Stichting Intermobiel

PGB enquete problemen SVB

De SVB is sinds januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor het trekkingsrecht, oftewel de betalingen aan zorgverleners. Zoals bekend is de overgang naar de nieuwe situatie niet zonder problemen verlopen. Zo zijn veel betalingen aan zorgverleners vertraagd en hebben budgethouders extra kosten moeten maken. Het ministerie van VWS doet nu op verzoek van de Tweede Kamer
onderzoek naar de (financiële) schade bij budgethouders en zorgverleners die mogelijk is ontstaan door deze vertragingen.
Om de compensatieregeling goed aan te laten sluiten op de situaties van verschillende zorgverleners en budgethouders, is er een enquete opgesteld. Hierin wordt gevraagd naar de door zorgverleners en/of budgethouders mogelijk geleden schade. Met behulp van de
enquêteresultaten kan het onderzoeksbureau een duidelijk beeld schetsen van de totale schade en hoe die schade is opgebouwd.
Per Saldo steunt dit onderzoek en roept de leden op om de enquête in te vullen. http://www.pgbenquete.nl/