Stichting Intermobiel

Veroni over medicinale marihuana

In onderstaand artikel vertelt Veroni (31) over haar tien jaar ervaringen met het gebruik van medicinale marihuana als pijnmedicatie voor chronisch pijn veroorzaakt door posttraumatische dystrofie (CRPS).

Achtergrond:
Onderstaande tekst is geschreven naar aanleiding van een hernieuwd verzoek aan de zorgverzekeraar Menzis om (een deel van)de medicinale marihuana te vergoeden. Amicon heeft de aanvraag in 1998 afgewezen. Van 2000 tot april 2005 heeft de Gemeente Arnhem afdeling bijzondere bijstand de medicinale marihuana vergoed, maar vanwege bezuinigen werd dat niet meer gedaan. Vandaar dat  daarna de zorgverzekeraar opnieuw is aangeschreven  voor een vergoeding. Ze hoorde namelijk dat iemand anders met CRPS het ook vergoed kreeg van Menzis door een aanvraag in te dienen bij de Ombudsman.
Veroni met hulphond Amor

Eindresultaat:
Nu bijna een jaar later is het eindresultaat dat de zorgverzekeraar Menzis toch een deel van het gebruik van de medicinale marihuana te vergoeden. De uitzonderlijke situatie van mij speelt mee en het feit dat er geen andere pijnbestrijdings behandelingen meer mogelijk zijn. Tevens speelt kostenoverweging mee. Als ik met de marihuana stop, moet ik namelijk andere medicijnen gaan innemen en van de bestaande medicijnen meer gebruiken. De kosten hiervan zijn vele malen hoger dan de kosten van de medicinale marihuana. De anesthesist heeft samen met mij een aanvraag ingediend bij de Ombudsman bij Menzis met gebruik van onderstaande tekst.  De Zorgverzekeraar vergoedt vanaf 1 mei 2006 per maand maximaal € 45,-- aan medicinale marihuana. Veroni moet een eigen bijdrage betalen van 25% oftewel € 11,75 per 5 gram marihuana. De apotheek vraagt voor 5 gram € 47,-- Veroni heeft eigenlijk twee potjes medicinale marihuana van de apotheek nodig, maar omdat ze die kosten niet zelf kan opbrengen, mengt ze de marihuana van de apotheek met zelfgekweekte marihuana. Wellicht dat ze in de nabije toekomst marihuana gaat kopen in de winkel van PMM waar de marihuana met een verklaring van geen bezwaar van de huisarts per gram slechts € 4,-- kost. Bij tips vergoeding staat meer informatie hierover.

Onderstaande tekst geeft een beeld van de ziektegeschiedenis van Veroni en de beperkingen hiervan. We hebben een overzicht gemaakt van alle medicijnen en behandelingen die ze heeft gevolgd en wat het positief effect is van het gebruik van medicinale marihuana. Ook hebben we in kaart gebracht wat de gevolgen zijn als ze met de marihuana moet stoppen.

Ziektegeschiedenis
Veroni heeft op 12 jarig leeftijd (1988) na een val over een muurtje in haar rechterschouder een Complex Regional Pain Syndroom (CRPS) opgelopen. Vanaf 1988 tot 1994 zijn de klachten in ernst toegenomen en hebben zich verspreid door de hele rechterarm en hand. In 1994 is ze geopereerd aan haar pols, omdat gedacht werd dat de klachten door een carpaal tunnel syndroom veroorzaakt werden. Na de operatie zijn de klachten progressief verspreid na de linkerarm en beide benen. Binnen 8 weken kon ze niet meer lopen. Ze had al rugklachten, maar deze namen erg toe door de CRPS in haar benen. Dat houdt in dat ze in 1994 geheel bedlegerig is geworden. Ze is dan zelf 18 jaar.

Vooral in de benen en voeten heeft ze een zeer koude CRPS waardoor de doorbloeding erg slecht is. Alle symptomen van CRPS zijn aanwezig in de extremiteiten zoals:

 • Veranderde huidkleur (rood en blauw)
 • Veranderde temperatuur (kouder)
 • Oedeem vorming
 • Beperking van beweging o.a. door pijn en stijfheid
 • diffuse pijn, brandend. Pijn in een groter gebied dan het oorspronkelijk letsel en heftiger dan bij het letsel past.
  Ook heeft ze dus aanrakingspijn. Ze heeft weinig tot geen spierkracht in haar hele lichaam. Ze heeft veel spierspanning, tremoren en spasmes naast chronische pijn. Ze kan haar armen en benen niet meer bewegen.

