Stichting Intermobiel

Informatie artikel over werken met een handicap

Wat betekenen de afkortingen WIA, WGA en IVA?
De wet Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen:
-de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en
-de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). 

IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand 80% of meer arbeidsongeschikt is. Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is. De IVA regelt een uitkering van 75% van het (gemaximeerde) dagloon tot aan het 65e jaar. De van het arbeidsverleden afhankelijke verlaging van de WAO (het WAO-hiaat), komt bij de IVA niet voor. De uitkering blijft gedurende de hele periode 75%.

WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
De WGA geldt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten en voor mensen die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt van de WGA is dat het gaat om mensen die een kans hebben om (gedeeltelijk) weer aan de slag te gaan. De WGA kent verschillende soorten uitkeringen. Eén voor de eerste periode die is gebaseerd op het vroegere loon en daarna een loonaanvulling òf een vervolguitkering.