Stichting Intermobiel

Veiligheid van rolstoelvervoer

Voor mensen die vanwege hun handicap niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, is er het aanvullend vervoer. In de eigen regio wordt het aanvullend vervoer door de gemeente geregeld. Veel gemeenten hebben daarvoor een contract afgesloten met een taxibedrijf. Mensen in een rolstoel worden in taxibusjes vervoerd. Helaas blijkt het vervoer met taxibusjes niet altijd voldoende veilig te gebeuren. Er ontstaan bijvoorbeeld onveilige situaties doordat:

  • de rolstoel niet goed wordt vastgezet; 
  • bepaalde rolstoelen niet geschikt zijn om met inzittende vervoerd te worden; 
  • er geen goede veiligheidsgordel wordt gebruikt; 
  • de chauffeur niet goed weet hoe hij de rolstoel moet vastzetten en/of te weinig tijd heeft om de veiligheidsmaatregelen uit te voeren.

Voor het vervoer van mensen in een rolstoel is nog weinig bij wet geregeld. Wel heeft de Stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen een convenant ’Veilig vervoer rolstoelinzittenden’ uitgebracht. Daarin staan richtlijnen voor het veilig vervoeren van mensen in een rolstoel. Voor chauffeurs is een handige checklist ontwikkeld. Deze kan besteld worden op www.skkp.nl. Meer informatie over veilig vervoer van rolstoelinzittenden vindt u op www.veiligvervoer.nl , een website van de Stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen. Bij de Stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen kunt u ook klachten en ongevallen melden.

Wat kunt u zelf doen tegen onveilig rolstoelvervoer?
’Mijn tante is in een taxibusje met rolstoel en al achterover gevallen, omdat ze niet goed was vastgezet. Het was al de tweede keer dat dit gebeurde; dit keer had ze een flinke hoofdwond die in het ziekenhuis moest worden gehecht. De taxiorganisatie wil van geen schuld weten. Ik wil andere taxigebruikers dit soort ervaringen besparen; hoe pak ik dat aan?’

U kunt in elk geval uw klacht schriftelijk indienen bij het taxibedrijf. In de vervoersvoorwaarden van het bedrijf staat binnen welke termijn dat moet gebeuren. Wanneer het taxibedrijf het niet met u eens is of niet binnen vier weken reageert, kunt u zich wenden tot de geschillencommissie taxivervoer; u vindt alle informatie op de website van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, onder taxivervoer.

U kunt ook uw gemeente vragen om een andere vervoersvoorziening, met als motivering dat de algemene voorziening (het taxibusje) niet voldoet. De gemeente heeft namelijk een ’zorgplicht’: zij moet u passend vervoer bieden. En een taxibusje dat structureel te laat is of u niet veilig kan vervoeren, is geen passend vervoer. De gemeente moet binnen acht weken reageren op uw aanvraag.Stelt de reactie van de gemeente u niet tevreden of reageert de gemeente helemaal niet, dan kunt u bezwaar indienen. U kunt daarbij de hulp inroepen van een belangenorganisatie, van Rechtshulp Nederland (voor kantoren zie www.rechtshulpnederland.nl ) of van uw rechtsbijstandverzekering.

Maar hoe voorkomt u dat u een klacht moet indienen? Zorg in elk geval dat u weet waar u op moet letten als u in uw rolstoel reist. Dat leest u in de gratis brochure ’Veilig vervoer rolstoelinzittenden: hoe zit dat?’ van de Stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen. Daar staat bijvoorbeeld in waar u de chauffeur op mag aanspreken. Verder staat er duidelijk in omschreven wat er wél volgens de wet geregeld is. De brochure is ook te downloaden van de website.

Verkeerstrainingen voor rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers zijn extra kwetsbaar in het verkeer. Daarom geven revalidatiecentra speciale verkeerstrainingen voor rolstoelers. Tijdens zo’n training kunt u oefenen op een verkeersoefencircuit. Daar worden werkelijke verkeerssituaties nagebootst: u komt bijvoorbeeld verschillende soorten wegverharding tegen, stoepranden, verkeersborden, stoplichten en obstakels.Als rolstoelgebruiker moet u precies weten wat wel en niet mag met bijvoorbeeld een gehandicaptenvoertuig of brommobiel. Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO heeft daar een brochure over: Veilig op pad. Daarin staan ook hoofdstukken over autorijden, parkeren en aanvullend vervoer. U kunt de brochure voor rond de € 5 bestellen bij Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO.

Bron: www.meegeldersepoort.nl