Diagnose
Pas in oktober 1995 is door Prof. Goris in het Radboud Nijmegen CRPS in 4 extremiteiten gediagnostiseerd. Door de lange periode van de klachten en de uitgebreidheid van de ziekte kon hij helaas niets meer doen. Door onbegrip en onbekendheid over de ziekte hebben verkeerde behandelingen plaatsgevonden waardoor de CRPS zich versneld en progressief is gaan gedragen.

Dwangstanden
Ook kreeg ze in haar rechterarm een dwangstand oftewel klauwhand. Na de verspreiding van de CRPS in haar andere extremiteiten kreeg ze ook in de andere hand een klauwhand. Alleen de duim en de vinger ernaast staan los. Ook heeft ze in beide voeten erge spitsvoeten. Geprobeerd is te werken met spalken, maar ze kan deze niet verdragen door de aanrakingspijn. Ook wisselt de stand van haar voeten, zodat een spalk na een week niet meer aankon.

Huidige situatie
Veroni heeft bij alles wat ze doet hulp nodig. Inmiddels woont vanaf maart 2004 in een Fokus woning waar ook 24 uur zorg aanwezig is. Aanvullende hulp van een verpleegkundige, huishoudelijke hulp en case manager komen vanuit het PGB. Ze heeft veel aanpassingen en voorzieningen nodig om op die manier nog wat zelfstandigheid te behouden.

Veroni is bedlegerig en kan er slechts 1 -2 keer per maand op uit met begeleiding in een elektrische ligrolstoel die ze met kinbesturing bestuurt. Door de lighouding ziet ze niets in het verkeer en is begeleiding noodzakelijk. Ook omdat iedere hobbel en bobbels in de weg haar veel pijn doen, is het nodig dat ze die zoveel mogelijk vermijdt.

Behandeling en medicijnen
Veroni  heeft de afgelopen jaren veel medicijnen gebruikt om de ziekte, symptomen en chronische pijn onder controle te brengen.
Ze heeft onder andere onderstaande medicijnen gebruikt voor:

 • CRPS zoals acetylceisteine (fluimucil), vitamine E en C. Ook heeft ze een mannitol infuus gehad. Ook heeft ze een tijd prednison gebruikt. De meeste medicijnen hadden weinig tot geen effect.
 • Haar spierspasmes, spanningen en tremoren zoals baclofen, sirdalud en magnesium sulfaat.
 • Haar schouder. Ook is geprobeerd om in haar schouder het trigger point stil te leggen met tig injecties met lidocaine en kenacord. Dit is in het revalidatiecentrum gedaan door revalidatiearts Dr Klatte. Helaas werkte dit niet.
 • SI-gewrichten en bekken: Deze injecties heeft ze ook in haar si-gewrichten gehad. In het begin had het slechts kort effect en daarna geheel niet meer. Ook heeft ze een bekkenband geprobeerd zonder succes. Dit alles is in het revalidatiecentrum gedaan door revalidatiearts Dr. Klatte.
 • Slaapmedicatie: omdat ze door de pijn niet kon slapen. Zoals temazepham en flurazephan. Ook gebruikt ze melatonine nadat in het slaapcentrum in Ede is aangetoond dat ze een zwaar verstoord dag/nacht ritme heeft.
 • Stoelgang. Door haar bedlegerigheid en beperkte beweging kan ze erg moeilijk naar het toilet. Daar heeft ze verschillende medicijnen voor gebruikt van importal, metamicul tot movikolon. Af en toe is ook een microlax nodig.
 • chronische pijn. Veroni heeft vele pijnmedicatie voorgeschreven gekregen van paracetomol, codeine, diclofinac tot uiteindelijk verschillende morfine soorten zoals ms contin en sevredol. Ook heeft ze een tijd Neurontin geslikt. Een proef epidirale morfine catether is ook zonder succes geplaatst. Nu gebruikt ze durogesic pleisters en ora morph ( vloeibare morfine).

