Stichting Intermobiel

De uniekheid van Intermobiel

Waarin onderscheidt Stichting Intermobiel zich ten opzichte van andere gehandicaptenorganisaties?

-          Er is niets voor jongeren met een lichamelijke handicap die geheel of deels huisgebonden zijn en die dus niet of zeer moeizaam naar activiteiten buitenshuis toekunnen. Deze jongeren zijn vergeten en ongezien. Intermobiel is daarom de stem en het gezicht van deze jongeren.

-          Er is geen organisatie voor jongeren boven de 18 jaar tot 40 jaar met een lichamelijke handicap op internet.  Anders is de enige andere optie de Zonnebloem en daar voelen deze jongeren zich te jong voor.

-          Intermobiel heeft een positieve insteek gericht op wat je nog WEL kunt met een handicap of ziekte. Die voorbeelden brengen we in beeld op onze website en in ons magazine. Die voorbeelden werken in de praktijk stimulerend en drempelverlagend door met een bed naar een schouwburg te gaan of met bed studeren aan de universiteit.

-          We bieden kennis en ervaring aan en stimuleren tot de uitwisseling van ervaringskennis om daar een lotgenoot mee te helpen. 

-          Op de site in de fotohoek staan foto's van aanpassingen met uitleg van de gebruiker. Zo kan je dus zien wat er allemaal op de markt is en al eens gemaakt is, zodat je niet hetzelfde wiel uit hoeft te vinden.

-          We bieden de spraakchat aan voor lotgenotencontact. Dit is speciaal voor jongeren die geen tot weinig handfunctie hebben. Ze kunnen dus zo contact hebben en een luisterend oor vinden en met elkaar meedenken in oplossingen. 

-          We pakken taboe-onderwerpen op als opvoeden met een handicap en seksualiteit met een handicap. Dit soort onderwerpen worden door andere organisaties voor jongeren niet opgepakt vanwege het taboe.

-          De toegankelijkheidsdatabase op de website is uniek. Het drie sterrensysteem van toegankelijkheid geeft duidelijk aan of iets toegankelijk is voor een handrolstoel, scootmobiel of bed. Ook is de vragenlijst kort en bondig en wordt deze ingevuld door de bezoekers zelf.

-          We bundelen krachten en werken samen. De website opvoeden met een handicap is samengegaan met onze website.  We werken liever samen met de doelgroep en bundelen onze krachten dan dat er tig stichtingen ontstaan. Daar is niemand bij gebaat.

-          Stichting Intermobiel zet zich in voor een ziekteoverstijgende doelgroep en stijgt dus uit boven de hokjesgeest per ziekte. De activiteiten komen dus ten goede aan een grote groep jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Ook vallen ziektebeelden weg waardoor er onderling minder competitie is wie de ziekte het ergste heeft. 
-          Naast de website heeft Intermobiel ook een professioneel magazine dat twee keer per jaar digitaal uitkomt en gedrukt wordt als er sponsoring in natura is. Mensen moeten zich aanmelden op het magazine om het twee keer per jaar automatisch te ontvangen. 

-          We zijn een initiatief dat door de doelgroep is opgezet en ook wordt onderhouden en bijgehouden. Jongeren met een handicap houden zelf de website van Stichting Intermobiel bij en maken het Mobiel Magazine op.  Zo sluit het meteen ook goed aan bij de behoeftes vanuit de doelgroep en leert de doelgroep zichzelf beter te ontwikkelen door nieuwe vaardigheden te leren. 

-          Intermobiel bestaat uit vrijwilligers met én zonder handicap. Voor de vrijwilligersfunctie redactiewerk hebben we ook een aantal jongeren zonder handicap, zodat zij door de stichting in aanraking komen met jongeren met een handicap. Voordeel van vrijwilligers zonder handicap is dat ze constanter zijn en minder snel uitvallen door ziekte. Zo hebben we toch een constante factor als veel vrijwilligers met een handicap uitvallen. Ook ontstaat zo meteen integratie en maatschappelijke participatie van jongeren met en zonder handicap. We willen ook uitstijgen boven het hokje ’gehandicapt’.

-      Ondanks het feit dat Intermobiel geen subsidies ontvangt bestaat het al sinds 2001 en sinds 2003 als stichting. We bestaan dus 20 jaar met gelden verkregen uit giften, donateurs, sponsoring en ludieke acties zoals handwerkverkoop en het lopen van de Vierdaagse om geld voor de stichting op te halen.  Tevens werken we alleen met vrijwilligers. Dat is voor een kleine relatief onbekende stichting een prestatie.

-     Intermobiel heeft al enkele jaren een Intermobiel fonds opgezet door directeur Emile Cobben. Via het fonds worden jongeren uit de doelgroep geholpen op het gebied van elektronica en apparatuur of software, omdat de doelgroep anders geen toegang tot Intermobiel heeft. Het is nodig om inzake in de financien te geven. Ook worden de spullen in bruikleen gegeven, zodat de geholpen persoon geen problemen kan krijgen met het ontvangen van een gift in materie. Sinds het overlijden van de penningmeester Johan Fiddelaers in augustus 2022 heeft het fonds de naam het Johan Intermobiel fonds gekregen.