Stichting Intermobiel

Wet en regelgeving

 

 • Deze database Wegwijzers genaamd van de CG raad geeft je informatie over de Nederlandse wet en regelgeving bijvoorbeeld over onder andere de AWBZ en WMO.
   
 • Commissie Gelijke Behandeling (CGB): een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van haar oordelen, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. 
   
 • Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG) bundelt bestaande kennis in de zorg en verspreidt deze t.b.v. mensen met een handicap.
   
 • MEE Nederland is de vereniging van alle MEE organisaties in Nederland. MEE is voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg.
   
 • iRv: Kenniscentrum voor revalidatie en handicap.
   
 • Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.
   
 • Belastingdienst: alle informatie omtrent belastingen en belastingaangiftes.  
   
 • Woningaanpassing Info & Advies (van Johan Grootveld) geeft veel informatie over allerlei woningaanpassingen.