Stichting Intermobiel

Informatieartikel over het persoonlijk assistentie budget (PAB) in Belgie

Wat houdt de regelgeving in?
Met het Persoonlijk- Assistentie Budget (PAB) kan iemand met een handicap die in een thuissituatie woont of zelfstandig wil gaan wonen en zelf zijn/haar assistentie organiseren en financieren.

Voor wie is hij bedoeld?
De regelgeving is bedoeld voor mensen die in Vlaanderen wonen en een handicap of chronische ziekte hebben. Het is bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen die assistentie nodig hebben.

Het PAB kan aangevraagd worden door alle personen met een handicap:
Op voorwaarde dat je inschrijfbaar of ingeschreven bent bij het VAPH. Ongeacht je leeftijd. Let op! Als je 65 jaar of ouder bent en nog niet ingeschreven bij het VAPH kan je geen PAB aanvragen. Bij minderjarigen of personen met het statuut van verlengde minderjarigheid wordt het budget aan de wettelijke vertegenwoordiger toegekend. Ongeacht de aard van je handicap. Personen met een verstandelijke, psychische, motorische, visuele of auditieve handicap kunnen een beroep doen op een PAB, Ook autisme is niet uitgesloten.

Waar en hoe vraag je het aan?
Je kunt een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De aanvraagformulieren zijn op te vragen bij de provinciale afdelingen van het VAPH.

Wat kan je betalen met een PAB?
Met een persoonlijke assistentie budget (PAB) is het mogelijk om een of meerdere persoonlijk assistenten in dienst te nemen. De hulp die persoonlijk assistenten geven kan betaald worden uit het PAB. Hierbij kun je denken aan assistentie bij huishoudelijke activiteiten, lichamelijke activiteiten, dagactiviteiten, verplaatsingen, hulp op school en werk en agogische, pedagogische, orthopedagogische begeleiding en ondersteuning van de persoon met een handicap en eventueel ook de ouders. Ook mogen extra kosten uit het PAB betaald worden, zoals een begeleiderkaartje voor het theater. De kosten hiervoor mogen niet hoger zijn dan 5% van het totale PAB.

Wat kan je niet betalen met een PAB?
De volgende zaken kunnen niet uit het PAB worden betaald:
-Aanpassingen of hulpmiddelen aan of voor de auto en woning.
-Tolken voor doven of slechthorenden.
-Medische of paramedische therapieën, onderzoeken en behandelingen.
-Inhoudelijke assistentie op school of op het werk.
-Budgetbegeleiding.
-Assistentie in het ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingshuis en verpleeghuis.

Waarmee kun je het PAB combineren?
Soms is een PAB niet voldoende om in al de zorg- en ondersteuningsbehoeften te voorzien. Het PAB vormt dan een aanvulling op een andere vorm van dienstverlening. Het PAB kan gecombineerd worden met:
-Een verblijf in een door het VAPH erkende voorziening voor kortverblijf.
-individuele materiële bijstand
-opleiding en tewerkstelling
-tewerkstelling in een beschutte werkplaats
-de dienstverlening van een vrijetijdsorganisatie
-de dienstverlening van een andere welzijnsinstantie

Waar vind ik meer informatie?

- Meer informatie is te vinden op de site van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: -
- Katholieke vereniging gehandicapten VZW 
- Budgethouder vereniging Vlaanderen VLABU vzw

Geschreven door Ingrid Groenendijk
Geredigeerd door Veroni Steentjes

december 2008