Stichting Intermobiel

Vriendschap..............?

vriendschap is de brug te ver open of is er nog hoop?Vriendschap………..? 

 


Je bent nog in mijn leven gebleven
maar ik heb een bijrol gekregen.
Twee werelden mijlenver van elkaar vandaan
waardoor er weinig verbinding is blijven bestaan.

Op papier zeg je ik ben je beste vriendin,
maar dat zijn woorden zonder daden erin.

Is het woord vriendin nog voldoende vol
of heb je geen idee meer en is het woord vanbinnen hol?

 

Gelukkig zijn anderen dichterbij gekomen
die je plek enigszins hebben ingenomen,
zodat er geen enorme leegte is ontstaan
We zijn zo ver verwijderd van elkaar.


Is de afstand tussen ons te groot
of kan de verwijding nog worden gedoofd?
Zijn we al te ver uit elkaar
en brengt dit onze vriendschap in gevaar?
 

Ligt er nog een toekomst voor ons open
of is de brug al gesloten........?

 

Nikki
Mobiel Magazine december 2016
Website maart 2017