Uiteindelijk bleef de pijn onhoudbaar. Nadat het mannitol infuus in 1995 geen effect had, is gekeken naar andere alternatieven door de revalidatiearts Dr. Klatte in Het Roessingh Enschede. In april 1996 is Veroni opgenomen in het Rijnstate ziekenhuis Arnhem voor een proef epidurale morfine katether. Dit had helaas geen positief effect. Ze  kon door de morfine niets binnenhouden en bleef overgeven. Ook op pijngebied was het effect minimaal. Ook zijn in die periode in haar rug vier zenuwen doorgebrand door middel van thermo laesie. Dit alles had helaas geen effect. De pijn in de rug werd niet minder en ook kon ze niet beter zitten.

Veroni heeft daarom daarna van anesthesist Dr. van Oss Durogesic pleisters voorgeschreven gekregen, omdat een morfine katheter dus afviel. Ze is met sterkte 50 begonnen en om de dag plakken. Ze kon niet om de drie dagen plakken vanwege de enorme pijn. Ze gebruikt op dit moment sterkte 150 en plakt nog steeds om de dag. Zo nodig gebruikt ze Durogesic 12 extra.

Voorschrijving medicinale marihuana
Een groot probleem bleef dus de enorme pijn naast het niet kunnen slapen van de pijn. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de dwangstand, spierspanning en tremoren. Op pijnbestrijdinggebied waren dus geen mogelijkheden meer. Ze is uitbehandeld op dit gebied. Dr. Klatte (Het Roessingh revalidatiecentrum) gaf daarom aan, nadat de morfine katheter geen effect had, dat de enige optie om met de pijn om te gaan en om te kunnen slapen alleen nog medicinale marihuana was. Ze is dus op aanraden van de revalidatiearts Dr. Klatte met het gebruik van medicinale marihuana begonnen eind 1996. Ze had erg veel twijfels, omdat ze nog nooit een sigaret gerookt had in haar leven laat staan marihuana! 

In die tijd was marihuana nog niet via de apotheek te krijgen. In eerste instantie heeft ze eerst marihuana via thee geprobeerd, maar merkte daar geen effect van. De revalidatiearts gaf aan dat dit wellicht door de morfine kon komen. De revalidatiearts en Veroni hebben informatie ingewonnen op internet en bij St. patiëntenbelangen medicinale marihuana. Nadat de thee niet hielp, hebben haar ouders marihuana gekocht in een koffieshop om het uit te proberen. Aangezien in het revalidatiecentrum niet gerookt mocht worden, is in overleg gekozen voor een waterpijp. Zo kreeg ze het zuiver binnen. Als er tabak bij gedaan wordt, wordt de werking van de marihuana juist opgeheven. Tabak is namelijk vaatvernauwend en marihuana vaatverwijdend. 

In het begin heeft ze diverse keren overgegeven na gebruik van marihuana, omdat ze het zo vies vond. Aan rook van een sigaret had ze al een hekel. Toch merkte ze lichamelijk wel effect na het roken van de medicinale marihuana.

Verbetering klachten na gebruik medicinale marihuana,namelijk:

 • de spierspasmen en tremoren zijn verminderd. In eerste instantie werd een baclofenpomp aangeraden door de vele bewegende spasmes, maar door het gebruik van de marihuana zijn de bewegende spasmes (tremoren) sterk verminderd. Daarom vond Dr. van Dongen (anesthesist) Radboudziekenhuis Nijmegen een baclofenpomo niet zinvol.
 • door het gebruik ervan voor de nacht kon ze beter in slaap komen, omdat ze er suf van wordt. Ze had dus minder extra slaapmedicatie nodig.
 • Het maakt de chronische pijn wat draaglijker. Door de marihuana wordt de spierspanning minder en treedt wat meer ontspanning op. Omdat de pijn in de loop van de dag toeneemt met de piekmomenten op de avond en nacht, neemt Veroni alleen voor het slapen gaan medicinale marihuana.
 • Een ander positief neveneffect had het op andere klachten van haar namelijk op de migraine aanvallen. Ze had iedere maand een aanval waarbij ze een week in het donker lag. Na het gebruik van de medicinale marihuana waren de aanvallen zo veel minder dat ze geen week meer was uitgeschakeld, maar slechts 1 a 2 dagen. Dit scheelde veel medicijnen zoals imigran injecties en tabletten naast zetpillen primperan voor de misselijkheid.

