Stichting Intermobiel

Jaarverslagen

Stichting Intermobiel vindt het belangrijk om transparant te zijn voor haar donateurs, sponsoren en voor andere belangstellenden. Stichting Intermobiel bestaat als stichting sinds maart 2003. Intermobiel is een vrijwilligersorganisatie dus zonder bezoldiging. Enkele vrijwilligers ontvangen een beperkte  onkostenvergoeding voor gemaakte telefoon-, internet en reiskosten. Intermobiel heeft de Anbi status van de belastingdienst. 

Daarnaast staat er inhoudelijke en financiële informatie op diverse goede doelen sites als www.allegoededoelen.nl van stichting Geef Gratis en de Nationale Goede doelen test www.goededoelentest.nl en bij Geefwijzer www.geefwijzer.nl

Op deze pagina treft u de financiële verslagen van Stichting Intermobiel aan, onderverdeeld in de begrotingen en de financiële jaarrekeningen.

Jaren:

Begrotingen:

Financiele jaarrekeningen:

2024 

 

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

2018

 

2017


2016

Begroting 2024 NIEUW

 

begroting 2023

 

Begroting 2022

 

Begroting 2021

 

Begroting 2020

 

Begroting 2019

Begroting 2018

 

Begroting 2017

Begroting 2016

Financiele Jaarrekening 2023 NIEUW

Activiteiteverslag 2023 NIEUW

 

Financiele Jaarrekening 2022 
Activiteitenverslag 2022 

 

Financiele Jaarrekeninng 2021

 

Financiële jaarrekening 2020

 

Financiële jaarrekening 2019


Financiële jaarrekening 2018

Financiële jaarrekening 2017

 

Financiële jaarrekening 2016


2015
Begroting 2015 Financiële jaarrekening 2015

2014
Begroting 2014 Financiële jaarrekening 2014

2013
Begroting 2013 Financiële jaarrekening 2013

 

Indien er nog vragen omtrent deze verslagen zijn, kunt u altijd contact opnemen met Stichting Intermobiel.

De verslagen en cijfers zijn zorgvuldig samengesteld door voorzitter Veroni Steentjes en penningmeester Johan Fiddelaers en goedgekeurd door het bestuur van Stichting Intermobiel. Intermobiel heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers. 

ANBI status
Stichting Intermobiel heeft de ANBI status. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. De ANBI status geldt sinds 1 januari 2008 en het vervangt het artikel 24. Intermobiel heeft de ANBI status van de belastingdienst per 1 januari 2008 gekregen.
 

Stiching Intermobiel heeft de ANBI-status
ISF Keurmerk
Het ISF keurmerk geeft aan dat Stichting Intermobiel zich houdt aan de gedragscode voor fondsenwerving. Het gaat hierbij om fondsenwerving op een nette manier. Aangezien het CBF keurmerk niet te betalen is voor Intermobiel, heeft het bestuur voor het ISF gekozen. Het ISF keurmerk stelt zelfs veel meer eisen dan het CBF keurmerk. Het ISF keurmerk is voor Stichting Intermobiel een verdere stap naar professionalisering, onderscheiding en transparantie. De onafhankelijke stichting ISF is een initiatief van instellingen in de not for profit sector. Het ISF helpt not for profit organisaties om sponsoring en fondsenwerving professioneel aan te pakken.
Stichting Intermobiel heeft een ISF-keurmerk
 • activiteitenverslag 2023

 • jaarrekening 2023

 • begroting 2024

 • De uniekheid van Intermobiel

  Waarin onderscheidt Stichting Intermobiel zich ten opzichte van andere gehandicaptenorganisaties?. -       ...
 • Geschiedenis Stichting Intermobiel

  Het initiatief voor dit pgoed doel is in 2001 ontstaan. Veroni Steentjes is met het idee van Intermobiel be...
 • doelstelling en beleidsplan

  De Intermobiel doelstellingen en het beleidsplan (de werkwijze).