Stichting Intermobiel

Vrouw wint PGB zaak tegen SVB

Vrouw wint pgbzaak tegen SVB

NRC 3 juni 2015

 

Een 44-jarige vrouw uit Franeker die extra geld eiste van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege het te laat uitkeren van het persoonsgebonden budget is door de rechter in het gelijk gesteld.

De rechter oordeelde dat in deze zaak dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die het loon te laat uitbetaalt, moet na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.

 

 

De kantonrechter besloot de vrouw, die persoonlijke verzorging aan een oudere psychiatrische patiënte verleent, een voorschot op de wettelijke verhoging toe te kennen van 1.100 euro.

Deze uitspraak heeft volgens de advocaat van de vrouw, Eric van der Goot, grote gevolgen. “Zorgverleners kunnen hierdoor de SVB aanspreken tot betaling. Zij hoeven slechts te stellen dat het loon niet-tijdig is voldaan, gelet op de bestaande wettelijke regeling. Een heel belangrijk gevolg hiervan is dat de zorgverleners hierdoor niet rechtstreeks hun werkgever (de budgethouder) hoeven aan te spreken tot betaling van de verhoging, maar dat zij kunnen aankloppen bij de SVB.”

VERTENTIE
×