Zelf kweken
De medicinale marihuana heeft Veroni  tot 2000 zelf moeten kweken. Nou beter gezegd, haar ouders hebben dat gedaan, omdat ze geen handfunctie heeft.  Ze had eenvoudigweg geen geld heeft om het te kopen in de koffieshop. Ze is inmiddels geheel afgekeurd en heeft een WAO uitkering. Eind 2000 werd ze gewezen op de bijzondere bijstand van de gemeente Arnhem. Ze hebben tot april 2005 de kosten van de medicinale marihuana op zich genomen, omdat de zorgverzekeraar het niet vergoedde. Vanaf april 2005 vergoedt de gemeente Arnhem het niet meer wegens bezuinigingen. Vandaar dat vanaf die periode een nieuwe aanvraag bij Amcion is gestart om de medicinale marihuana toch vergoed te krijgen. Duidelijk is dat het gebruik ervan bij Veroni  een positief effect heeft. Ook gebruikt ze het al 10 jaar dus duidelijk is dat het effect blijvend is en niet van kortdurende aard is. Het probleem is dat de zelfgekweekte marihuana de nodige problemen oplevert. Vandaar dat een aanvraag is ingediend, omdat zelf kweken niet langer mogelijk is en de voorraad van Veroni op korte termijn op is. 

Problemen met de zelf gekweekte marihuana:

 • Het is veel werk om het steeds zelf te kweken, oogsten, laten drogen en knippen. Haar ouders zijn op leeftijd en hebben zelf veel gezondheidsproblemen zoals allebei een hernia en haar moeder moet weer aan haar knie geopereerd worden na een ernstige val met de fiets. Wellicht dat een nieuwe knie nodig is als de operatie niet het gewenste effect heeft. Het is dus niet meer mogelijk dat het zelf gekweekt wordt. Ook is teveel marihuana nodig. Ze komt dan boven het aantal planten uit dat je mag houden. Zo bega je dus een strafbaar feit om aan een noodzakelijk medicijn te komen die voorgeschreven is door artsen.
 • de kwaliteit is veel minder. Dit houdt in dat ze 3-4 keer zoveel gebruikt als de medicinale marihuana van de apotheek. Zo is de oude voorraad snel opgeraakt.
 • de kwaliteit is niet stabiel. Onduidelijk is dus hoeveel je nodig hebt. 
 • Er zit veel schimmel in. Zo is de medicinale marihuana niet lang houdbaar.
 • Er zitten veel zaadjes in. Als de Adl’er haar helpt met de waterpijp knappen ze uit elkaar waardoor Veroni  brandend as op haar bovenlichaam, nachthemd en dekbed krijgt. Dit kan dus leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Huisarts en anesthesist ondersteunen gebruik medicinale marihuana
Zowel de huisarts Dr Awater en Dr Kallewaard,  anesthesist Rijnstate Ziekenhuis, staan achter het gebruik van de medicinale marihuana. Veroni heeft verschillende revalidatieartsen en pijnspecialisten bezocht om te kijken of er op pijnbestrijdinggebied nog mogelijkheden zijn, maar overal is ze uitbehandeld zoals bij Dr Ijff, revalidatiearts Groot Klimmendaal Arnhem en bij Dr. van dongen, anesthesist Radboud Ziekenhuis Nijmegen. Ze had gehoopt dat iets aan de pijn gedaan kon worden waardoor wellicht minder medicinale marihuana nodig is, maar daar is dus geen sprake van. Het is dus echt een noodzakelijk medicijn.

Gevolgen van moeten stoppen met medicinale marihuana  
Als ik  moet stoppen met de medicinale marihuana is zeker dat de medicatie weer omhoog moet. Op het gebied van spierspasmes en tremoren houdt dat in dat de magnesium sulfaat, baclofen en sirdalud verhoogd moeten worden. Wellicht dat daarna toch een ingebouwde baclofenpomp nodig is als de tremoren weer terugkomen en toenemen. Ook op pijngebied heeft het grote gevolgen. De morfine en de durogesic pleisters zullen dan verhoogd moeten worden.

