Stichting Intermobiel

https://petities.nl/petitions/oproep-tot-ratificatie-facultatieve-protocol-van-het-vn-verdrag-handicap?locale=nl

Oproep tot Ratificatie Facultatieve Protocol van het VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap beschrijft de rechten van mensen met een beperking. Het facultatieve protocol maakt het mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij het VN-Comité als het VN-verdrag Handicap niet wordt nageleefd. Wij willen dat de Tweede Kamer voor 31-12-2019 besluit tot ratificatie.

Let op, dit is een burgerinitiatief waarvoor 40.000 stemgerechtigde steunbetuigingen nodig zijn. Om uw ondertekening mee te laten tellen, vult u dan ook uw adres en leeftijd in na het bevestigen.

Wij

Boaz Spermon Kandidaat Minister van Gehandicaptenzaken, diverse (belangen)organisaties en ondertekenaars

 

constateren

  • Het kabinet heeft het facultatieve protocol niet ondertekend en de motivering daarvoor blijft al ruim 2 jaar uit;
  • Er is geen inhoudelijke motivatie voor het niet ondertekenen van het protocol en daarmee wordt op z’n minst de schijn gewekt dat besluitvorming op de lange baan geschoven wordt;
  • Ondertussen kunnen burgers in Nederland – in tegenstelling tot al onze omringende landen – nog steeds geen gebruik maken van het individuele klachtrecht.

 

en verzoeken

Regeerakkoord 2017:

"Wij willen een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht talenten of beperkingen. De implementatie van het VN-gehandicaptenverdrag is hierbij belangrijk. Waar partijen achterblijven, ondernemen we actie"

Aangezien het ondertekenen van het protocol een 'vrije kwestie' betreft willen wij de Tweede Kamer verzoeken een motie in te dienen tot ratificatie van het facultatieve protocol VN verdrag Handicap voor 31-12-2019.


Neem dus even de moeite om dit te ondertekenen want we denken dat we in Nederland ver zijn maar dat is op het gebied van het VN verdrag verre van de realiteit.