Stichting Intermobiel

Woon/werk vervoer

Wat is woon-werkvervoer?
Veel mensen met een handicap hebben speciale voorzieningen nodig om op hun werk te komen. Kunt u door uw handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen en niet in een gewone auto rijden? Dan komt u in principe in aanmerking voor een van de volgende vervoersvoorzieningen:

  • een vergoeding om uw eigen auto aan te laten passen; 
  • een aangepaste auto in bruikleen met kilometervergoeding; 
  • een vergoeding voor een gehandicaptenvoertuig; 
  • een vergoeding voor het aanvullend collectief vervoer van de gemeente; 
  • een vergoeding van taxikosten; 
  • een vergoeding om u bijvoorbeeld met Valys te laten brengen en halen naar NS-stations.

De extra kosten die u moet maken om op uw werkplek te komen, worden vergoed als reïntegratievoorziening. Hebt u al een voorziening voor leefvervoer van de gemeente en hebt u nu een voorziening voor woon-werkvervoer nodig? Dan kan dit ook in combinatie.

Vergoeding van woon-werkvervoer
De extra kosten die mensen met een handicap maken om op hun werkplek te komen, worden vergoed door de overheid als zogenoemde reïntegratievoorziening. Voor de meeste daarvan geldt dat de werkgever ervoor zorgt dat de voorziening er komt. Zo werkt het echter niet bij de vervoersvoorziening: dat is een ’persoonsgebonden’ voorziening. Dat betekent dat u haar zelf moet aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen www.uwv.nl . Op de website kunt u zien onder welke vestiging u valt. U krijgt alleen een vergoeding als het inkomen van u en uw partner, dus het bruto gezinsinkomen, lager is dan € 30.700 per jaar (bedrag 2006). Dit geldt niet voor aanpassingen aan uw eigen auto: die worden wèl altijd vergoed. Wanneer uw inkomen stijgt, hoeft u uw bruikleenauto meestal niet in te leveren, maar kunt u hem van de gemeente overnemen. Voor persoonsgebonden reïntegratievoorzieningen geldt een drempelbedrag van € 109 (bedrag 2006). Dat betekent dat alleen als de kosten voor de vervoersvoorzieningen hoger zijn dan dit bedrag, u hiervoor een vergoeding kunt krijgen.

Combinatie van woon-werkvervoer en leefvervoer
Een vergoeding voor woon-werkvervoer regelt u bij het UWV, die voor leefvervoer bij uw gemeente. In de praktijk hebben veel mensen beide voorzieningen nodig. Daarom is besloten dat het UWV de vergoeding voor leefvervoer overneemt van de gemeente zodra u een woon-werkvergoeding krijgt. Zo hebt u maar met één instantie te maken. Zelfs als u tijdelijk geen werk hebt, blijft het UWV uw leefvervoer uitbetalen. U hoeft dus niet direct naar een ander loket om de vergoeding aan te vragen. Mocht u na maximaal een jaar geen nieuw werk hebben gevonden, dan neemt de gemeente de uitkering weer over.

Bron: www.meegeldersepoort.nl