De aanvraag voor medicinale marihuana is in eerste instantie voor de onbehandelbare chronische pijn veroorzaakt door de CRPS. Maar bij het stoppen van de medicinale marihuana komen de migraine aanvallen wellicht terug en moet ze weer imigran tabletten en de injecties gaan gebruiken naast Primperan zetpillen.

Gebruik medicìnale marihuana
Ik gebruik de medicinale marihuana via een waterpijp. Deze heb ik destijds bij Maripharm aangeschaft,maar deze zijn helaas niet meer verkrijgbaar. Deze waterpijp valt niet zo op als een gewone waterpijp. Hij is ook erg licht en in de kop kan wel voldoende marihuana. Ik gebruik de medicinale marihuana 1 keer per dag voor het slapen gaan. Ik gebruik afhankelijk van de sterkte, 1/3 tot ½ gram per keer. Ik neem eerst wat trekken met een adl'er. Later neem ik zo nodig nog meer en zo nodig ook 's nachts.  
Waterpijp


Kostenoverweging
Uit kostenoverweging is het wellicht interessanter om de medicinale marihuana te vergoeden dan de verhoging van de andere medicijnen te vergoeden waaronder de Durogesic pleisters. De medicinale marihuana komt op een bedrag van € 100,-- per maand. Terwijl alleen een verhoging van de Durogesic pleisters met 50 sterkte al op € 230,-- per maand komt. Dan zijn de andere medicijnen nog niet eens mee berekend. De medicinale marihuana is dus in gebruik meer dan de helft goedkoper dan alleen de durogesic pleisters. Een eigen bijdrage betalen voor de medicinale marihuana is geen probleem.
 

Tips:

Gebruik:

 • Laat je goed informeren door een koffieshop, apotheek of de hanzeplein apotheek in Groningen, anesthesist of Stichting patientenbelangen medicinale marihuana
 • Neem de tijd om het goed uit te proberen. Je kan bijvoorbeeld ook met thee beginnen en bij geen effect een waterpijp  gebruiken. Houd zo nodig bij wat het effect is in de vorm van een dagboek, zodat je inzicht krijgt.
 • Meng de marihuana NOOIT met tabak als je een medisch effect wilt bereiken!
 • Als je marihuana in de koffieshop koopt, vraag dan welke soort het is. Dan weet je dat voor een volgende keer. Leg ook uit dat je het gebruikt als medicijn.
 • Als je zelfgekweekte marihuana gebruikt, pas op dat er geen zaadjes in de pijp komt. Die ontploffen namelijk als er vuur bij komt zoals popcorn.
 • Als je de waterpijpt vult, let op de hoeveelheid water. Als het teveel is, krijg je water binnen. Bij te weinig water werkt het ook niet.
 • Haal de blaadjes en takjes van de marihuana af. Dit gaat vooral op bij zelfgekweekte marihuana  
 • Als je de waterpijp vult met marihuana, vul de pijp dan losjes. Druk de marihuana niet te vast aan, omdat het dan niet goed wordt opgerookt. 
 • Ik gebruik een gasaansteker bij het roken. Dan krijg jezelf of de adl'er geen warme vinger of je verbrand je veel minder snel. Ook komt de vlam minder bij jezelf in de buurt en is er minder kans dat je haar vlam vat.
 • Houd de aansteker horizontaal bij het aansteken. Je trekt de vlam bij het aanzuigen naar beneden.
 • Trek 1-2 keer en stop dan even. Op de bijsluiter stond vroeger dat je tussen iedere trek 15 minuten moest wachten. Als je het zelf aansteekt, kan je dat proberen. Ik doe vaak 2-3 keer en wacht dan even.
 • Ik gebruik later en zo nodig 's nachts nog wel marihuana bij. Het is een kwestie van uitproberen of dat nodig is.
 • De marihuana via de waterpijp werkt 3-4 uur zeggen ze. Thee werkt langer. Alleen is het moeilijk om de hoeveelheid af te wegen, omdat het effect pas later komt. Bij de waterpijp is dat dus anders. Na een trek voel je het vanzelf wel. Ik gebruik ongeveer 0,35 gram. Op de website van PMM staat onder informatie -> gebruik en dosering ook een handleiding qua hoeveelheid.
 • Het kan zijn dat je twee dagen met de inhoud van de waterpijp kan doen. Gooi de as dus niet meteen weg de volgende dag, maar probeer eerst of er nog iets in zit. Je kan dit eerst oproken en later nieuwe marihuana bijvullen.
 • Er zijn veel soorten waterpijpen zowel qua materiaal als qua grootte. Voor de een zal de ene fijner zijn en iemand anders zweert bij een ander. Dit kan je alleen uitproberen door het te proberen. Het kan handig zijn als je mobiel bent om naar een growshop toe te gaan om de verschillende waterpijpen in de hand te nemen en te voelen. Er is namelijk veel verschil in grootte en zwaarte. Helaas zijn de waterpijpen niet meer te koop die ik nu gebruik. Ik heb die waterpijp van Maripharm, maar ze mogen geen spullen meer verkopen. Ook is deze waterpijp uitverkocht en wordt hij niet meer gemaakt. 
 • Ook is het mogelijk om in plaats van een waterpijp een vaporiser te gebruiken. Dat is zuiverder dan via een waterpijp. Alleen is het een aardig groot ding.

