Stichting Intermobiel

Geschiedenis Stichting Intermobiel

Het initiatief voor dit pgoed doel is in 2001 ontstaan. Veroni Steentjes is met het idee van Intermobiel begonnen. Ze is zelf al vele jaren bedlegerig. Veroni had het gevoel overal buiten te vallen, omdat ze vanwege haar bedlegerigheid niet in staat was om bijeenkomsten van patiëntenverenigingen of andere gehandicaptenorganisaties bij te wonen. Zo liep ze lotgenotencontact mis naast kennisuitwisseling. Ze informeerde bij vrienden en kennissen, die ook minder mobiel of bedlegerig waren, of zij ook het gevoel hadden informatie mis te lopen en behoefte aan lotgenotencontact hadden. Ook merkte ze dat ze door lotgenotencontact de opgedane kennis en ervaring over bijvoorbeeld aanpassingen of een toegankelijke vakantiemogelijkheid gedeeld kon worden, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden.  Tevens durven lotgenoten makkelijker naar een schouwburg met bed te gaan als ze weten dat meer mensen dit doen. Het werkt stimulerend en drempelverlagend. Zo kan de leefwereld vergroot worden  en meer deelname aan de maatschappij. Gebruik maken van elkaars kennis en ervaring kan leiden tot meer zelfstandigheid en vrijheid op het gebied van aanpassingen tot meer mogelijkheden op financieel gebied omtrent wet en regelgeving. 

 

In maart 2003 is het initiatief omgezet in Stichting Intermobiel om zo een rechtspersoon te zijn door vier jongeren Nynke, Petra, Jolanda en Veroni. Dit vanwege de aantrekkelijkheid voor bedrijven om te sponsoren vanwege destijds artikel 24. Ook ontstaat door het Stichting schap meer toegang te hebben tot fondsen. Dit werd aangeraden door Stichting Vrienden Het Dorp die ook de notariskosten betaald hebben. De Stichting heeft  al jaren een goeddoel status (Anbi status) van de belastingdienst gekregen.