Stichting Intermobiel

Lennie over Geweldloze communicatie

‘Geweldloze Communicatie draagt bij aan het stabiel houden van mijn conditie en het helpt me om uit de neerwaartse spiraal van stress, angst en paniek en vervolgens uitputting te blijven.’

In deze rubriek komt in ieder Mobiel Magazine iemand aan het woord die vertelt over zijn/haar religie, levenswijze of filosofie. Deze keer vertelt Lennie (1981) over Geweldloze Communicatie (GC). Ze maakt gebruik van coaching op basis van Geweldloze Communicatie.

Wil je jezelf kort voorstellen?
‘Ik ben vanaf mijn twintigste bedlegerig door de aandoening ME . Daarnaast heb ik MCS wat inhoudt dat ik overgevoelig ben voor (chemische) stoffen en geuren. Ik woon samen met Lies in een klein rijtjeshuis in een oud deel van Hilversum.’

Wat is jouw relatie met geweldloze communicatie? Hoe en wanneer ben je hiermee in
aanraking gekomen?
‘In januari 2006 kwam ik een artikel over Geweldloze Communicatie tegen in de Z.O.Z ,een tijdschrift over duurzame ontwikkeling en solidariteit. Ik had al vaker boeken over communicatie gelezen, omdat ik me op sociaal gebied onzeker voel(de). Ik vond daar niet in wat ik zocht. Ik merkte dat mensen soms gekwetst op mijn woorden reageerden zonder dat het mijn bedoeling was hen te kwetsen, of dat er miscommunicaties ontstonden. Daar voelde ik me verdrietig over. Mijn moeder vertelde mij als kind dat ruzie eigenlijk oorlog in het klein was. Ik wilde graag bijdragen aan vrede: Vrede in mijzelf en vrede in mijn omgeving. Alleen wist ik niet hoe. Geweldloze Communicatie heeft mij daar handvaten voor gegeven.' 
Lennie

 

 
Kan je in het kort uitleggen wat Geweldloze Communicatie inhoudt?
‘Geweldloze communicatie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg. Hij onderzocht patronen in het taalgebruik die geweld (fysiek, emotioneel, psychisch) veroorzaken. Hij ontdekte een specifieke vorm van spreken en luisteren, die ons brengt tot een wezenlijke, respectvolle verbinding met onszelf en anderen en ons natuurlijk vermogen tot mededogen/empathie doet bloeien. Binnen GC staan twee vragen centraal: ‘Wat leeft er in mij/jou?’ en ‘Wat kunnen we doen om het leven te verrijken?’ Ter ondersteuning van deze vragen is er een model met vier elementen. Die elementen zijn:
  • waarneming (zonder interpretatie of oordeel),
  • gevoel,
  • behoefte (een universele basisbehoefte) en
  • verzoek (een op actie gericht verzoek om de basisbehoefte concreet te vervullen).' 
Marshall
Een voorbeeld waarbij alle elementen expliciet worden gebruikt is:
'Als ik zie dat je met mij in de rolstoel wilt oversteken, terwijl het verkeerslicht op rood staat (waarneming), voel ik me bang (gevoel).Ik kan het verkeer niet overzien (waarneming) en ik heb behoefte aan veiligheid (behoefte). Hoe is het voor jou om te wachten tot het groen is (verzoek)?' 

Wat spreekt je zo aan in Geweldloze Communicatie?
‘Wat mij aanspreekt in Geweldloze Communicatie is de eenvoud van het model. Mijn hoofd is door de ME moe, mistig, duizelig en grieperig. Het lijkt of er stukjes glas in mijn hoofd zitten waarlangs elke gedachte pijn doet. In de chaos en storm van mijn emoties en alles wat er om mij heen gebeurt, heb ik behoefte aan iets om me aan vast te houden. Ik richt mij nu op de vier elementen van dit model. Dat geeft me structuur en meer grip op mijn leven. Ik ervaar Geweldloze Communicatie als integer. In andere communicatieboeken stonden trucjes om wat jij wilt gedaan te krijgen zoals gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag negeren. Bij Geweldloze Communicatie gaat het om verbinding en elkaar van mens tot mens ontmoeten. Daar voel ik me veel prettiger bij.’ 
Lennie-1

Hoe kan je Geweldloze Communicatie inzetten in jouw leven met een chronische ziekte?
‘Ik heb (telefonische) coaching op basis van GC. Dit helpt mij mijn emoties te verwerken en af te vloeien. Ook oefen ik hoe ik in sociale situaties kan reageren en hoe ik de zorg, die ik nodig heb, adequater kan organiseren. Dit draagt bij aan het stabiel houden van mijn conditie en het helpt me om uit de neerwaartse spiraal van stress, angst en paniek en vervolgens uitputting te blijven. Het maakt het voor mij mede mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.'

Kan je een voorbeeld geven uit je eigen ervaring waarin duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde van GC is?
'Laatst riep ik tegen een zorgverlener direct toen hij binnenkwam of hij de verwarming wilde aanzetten. Toen de zorgverlener daarna binnenkwam zei hij met nadruk “Goedemorgen Lennie.” Vroeger zou ik me gespannen gevoeld hebben na deze opmerking en de volgende keer krampachtig geprobeerd het 'goed' te doen. Ik zou er niet over gecommuniceerd hebben. Nu reageerde ik met: “Dat klinkt of je je ergert en mijn goede morgen groet gemist hebt. Is dat inderdaad zo?” “Ja, het moet wel leuk blijven.” “Dus het is voor jou leuker als ik eerst goedemorgen zeg, voordat ik iets vraag?” “Ja antwoordde hij.” Daarna heb ik gevraagd of hij ruimte had om te luisteren naar mijn redenen om de vraag op dat moment te stellen. Het is voor mij belangrijk vragen te kunnen stellen zodra ze in mij opkomen, omdat ik het anders vergeet of het onthouden kost veel energie. We zijn er toen op uitgekomen dat ik bij hem goedemorgen zeg zodra hij bij de achterdeur binnenkomt en niet, zoals bij de anderen, als ze mijn kamer binnen komen. Op deze manier zijn we beiden tevreden: hij heeft eerst zijn goedemorgen groet en ik kan vragen stellen op het moment dat ze in me opkomen. De directheid in ons gesprek en de check of hij ruimte had om naar mijn kant te luisteren maken dat ik me bij deze laatste manier meer ontspannen voel.'

Meer informatie:

OpYou Tube zijn ook vele filmpjes te zien van Dr. Marshall B. Rosenberg. De laatste bijdrage is zes maanden geleden geplaatst genaamd Dr. Marshall B. Rosenberg Nonviolent Communication Skills (NVC)  Via Google kan gezocht worden naar boeken van Dr. Marshall Rosenberg en via het zoekwoord Geweldloze Communicatie kan je zoeken naar een coaching bureau bij jou in de buurt. 

Geschreven door: Merel van der Zee, met medewerking van Vincent van Amstel en Lennie
Geredigeerd door: Veroni Steentjes
Geplaatst door: Monique van Dongen
Mobiel magazine december 2009
Op de website geplaatst in maart 2011

 

boek