Onderhoud:

 • De waterpijp moet met regelmaat schoongemaakt worden. Dit doe je met speciaal schoonmaakmiddel die bij growshops en dergelijke te koop is. Ook kan je hier de zeefjes kopen en de pijperagers. Soms kan je bij een tabakwinkel ook slagen.
 • In de waterpijp zelf kan je het schoonmaak middel indoen en even laten staan zodat de teer los kan weken.
 • In de kop waar de marihuana in gedaan wordt, mag geen water komen!
 • Ook moet in de kop van de waterpijp met regelmaat een nieuw zeefje in.
 • Bij het schoonmaken zijn pijperagers erg handig om de pijp goed schoon te maken.
 • Het is geen leuk werkje het schoonmaken, maar het moet wel gedaan worden.

Bewaren:

 • Ik bewaar de marihuana in de koelkast.
 • Ik meng de marihuana van de apotheek met zelfgekweekte marihuana in verband met de kosten.
 • Als de marihuana erg droog is, doe ik er een sinaasappel schil bij in. Een aardappelschil kan ook.
 • De voorraadpotten marihuana van de oogst doe ik in een weckflerx, zodat het luchtdicht afgesloten is.

Vergoeding:

 • Vraag altijd een vergoeding aan bij de zorgverzekeraar. Dit kan je huisarts doen of specialist. Geef wellicht al aan, mits je ervaring met marihuana hebt, dat je veel minder andere medicatie nodig hebt. Dat vergoeden vanuit kostenoverweging wellicht aantrekkelijk is.  Ze zijn niet verplicht het te vergoeden, omdat het niet opgenomen is in de medicijnlijst.
   
 • Bij een afwijzing neem telefonisch contact op en vraag om uitleg. Wellicht kan dit leiden tot een bezwaarschrift of een andere aanvraag. In mijn geval werkte het dus wel zo. Aan de telefoon gaf ze (Menzis) aan dat een aanvraag van de anethesist met kostenoverweging erbij wellicht meer succes had.  Uiteindelijk heeft dat tot succes geleid.
   
 • Soms kan het helpen als je iemand anders laat bellen voor jou. Die persoon moet wel goed op de hoogte zijn. Een term als case manager doet soms wonderen.
   
 • Als je een afwijzing van de zorgverzekeraar hebt, kan je een aanvraag bij de gemeente indienen vanuit de bijzondere bijstand. Wellicht kan een organisatie als de MEE of een sociale raadsman/vrouw je hierbij helpen.
   
 • Bewaar alle bonnen, zodat je het in ieder geval altijd van de belastingdienst buitengewone uitgaven kunt aftrekken.
   
