Stichting Intermobiel

eindelijk tot zinnen gekomen abeidsbeperking werken voor minder dan minimumloon!

Gehandicapten arbeid gelukkig toch geen slavenarbeidGehandicaptenarbeid 
wordt slavenarbeid is gelukkig
verleden tijd.

De boodschap van het nieuwe regeerakkoord was dat iedereen erop vooruitging. Maar dan is het nieuwe kabinet de groep arbeidsongeschikten en arbeidsbeperkten geheel vergeten. De Wajong’er wordt allereerst met vijf procent gekort. Ook zijn er plannen van staatssecretaris van Ark om de loonkostensubsidie die het aantrekkelijker moet maken dat werkgevers arbeidsbeperkten in dienst nemen afgeschaft. Nou ik zie de vooruitgang nog niet. Ik kan mijn bril eens goed schoonmaken, maar ik denk dat dat niet helpt om de vooruitgang te zien.

Gehandicapten die via de Participatiewet bij een reguliere werkgever werken, krijgen nu nog een volwaardig loon. De gemeente geeft de werkgever een subsidie ter compensatie van hun lagere productiviteit. De loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten verdwijnt volgens de plannen van Staatsecretaris van Ark. Daardoor kan het zijn dat deze groep mensen straks minder verdiend dan het wettelijk minimumloon. Als het loon wordt aangevuld tot bijstandsniveau maakt het financieel gezien niet meer uit of iemand werkt of niet.

De staatssecretaris van Ark wil het loon van mensen die weinig zelfstandig verdienen, niet direct aanvullen tot het minimumloon. Zo hoopt zij de werknemers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking te stimuleren om zich verder te ontwikkelen, opdat ze groeien in hun baan.
En wat als dat gewoon niet mogelijk is door de beperking of dat ontwikkeling en doorgroeien bij de werkgever niet mogelijk is? Dit geeft het idee dat werknemers met een handicap nu niet gestimuleerd zijn om zich te ontwikkelen naar meer loon.

Een werkgever betaalt dan alleen de productieve uren van de gehandicapte waar geen sociale premies over betaald hoeven worden. De werknemer krijgt voor de onrendabele uren een uitkering. Mensen die weinig verdienen en veel loonaanvulling nodig hebben met een uitkering, kunnen onder het minimumloon terechtkomen. Ook heeft dit effect op de pension opbouw en sociale rechten.  

Het lijkt alsof er achter deze plannen een goed idee zit namelijk meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen, maar het is niet anders dan een bezuiniging van het kabinet voor ongeveer een half miljard per jaar.

Of dit alles doorgaat is nog onzeker, maar het is te gek voor woorden dat je wel wilt werken en gaat werken en dan minder verdient dan het minimum uurloon. Ik vind dat werk moet lonen, ook al gaat het niet om honderden euro’s. Je moet mensen wel stimuleren om te gaan werken. Het moet zeker niet zo zijn dat je juist door te werken minder inkomen hebt dan zonder te werken. Waarom moeten gehandicapten onder een minimumloon werken en mensen zonder handicap niet. Ik zou eerst eens kijken naar al die mensen zonder handicap met een uitkering die thuis zitten en met regelmaat wel kunnen werken maar het niet willen.

Dit alles druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Ze willen wel dat mensen met een arbeidsbeperking werken, maar als ze komen met dit soort idiote plannen net als het sluiten van de sociale werkplaatsen waar mensen nog konden werken gaat dat nooit gebeuren.

Veroni Steentjes

Grafische bijdrage Paul Stoel

Door de inzet van wij staan op, Iederin, Stichting Intermobiel en vele anderen die meehielpen, door de online petitie is bovenstaand plan gelukkig van de baan!