Stichting Intermobiel

Toegankelijkheid

 • Toegankelijk Tilburg is een website waarop duidelijk en uitgebreid is weergegeven welke gebouwen in de gemeente Tilburg toegankelijk zijn.
   
 • Bouwkundig adviseur toegankelijkheid Utrecht is een taak van CliëntenBelang Utrecht.
   
 • ToegankelijkNederland.nl: zoek hier uit of een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking.
   
 • Interkerkelijke stichting Kom Beter Binnen zet zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van kerkelijke gebouwen voor mensen met een handicap. Bekijk per provincie de toegankelijkheid van kerkgebouwen in verschillende steden en dorpen.
    
 • Op toegankelijkrijnmond.nl vind je informatie over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen in Rotterdam en omgeving.
   
 • Toegankelijkheid in Zwolle: raadpleeg deze database over de bereikbaarheid van gebouwen in Zwolle.
   
 • Drempelsweg zet zich in voor een toegankelijk internet voor mensen met een handicap.