Stichting Intermobiel

Johan Intermobiel Fonds

 

het Johan Intermobiel Fonds

 

Na het overlijden van onze penningmeester Johan Fiddelaers was het voor ons als stichting snel duidelijk dat wij hem moesten blijven herrineren op een wijze die zou passen. Omdat hij de man van de cijfers was en erg gehecht was aan het intermobielfonds was het duidelijk dat hij deze naam moest meedragen. Vanaf 16-08-2022 heet het dus het JOHAN INTERMOBIEL FONDS.

 

Het Johan Intermobiel fonds is een heel klein fonds voor jongeren uit de Intermobiel doelgroep die via een aanvraag een middel kunnen verkrijgen op bruikleen basis. Deze middelen zullen altijd in eigendom van Stichting Intermobiel blijven. Dit wordt gedaan omdat het artikel nog doorgegeven kan worden. Ook kan het artikel dus nooit doorverkocht worden. 

 

Ons fonds is helaas erg klein en we wijzen daardoor ook veel aanvragen af. Dat komt omdat het fonds weinige financiele middelen heeft. 

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Alle gegevens van de aanvrager moeten versterkt worden, de leeftijd, wat aangevraagd wordt en waarom en er moet volledige openheid in de financiele situatie gegeven worden. Ook is het van belang  te weten wat er al gedaan is om het benodigde geld te verkrijgen. 
 

UITGESLOTEN:

-Aanvragen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn uitgesloten voor een aanvraag. Het gaat om de Intermobiel doelgroep.

-Leden van andere organisaties en bestuurders van andere stichtingen zijn ook uitgesloten.

-Aanvragen voor een auto, studie, woon- en werkaanpassingen en dergelijke zijn ook uitgesloten.
-Aanvragen boven de €1.000,- euro nemen we niet in behandeling. 
-U kunt slechts eenmaal een aanvraag indienen bij het Intermobiel fonds en niet vaker.
- Aanvragen op het gebied van vakantie, vervoer, en wonen worden zeker afgewezen. 

 

KANSEN OP POSITIEF RESULTAAT:

-De meeste kans op een positief resultaat is een aanvraag op het gebied van tablets en pc en apparatuur. 

Dit is omdat wij een digitale organistaie zijn die lotgenotencontact en kennisuitwisseling willen vergroten.

 

Als u een aanvraag wilt doen, kunt u dit mailen naar Dhr. Cobben naar  fonds@intermobiel.com

U krijgt per e-mail een reactie terug. Er is geen mogelijkheid om tegen een afwijzing in beroep te gaan. 

Het Johan Intermobiel fonds is opgezet door Emile Cobben. Hij is daarom de beslisser of een aanvraag wordt goed- of afgekeurd. 

 

Vanaf de start van dit fonds zijn in de loop der jaren tientallen mensen geholpen in hun zelfstandigheid, mogelijkheden en om meer contact met de buitenwereld te hebben. Hierin is de slogan van intermobiel een hele belangrijke namelijk: 

SAMEN KOMEN WE ER UIT! 

 

Te ver van me bed show steunt het Intermobiel fonds. Giedse presenteerde het en ambassadrice Denise Vanderbroeck neemt cheque in ontvangst

 Deze opbrengst is ten goede gekomen van het Intermobiel fonds