Stichting Intermobiel

Partners website

Zonder de hulp van onderstaande fondsen, organisaties en bedrijven was deze website er niet geweest.  Onze grote dank voor hun steun en vertrouwen! 

 

 

 

Het Oranje Fonds keert per jaar ongeveer € 15 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland en op de Nederlandse antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald van der Giessen, directeur: "Het Oranje Fonds wil met deze bijdrage een aanjaagfunctie hebben en voor de organisaties daadwerkelijk een verschil maken in de opzet en uitvoer van hun project." Lees meer over het Oranje Fonds Logo Oranje Fonds
Monuta Charity Fund (MCF):  Met het MCF wil Monuta betrokkenheid bij de samenleving tot uiting brengen. Om die reden reserveren ze jaarlijks een deel van hun nettoresultaat voor lokale en kleinschalige activiteiten die bijdragen aan een prettiger samenleving. Het MCF wil op een tastbare manier iets bijdragen aan een leuker leven voor mensen in uw omgeving. Het gaat dan vaak om mensen die toch al erg afhankelijk van anderen zijn. Het MCF wil daar iets aan toevoegen. Meer informatie Logo Monuta uitvaartzorg en verzekeringen

Zorgbelang Gelderland is een vereniging van ruim 400 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Gelderland. Zij werken op provinciaal niveau, maar veelal ook op lokaal of subregionaal niveau en werken daarbij samen met vele andere organisaties. Ze komen op voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg in Gelderland. Meer informatie op http://www.zorgbelanggelderland.nlLogo zorgbelang Gelderland