Stichting Intermobiel

Aangepaste fiets

Er zijn verschillende soorten aangepaste fietsen voor mensen met een lichamelijke beperking. Voorbeelden zijn:

  • de seniorfiets. Een fiets met een lage instap en een motortje;
  • de driewielfiets. Op deze fiets zit u stabieler dan op een fiets met twee wielen;
  • de aankoppelbare handbike. Aan uw eigen rolstoel wordt een voorstuk bevestigd waardoor een fiets ontstaat die u met de hand kunt voortbewegen;
  • de vastframe handbike. Deze fiets is geschikt om snel te fietsen en wordt veel gebruikt om te sporten.

Fietsen geschikt om samen te fietsen zijn:

  • de tandem. Een tandem is bijvoorbeeld geschikt voor visueel gehandicapten. Er zijn verschillende soorten tandems, zoals tandems met een lage instap en tandems waarbij u gezamenlijk óf onafhankelijk van elkaar kunt trappen;
  • de tandem met drie wielen. Deze fiets is bijvoorbeeld geschikt voor zeer beweeglijke kinderen of voor mensen met evenwichtsproblemen;
  • de tweepersoonsfiets. Op deze driewielfiets zitten twee mensen naast elkaar.

Er zijn ook fietsen waarop iemand u kan meenemen:

  • de tweepersoons rolstoelfiets. Dit is een fiets met een rolstoel aan de voorkant. De rolstoel kan losgekoppeld worden als u bijvoorbeeld ergens wilt pauzeren. U kunt dan in uw rolstoel blijven zitten. Wat overblijft is een halve fiets;
  • de rolstoelbakfiets. Dit is een fiets met een wiel achter en twee wielen voor. Tussen de twee wielen aan de voorkant zit een plaat waarop de rolstoel kan worden bevestigd. Deze fiets is geschikt voor mensen die alleen in hun eigen rolstoel kunnen zitten;
  • de bakfiets. Deze fiets is handig voor ouders van kleine kinderen met een handicap.


Meer informatie over (leveranciers van) aangepaste fietsen kunt u krijgen bij de Fietsersbond, bij Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie en op Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland.
Voor een aangepaste fiets kunt u een vergoeding aanvragen. Gebruikt u uw fiets vooral voor privédoeleinden, dan kunt u terecht bij uw gemeente. Gebruikt u uw fiets om naar uw werk te gaan, dan kunt een vergoeding aanvragen bij het UWV

Vergoeding van een aangepaste fiets
Als u een aangepaste fiets nodig hebt, kunt u deze soms geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. De Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) schrijft voor dat de gemeente vervoersvoorzieningen moet verstrekken aan gehandicapten. Hoe de wet precies wordt uitgevoerd, verschilt echter per gemeente. In sommige gemeenten moet u een eigen bijdrage betalen. Andere gemeenten geven helemaal geen vergoeding voor een aangepaste fiets.

Aangepaste fietsen zijn te koop bij een revalidatie-speciaalzaak, bijvoorbeeld een vestiging van Welzorg Nederland NV of van Meyra Nederland BV. Adressen van leveranciers van aangepaste fietsen vindt u ook op Fietsersbond.

Wanneer u een aangepaste fiets nodig hebt om naar uw werk of school te gaan wordt de aanpassing gezien als een reïntegratievoorziening. U kunt de voorziening zelf aanvragen bij het UWV-kantoor. Een kantoor in uw regio vindt u op Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Mensen die in een instelling wonen kunnen een vergoeding voor een aangepaste fiets aanvragen bij hun zorgverzekeraar (op grond van de AWBZ).

bron: www.meegeldersepoort.nl