Stichting Intermobiel

Partners

 

Met onderstaande organisaties werken we samen! Wilt u met uw organisatie ook meedoen?, mail ons.  Groetjes Sichting Intermobiel

De Arnhemse uitdaging, Nederlandse Vereniging voor Seksuologen (NVVS), Rutgers Nisso Groep,  Zorgbelang Gelderland, MEE Gelderse Poort 

De Arnhemse Uitdaging: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn. De Arnhemse Uitdaging bouwt bruggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving en legt verbindingen om de leefkwaliteit in Arnhem te verbeteren. Met de formule van de Arnhemse Uitdaging slaan ze maar liefst drie vliegen in één klap: betrokken medewerkers uit het bedrijfsleven en enthousiaste wijkbewoners werken samen aan de verbetering van de leefkwaliteit in hun buurt en zelfs in heel Arnhem. De Arnhemse Uitdaging heeft Intermobiel geholpen op het gebied van laptops en prijzen voor de ontwerpwedstrijd en nieuwe hulpvragen staan uit op het gebied van juridisch advies en het project vakantiewoning. Intermobiel is dus erg blij met de Arnhemse uitdaging als Arnhemse stichting! Meer informatie zie www.arnhemseuitdaging.nl De Arnhemse uitdaging steunt Stichting Intermobiel
De NVVS staat voor de Nederlandse Vereniging voor seksuologie. De NVVS is een wetenschappelijke vereniging voor iedereen die zich beroepsmatig bezig houdt met seksuologie. De NVVS bewaakt de kwaliteit van het seksuologisch onderwijs en de seksuologische hulpverlening. Tot slot neemt de NVVS gevraagd en ongevraagd deel aan (maatschappelijke) discussie rondom seksualiteit. Zo heeft zij in 2007 zich samen met de RNG en met onder andere Stichting Intermobiel sterk gemaakt voor betaalde hulpverlening aan chronisch zieken en gehandicapten. Ook onderhoudt zij contact met overheid en verzekeraars voor goede en betaalbare hulpverlening. In het debat rondom de zogenaamde seksualisering van de maatschappij is de NVVS van mening dat ieder recht heeft op veilige, respectvolle en plezierige seks. Meer informatie vind je op www.nvvs.info

Nederlands vereniging voor seksuologen


De Rutgers Nisso Groep doet wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelt praktisch toepasbare diensten en producten zoals brochures. Er is bovendien een uitgebreid informatiecentrum op het gebied van seksualiteit, waarin onder andere literatuur te vinden is over handicap en seksualiteit. Particuliere klanten kunnen hier ook voorlichtingsmateriaal bestellen via de webwinkel op www.rutgersnissogroep.nl Seksualiteit kan gepaard gaan met problemen en aandoeningen op medisch-biologisch, psychologisch en sociaal vlak of een combinatie van de drie. Evenzo kunnen allerlei (niet-seksuologische) ziektes en handicaps negatieve gevolgen hebben voor seksualiteit en relaties. Wij werken voor intermediairs, zoals hulpverleners en maatschappelijk werkers. We leren ze  hoe ze het onderwerp seksualiteit bespreekbaar kunnen maken door middel van de eerder genoemde diensten en producten.
Rutgers Nisso groep
ZORGBELANG GELDERLAND is een vereniging van ruim 400 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Zorgbelang Gelderland komt op voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg in Gelderland. Stichting Intermobiel is lidorganisatie van Zorgbelang Gelderland. Logo zorgbelang Gelderland. Jpg
MEE GELDERSE POORT is er voor iedereen met een beperking in de omgeving van Arnhem en omstreken. De MEE biedt informatie, advies of ondersteuning. MEE ondersteunt u op alle terreinen van het dagelijks leven. MEE zoekt samen met u naar mogelijkheden en houdt rekening met uw beperkingen. Bezoek MEE voor een MEE bij u in de buurt De MEE Gelderse Poort Bureau Arnhem kan je bereiken op 026-4454151 en via www.meegeldersepoort.nl

 
MEE
  • Partners sport

    Met onderstaande sport partners werken we samen. Uw naam ook hier?, mail ons. Groetjes Stichting Intermobie...
  • Partners financieel

    Intermobiel is bij onderstaande goede doelen organisaties aangesloten. We zijn opgenomen te worden in de li...
  • Partners website

    Zonder de hulp van onderstaande fondsen, organisaties en bedrijven was deze website er niet geweest.  Onze ...