Stichting Intermobiel

Informatief artikel over hulphonden in Belgie

Wat is een hulphond?
De gebruikte terminologie verschilt in België iets van de Nederlandse. In Nederland worden alle honden die zijn opgeleid om mensen met een handicap te helpen hulphonden genoemd, terwijl in België wordt gesproken over ‘assistentie honden’. Het woord ‘hulphond’ wordt in België gebruikt voor honden die zijn opgeleid om voor een persoon met een motorische beperking op basis van een commando een bepaalde taak uit te voeren. Ze helpen bijvoorbeeld bij het openen van deuren en het oprapen van voorwerpen.

Voor wie?
Een hulphond is geschikt voor mensen met een (motorische) handicap die in staat zijn voor een hond te zorgen, de hond uit te laten en een stage/opleiding met de hond te volgen. Daarnaast is het belangrijk dat de hond daadwerkelijk concrete hulp kan bieden. Voor de precieze eisen in België voor een hulphond kan je hier meer informatie vinden.

Opleiding tot hulphond
In België zijn een aantal organisaties die zich bezighouden met het opleiden van assistentie- en hulphonden. Een overzicht van deze organisaties vind je op deze pagina.  Elke organisatie heeft een eigen opleiding en stelt eigen eisen aan de honden die worden opgeleid. Toch zijn er ook veel gemeenschappelijke kenmerken, en verloopt de opleiding volgens een aantal kenmerkende fasen:
 

  • Voor de opleiding start vindt er een strenge selectie plaats, waarbij puppies worden uitgekozen op basis van fysieke kwaliteiten, gedrag en ras. Meestal wordt gekozen voor Golden Retriever en Labrador vanwege hun kalme karakter en makkelijke opvoedbaarheid.
  • Na selectie worden de puppies in een gastgezin geplaatst. Hier krijgen ze zindelijkheidstraining en leren ze basiscommando’s. Dit zijn commando’s die alle hulphonden leren en die nodig zijn voor het besturen en verzorgen van de hond door iemand met een motorische handicap, zoals bijvoorbeeld het oppakken van een voorwerp.
  • Na een periode van ongeveer anderhalf jaar (dit verschilt per opleidingscentrum) worden de honden in het opleidingscentrum zelf verder opgeleid. Hier leren ze specifieke commando’s die nodig zijn voor hun toekomstige taak, zoals bijvoorbeeld het bedienen van knoppen en schakelaars, en het openen van deuren en lades.
  • Tenslotte volgt er een stage waarin de hond en de persoon met handicap met elkaar leren werken. Sommige opleidingscentra nemen ook een theorie-examen af.
  • Het opleidingscentrum biedt vaak ook nazorg om de geleerde vaardigheden te behouden en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Niet alle honden die (een deel van) de training volgen, zijn uiteindelijk geschikt als hulphond. Deze honden kunnen echter nog steeds zeer behulpzaam zijn. Ze worden soms geplaatst bij mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een hulphond, maar daar niet direct voor in aanmerking komen.

Het aanvragen van een hulphond
Als je denkt dat je voldoet aan de eisen voor een hulphond kun je contact opnemen met een centrum dat hulphonden opleidt. Voor de gegevens klik op de volgende link.

Kosten
De opleiding van een hulphond is een dure aangelegenheid en kost ongeveer tussen de 10.000 en 15.000 euro. Gelukkig worden hulphonden kosteloos beschikbaar gesteld aan gehandicapten die voldoen aan de eisen voor een hulphond. Wel wordt er vaak een bijdrage gevraagd voor de te volgen stage. Voor de precieze kosten hiervan kunt u het beste contact opnemen met het opleidingscentrum hier link plaatsen naar overzichtsartikel Belgische organisaties van uw keuze.

Mag men een hulphond de toegang weigeren in België?
Wetgeving:
Het Koninklijk Besluit van 07-02-1997 over voedingsmiddelenhygiëne stelt dat het verboden is dieren toe te laten in lokalen waar voedingsmiddelen worden verkocht. De wetgever maakt echter heel nadrukkelijk een uitzondering voor assistentiehonden én assistentiehonden in opleiding. De hond moet wel zijn cape dragen, en zijn baasje moet in het bezit zijn van een toegankelijkheidspasje.

De wet Mahoux regelt de toegankelijkheid voor personen met een handicap op publiek toegankelijke plaatsen. Assistentiehonden worden gezien als een redelijke aanpassing en mogen daarom niet geweigerd worden. Het weigeren ervan is discriminatie en dus strafbaar. Ondanks de wetgeving komt het in de praktijk helaas nog wel eens voor dat assistentiehonden ergens geweigerd worden.

Geschreven door Janneke Vos