vervoer van rolstoelgebruikers toekennen aan de aanbieder die naleving van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) kan aantonen. Ook moeten de gemeenten of de zorginstellingen het financieel mogelijk maken om de Code VVR te kunnen naleven. Denk hierbij onder andere aan het kunnen aanschaffen van veilige vastzetsystemen. De gemeenten of de zorginstellingen die opdracht hebben gegeven voor het vervoer, moeten bij het taxibedrijf of de zorginstelling controleren of zij de opgestelde richtlijnen naleven. Tot slot moeten de gemeenten of de zorginstellingen zorgen dat zij veilig vastzetbare rolstoelen in hun assortiment van verstrekbare hulpmiddelen hebben en toezien op goede advisering over de rolstoel.
   
 • de adviseur moet in overleg met de rolstoelgebruiker een rolstoel adviseren en een vervoersplan opstellen. De adviseur moet de cliënten goed voorlichten bij de keuze van een rolstoel en de eventuele consequenties van bepaalde aanpassingen. De adviseurs moeten de richtlijnen voor veilig vervoer in acht nemen.
   
 • Rolstoelfabrikanten moeten voorrang geven aan het ontwikkelen van veilig vastzetbare rolstoelen met gemarkeerde bevestigingspunten waaraan de rolstoel tijdens het vervoer moet worden vastgezet. Ook dienen ze
  rolstoelen op veiligheid te laten testen. Door duidelijke productinformatie en gebruiksaanwijzingen dienen zij het veilig gebruik van de rolstoelen in combinatie met een veilig vastzetsysteem te bevorderen.
 •  De carrosserie - en autoaanpasbedrijven moeten zich op de hoogte stellen van de nieuwste veiligheidsrichtlijnen en moeten deze toepassen bij de aanpassing van voertuigen die rolstoelinzittenden te vervoeren.


Aanvullende informatie
Voor veilig vervoerbare rolstoelen en veilige vastzetsystemen voor rolstoelen zijn internationale (ISO) normen ontwikkeld.
Hier volgen nog aanvullende punten in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR).

In de Code VVR staan vier typen rolstoelen omschreven:
 

 • Niet vervoerbaar. Rolstoelen met sterk afwijkende maatvoering.
 • Niet veilig vervoerbaar. Rolstoelen waaraan niet verantwoord een vastzetsysteem te bevestigen is. Dit geldt onder andere voor scootmobielen, sportrolstoelen en onderstellen met een zitkuip.
 • Vastzetbaar. Rolstoelen die met gangbare vastzetsystemen goed vast te zetten zijn. Mits kwalitatief goede vastzetsystemen op de juiste wijze worden gebruikt ontstaan redelijk verantwoorde veiligheidssituaties. Een veilig vastzetsysteem voldoet aan de norm ISO 10542 deel 1 en het van toepassing zijnde deel 2 t/m 5.
 • Veilig vervoerbaar. Rolstoelen die voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen om veilig vervoerd te worden. ISO 7176-19. In combinatie met rolstoel vastzetsystemen die voldoen aan de (hoogste) eisen van de internationale norm ISO-10542 ontstaan veilige zitplaatsen. NB: Beide ISO normen gaan uit van dezelfde(sterkte)eisen, namelijk botstesten met ± 50 km/h en krachten van 20g (g=versnelling van de zwaartekracht)

Gordeldraagplicht
Vanaf 1 maart 2006 zijn rolstoelgebruikers verplicht om in alle motorvoertuigen een gordel te dragen. Op medische gronden kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ontheffing verlenen van het dragen van de gordel. Voor een goed vastzetbare, veilig vervoerbare rolstoel is de eigenaar van de rolstoel verantwoordelijk. De eigenaar kan de gebruiker zelf zijn, maar ook de verstrekker van de rolstoel (gemeente of zorginstelling).

Voor wie is hij bedoeld?
De Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) is bedoeld voor mensen die in een rolstoel vervoerd worden door taxibedrijven of zorginstellingen.

Waar vind je meer informatie?
Meer informatie is te vinden op:
- www.veiligvervoer.nl Hier is de volledige tekst van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden te vinden.
- www.vastisbeter.nl  Deze stichting heeft als doel het verbeteren van de veiligheid van mensen met een beperking. Zij doen dit door het geven van voorlichting en scholing.
- Handywijzer

Geschreven door Ingrid Groenendijk
Geredigeerd door Veroni Steentjes

Mei 2009