Stichting Intermobiel

Intermobiel Fonds

Het Intermobiel fonds is een heel klein fonds voor jongeren die via een aanvraag een middel kunnen verkrijgen op bruikleen.

Deze middelen zullen altijd in eigendom van Stichting Intermobiel blijven. Dit wordt gedaan vanwege t feit dat het artikel dan nog doorgegeven kan worden.

 

Ons Fonds is helaas erg klein en we wijzen vele aanvragen af. Dat heeft te maken met de weinige financiele middelen bij dit fonds.

 

 

Waar moet een aanvraag aan voldoen:

Naam, leeftijd, reden waarom, financiele situatie, en of je op een andere wijze al iets geprobeerd hebt.

 

Kinderen zijn uitgesloten voor een aanvraag.

Lid van anderr organisaties Bestuurders van andere st. zijn ook uitgesloten.

Aanvragen voor auto, auto aanpassingen en dergelijke zijn ook uitgesloten. Aanvragen boven de 1000 euro kunnen wij normaal gesproken ook niet in behandeling nemen. 

 

Mailen voor een aanvraag naar fonds@intermobiel.com 

 

 

Er is geen mogelijkheid om tegen een afwijzing in beroep te gaan.

Het Fonds is mede opgezet door Emile Cobben en is daardoor de beslisser of een aanvraag wordt goed of afgekeurd.

Vanaf de start van dit fonds zijn in de loop van de jaren 10 tallen mensen geholpen met meer contact naar de buitenwereld.  Hierin is de slogan van intermobiel een hele belangrijke.

SAMEN KOMEN WE ER UIT. 

 

 

Te ver van me bed show steunt het Intermobiel fonds. Giedse presenteerde het en ambassadrice Denise Vanderbroeck neemt cheque in ontvangst