 • Sinds januari 2007 was er in Groningen een cannabis apotheek. In 2008 is deze apotheek overgenomen door de apotheek Hanzeplein in Groningen. Hier kan je met recept medicinale marihuana bestellen die gelijk is aan die van de gewone apotheek. Alleen scheelt dit in de prijs per gram van de Cannabis bedrocan € 3,50!  Je kan het maximaal per 3 maanden bestellen. Ze sturen het per post op. Dit kost 7,50. Vandaar dat het slim is om voor 3 maanden tegelijk te bestellen i.v.m. de verzendkosten. De apotheek in Groningen heeft ook zelf een arts in dienst die soms ene recept voor wil schrijven. Voor meer info kijk op http://www.hanzeplein.nl/pages/default.asp?articleid=46647&token= 
   
 • Als je het dus niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar en de gemeente, kan je wellicht een reis naar Rotterdam overwegen om in de winkel van PMM goede biologische kwaliteit marihuana te kopen voor € 4,-- per gram. Je hebt dus wel een verklaring van geen bezwaar nodig getekend door een arts. De verklaring is 6 maanden geldig. Bij de apotheek betaal je bijna € 9,50 per gram. Deze marihuana is wel chemisch bewerkt en de marihuana van PMM in Rotterdam niet. Ik heb deze marihuana zelf nog niet gebruikt, maar overweeg het wel. Ik weet er pas sinds kort vanaf. je mag per persoon (21 jaar of ouder) 5 gram meenemen. Als je dus met 1 medische verklaring komt met 3 personen, mag je wel 3 x 5 gram = 15 gram kopen. Ze mogen niet meer dan 5 gram verkopen en ze mogen het niet opsturen. Wellicht dat een gecombineerd bezoek een optie is. De kosten zijn gering en de kwaliteit schijnt erg goed te zijn. Binnenkort gaat Emile naar Rotterdam om wat te kopen en daarna uit te proberen.

Meer informatie

 • Cannabis als geneesmiddel
  Brochure van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  DGV, Nederland instituut voor verantwoord medicijngebruik. Lees meer >>
 • Medicinale cannabis bijsluiter
  Cannabis bestaat uit de gedroogde bloemtoppen van de hennepplant (Cannabis sativa) en bevat verschillende werkzame stoffen zoals dronabinol (= tetrahydrocannabinol) en cannabidiol. Cannabis wordt gebruikt bij een aantal aandoeningen. Het vermindert de klachten bij die ziekten, maar heeft geen genezende werking. Lees meer >>
 • Informatie over vernevelaars voor het gebruik van medicinale cannabis van het Cannabisbureau
  Lees meer >>
   

Links medicinale marihuana:

 • De cannabis apotheek Groningen De Cannabis apotheek is opgezet door de Stichting Medicinale Cannabis Nederland (MCN). Deze stichting heeft als doel medicinale cannabis zo goedkoop mogelijk te leveren aan patiënten. Stichting MCN streeft niet naar het maken van winst, daarom verstrekt zij medicinale cannabis tegen de kostprijs.
 • Bureau voor medicinale cannabis
 • Bedrocan: Bedrocan BV is per 1 maart 2005 het enige Nederlandse bedrijf dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontracteerd voor de teelt en productie van Cannabis Flos.
 • Internationale Associatie voor Cannabis als Medicijn: Het is een wetenschappelijke vereniging die de ontwikkeling ondersteunt naar een legale situatie voor het gebruik van de hennepplant (Cannabis sativa L.) en zijn farmacologisch belangrijkste aktieve komponenten, de cannabinoïden, voor therapeutische toepassingen via promotie van onderzoek en verspreiding van de informatie.
 • Literatuur over chronische pijn en medicinale marihuana kijk op deze pagina van Maripharm voor literatuurgegevens.
 • Maripharm is in 1995 opgericht met het doel gestandaardiseerde geneesmiddelen te ontwikkelen uit cannabis.
 • SIMM (Stichting Institute of Medical Marijuana) was launched in The Netherlands in 1993.
 • Stichting patientenbelangen medicinale marihuana;
  Ze zetten zich in voor het goed verantwoord betaalbaar gebruik van medicinale marihuana. Ze verkopen in hun winkel in Rotterdam dus met een verklaring van geen bezwaar van een huisarts of specialist marihuana voor € 4,-- per gram. Ook verkopen ze in hun winkel waterpijpen en andere zaken als zeefjes en schoonmaakmiddelen voor de waterpijp.
 • Vaporiser voor het verdampen van marihuana of wiet.
 • Waterpijpen

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, kan je Veroni ook mailen kies voor vrijwilligerswerk.