Stichting Intermobiel

Gedicht Ik ben bang voor kritiek

Intermobiel heeft het afgelopen 1,5 jaar twee vrijwilligers aan euthanasie verloren voor wie het een bevrijdingdag was. Op 15 februari op NPO2 was er een documentaire over de levenseinde kliniek met daarna een discussie. N.a.v. het bekijken schreef Veroni onderstaand gedicht.

Reactie na 15 februari 2016 na de documentaire over de levenseinde kliniek.

Ik ben bang voor kritiek
op de levenseinde kliniek.
Dat het er niet meer zal zijn
als ik volledig gevuld ben met ondraaglijke pijn.
Doordat alles wat ze doen.
onder een vergrootglas wordt gelegd.
En alles altijd kritisch kan worden uitgelegd.
Geef die mensen die wettelijk aan de eisen voldoen
een waardig einde met behoud van fatsoen!

 

Bron: Veroni Steentjes (40) is al vele jaren bedlegerig door een spierziekte met aanraak- en zenuwpijn die al jaren een euthanasieverklaring heeft en een huisarts die daar niet aan mee wil werken. 

Afkomstig uit het  Mobiel Magazine juni 2016