Stichting Intermobiel

Een overzicht van diverse hulporganisaties voor als je een lichamelijke handicap of chronische ziekte hebt

Wanneer je een lichamelijke handicap hebt of chronisch ziek bent, heb je recht op hulp. Hulp in onder andere, juridische zaken, maar ook hulp die je wegwijs biedt op andere terreinen. Het is vaak moeilijk de juiste organisatie te vinden voor jouw hulpvraag. We hebben daarom een lijstje voor je gemaakt van instanties waar je mee te maken, of hulp van, kunt krijgen. Als eerste komen de meest bekende instanties aan bod.  Help waar vind ik de juiste organisatie die mij kan helpen

- MEE
- Zorgbelang
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland
- Regelhulp
- Het juridisch loket
- Mezzo
- CAK
- CIZ

 

MEE
Stel al je vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken, aan MEE. Dit geldt niet alleen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook hun familieleden, vrienden en andere betrokkenen kunnen MEE om ondersteuning vragen. Bovendien werkt MEE nauw samen met organisaties als bijvoorbeeld scholen, gemeenten, UWV, sportverenigingen en woningcorporaties. MEE is een landelijke organisatie. De dichtstbijzijnde MEE vestiging vind je door op deze website jouw woonplaats in te vullen. De website en het telefoonnummer van de MEE vestiging bij jou in de buurt verschijnen vervolgens op je scherm.

Zorgbelang 
Nederland telt dertien regionale Zorgbelang organisaties. Zij behartigen de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Daarnaast verschaffen zij informatie en behandelen zij klachten op dit gebied. Kortom: zij zetten zich in voor een betere kwaliteit van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Bij ieder van hen zijn gemiddeld tachtig tot vierhonderd patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten. Het contact met de landelijke patiëntenorganisaties gebeurt vanuit het aanspreekpunt ‘Zorgbelang Nederland’. Via dit hoofdkwartier kenmerken zij zich als gesprekspartner voor de landelijke politiek, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De Zorgbelang organisaties richten zich op de ingewikkelde ‘rompslomp’ in de zorg, en alle (regelmatig) voorkomende veranderingen en gevolgen die hiermee gepaard gaan. Op de website van zorgbelang Nederland vind je een kaart van Nederland waar je op kunt klikken. Zo kun je de Zorgbelang organisatie in jouw regio vinden.

Deeljezorg.nl
Deeljezorg.nl is een initiatief van Zorgbelang. Je kunt er je eigen ervaringen, oproep of tip over zorg en welzijn kwijt. En die van anderen lezen! Daarbij krijg je reacties en tips van lotgenoten. Heb je misschien een onderwerp dat voor jou belangrijk is? Op dit sociale netwerk kun je je eigen groep starten en mensen uitnodigen om hier met jou over te praten. Om je standpunt kracht bij te zetten, is het mogelijk foto’s, video’s of bestanden plaatsen. Je kunt je verhaal zelfs koppelen aan een zorgaanbieder of gemeente.

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad Nederland)
Samen met ongeveer honderdnegentig organisaties, behartigt de CG Raad de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met een beperking. De CG-Raad pleit voor volwaardige deelname aan de maatschappij, voor iedereen. De organisatie maakt zich sterk voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten, op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning en gelijke rechten. Doordat de CG Raad zoveel organisaties vertegenwoordigt, heeft zij veel inspraak. Ze is dan ook een belangrijk overlegorgaan voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en het bedrijfsleven.

Regelhulp.nl
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning. Deze organisatie is bestemd voor iedereen die hulp zoekt op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden & opgroeien, en sociale zekerheid. De organisatie werkt samen met onder andere de gemeenten, het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Regelhulp biedt hulp aan cliënten, hun omgeving (mantelzorgers, familieleden enzovoort), en aan ouders/verzorgers van kinderen tot ongeveer achttien jaar.
Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoeningen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen. Regelhulp biedt echter geen medische informatie.

Hoe werkt Regelhulp?
Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom is het op Regelhulp mogelijk om via drie ingangen te zoeken naar informatie en oplossingen.

1.Mijn situatie
Kies deze optie als je stap voor stap je situatie en je hulpvraag in kaart wilt brengen. Je doorloopt enkele vragen en ziet vervolgens welke mogelijke oplossingen het beste bij je situatie passen.

2.Informatie
Een overzicht van herkenbare onderwerpen over een beperking, gebeurtenis of levensfase. Dit is de snelle route naar oplossingen, regelingen en voorzieningen voor verschillende situaties.

3.Direct aanvragen
Je kunt via Regelhulp een gesprek of voorziening aanvragen bij de gemeente, het CIZ en UWV.

Het Juridisch Loket
Bij het Juridisch Loket kun je terecht met alle juridische vragen waar je geen antwoord op weet. De driehonderd hoogopgeleide juristen van het Juridisch Loket bieden je gratis een helpende hand in de wirwar van de juridische wereld zonder je van het kastje naar de muur te sturen! Dit gebeurt op een vertrouwelijke manier. Je kunt het loket bereiken via het landelijke telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,10 p/m), de 30 vestigingen door het hele land, of via de website. Het Juridisch Loket staat voor een rechtvaardige samenleving, onder andere op het gebied van werk, uitkeringen & toeslagen, wonen, schade&letsel, enzovoorts. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door de overheid.
 
Mezzo  Landelijk vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
Mezzo behartigt, samen met 350 aangesloten organisaties, de belangen van iedereen die langdurig en onbetaald voor een naaste zorgt. Zij bieden informatie, advies en steun aan mantelzorgers en voorzien hulpvragers van zorgvrijwilligers.
Informatiebijeenkomsten
Mezzo organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten door het hele land. De locaties en data van deze evenementen zijn te vinden onder het kopje ‘activiteiten’ op de website.
Voordelen lidmaatschap
Als lid van Mezzo maak je gebruik van vele voordelen. De extraatjes voor de mantelzorgers zijn: www.mezzo.nl/ledenvoordeel_mantelzorgers De individuele belangenbehartigers in de mantelzorg krijgen: www.mezzo.nl/belangenbehartigers en de organisaties die lid zijn profiteren van www.mezzo.nl/ledenvoordeel_organisaties  

Sociaaljuridisch advies
Heb je sociaaljuridisch advies nodig, dan kun je je vraag telefonisch stellen op werkdagen tussen half tien ’s ochtends en twaalf uur. De professionele dienstverleners staan je graag te woord via de Mantelzorglijn, tel. 0900 20 20 496. Dit kan ook per e-mail, via wegwijzer@mezzo.nl Ook hier geldt weer: klik op het kaartje van Nederland voor een hulporganisatie bij jou in de buurt!

Het CAK
Chronisch zieken en mensen met een handicap krijgen vaak te maken met extra kosten. Hiervoor ontvangen zij een tegemoetkoming. Het CAK regelt deze bijdrage door middel van ‘de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’.

Een andere taak van het CAK is het berekenen en innen van de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).De financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet, gebeurt ook via het CAK.

Het CIZ
Via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt de afgekorte ‘AWBZ’ zorg betaald. Om voor deze zorg in aanmerking te komen, heb je een indicatie nodig. Hierin staat welke zorg je nodig hebt en hoeveel. Deze indicatie wordt gegeven door het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg.

Samengesteld door Dorothy Looman d.m.v. diverse internetbronnen
Geredigeerd door Veroni Steentjes

Mei 2012