Stichting Intermobiel

Indicatiestelling

In onderstaand artikel kan je lezen hoe nu precies een indicatie in zijn werk gaat. Eerst word je geïnformeerd over welke stappen er worden genomen. Vervolgens staan onderaan het artikel nog tips die stichting Intermobiel geeft over hoe je je kunt voorbereiden op het indicatiegesprek.

Om voor zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) in aanmerking te komen, moet er eerst een indicatie gesteld worden. Hiervoor neem je contact op met het dichtstbijzijnde regiokantoor van het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ).

De indicatiestelling bestaat uit de volgende drie stappen:

  1. Aanvraag
  2. Onderzoek
  3. Besluit


Aanvraag
Normaliter zit er ongeveer 6 weken tijd tussen de aanvraag en het indicatiebesluit. Het is handig als je alle relevante gegevens alvast bij elkaar hebt gezocht, zodat je die meteen aan het CIZ kunt doorgeven. Dat scheelt tijd. Zodra je contact opneemt met het CIZ proberen zij zich een voorstelling te maken van jouw situatie. Als er sprake is van een spoedsituatie, dan krijg je direct de hulp die je nodig hebt. In dat geval stelt het CIZ achteraf zo spoedig mogelijk het indicatiebesluit vast. In eerste instantie handelt het CIZ je aanvraag telefonisch af. Vaak hebben ze echter nog aanvullende gegevens nodig, zoals over je gezondheid en woon- en leefsituatie, dan krijg je een aanvraagformulier toegestuurd.
Wil je weten hoe een aanvraagformulier eruit ziet, klik dan op aanvraagformulier. Aan de linkerkant op het scherm staat in het menu aanvraagformulier. Dit bestand kan je openen en word kan je het aanvraagformulier bekijken.

Onderzoek
Soms geeft het aanvraagformulier voldoende informatie om een indicatiebesluit te nemen, maar in veel gevallen volgt een nader onderzoek. Daarbij kijkt het CIZ niet alleen naar je beperkingen, maar ook naar wat je nog wél kunt. Een nader onderzoek kan telefonisch geschieden, maar het kan ook zijn dat de indicatiesteller bij je langskomt om zich een volledig beeld te vormen van je woon- en leefomstandigheden. In sommige gevallen neemt het CIZ – altijd in overleg met jou – contact op met je arts of specialist. Voor dit onderzoek maakt het CIZ onderscheid in de volgende zeven functies:

  1. Huishoudelijke verzorging
  2. Persoonlijke verzorging
  3. Verpleging
  4. Ondersteunende begeleiding
  5. Activerende begeleiding
  6. Verblijf
  7. Behandeling

Per functie wordt onderzocht in hoeverre je aanspraak kunt maken op de vorm van zorg.

Besluit
In ongeveer zes weken na de indicatiestelling stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar jou en naar het zorgkantoor in jouw regio. Daarin staat voor welke functies je bent geïndiceerd, op hoeveel uren/dagdelen je recht hebt en hoe lang je recht hebt op zorg. Het zorgkantoor zorgt er vervolgens voor dat een zorgverlener de benodigde zorg levert. Wil je liever zelf de zorg inkopen, dan kun je kiezen voor een PGB. Het zorgkantoor stelt de hoogte van dit budget vast.Besluit het CIZ dat je niet in aanmerking komt voor AWBZ-zorg, dan vind je in het indicatiebesluit een heldere argumentatie. Indien mogelijk verwijzen ze je naar andere wettelijke regelingen of voorzieningen waarop je misschien wél een beroep kunt doen.

Tips uit de praktijk voor een indicatiestelling
Het aanvraag formulier van het CIZ bestaat uit diverse onderdelen die je moet invullen zoals je persoonlijke gegevens en je woonsituatie. Ook moet je aangeven wat je vraag is, welke zorg, hulp of voorzieningen je nodig hebt. Het is niet altijd mogelijk je vraag zo samen te vatten dat het past op dit formulier. In dit geval kun je je vraag beter op een aparte bijlage vermelden en toelichten.

Als je zorgvraag complex is en je hulp nodig hebt in meer dan één van de hierboven genoemde functies, dan zal in veel gevallen een indicatiesteller bij je thuiskomen. Soms is dit ook veel prettiger, omdat je per functie kunt doornemen welke hulp je nodig hebt.Ook kan je je situatie makkelijker uitleggen of verduidelijken.

Het is dan belangrijk dat je zelf goed weet wat er bij je thuis allemaal moet gebeuren. Je kunt een periode (laten) bijhouden waarbij jij allemaal hulp nodig hebt en hoe lang bepaalde handelingen duren. Maak hiervan een overzicht en ga goed na of je geen zaken bent vergeten.

Wees jezelf ervan bewust dat een huishouden runnen geen statisch geheel is, maar dat er continue zaken kunnen gebeuren die je niet van te voren kunt inplannen. Zoals een huisdier dat moet spugen, een glas dat omvalt of een telefoon die tig keer rinkelt. Je hulpen zullen dit ook moeten oplossen, in het geval jezelf hier niet toe in staat bent. Zij moeten hier echter wel de tijd voor hebben. Neem dit dus mee in je eigen overzicht en schat zaken wat ruim in, maar blijf reëel.

Als er beschikking is over een partner, ouders of familie, dan is de indicatiesteller verplicht om na te gaan in hoeverre deze mensen mantelzorg kunnen verlenen. De laatste tijd is de taak van de mantelzorger veel in het nieuws. In hoeverre kun je je partner verplichten om jou te verzorgen en hoe zit het met het huishouden? Tegenwoordig gaan de indicatiestellers ervan uit dat een gezonde partner en/of oudere thuiswonende kinderen in ieder geval het hele huishouden over kunnen nemen. Hoewel mantelzorg een keuze zou moeten zijn, wordt dit tegenwoordig meer als normaal gezien door de indicatiestellers. Overleg samen met je partner of familie wat zij redelijk vinden. Het is soms niet zo onvoordelig om je partner/familie wel een deel van het huishouden te laten doen en dan de keuze te maken meer zorguren te vragen in overige functies zoals persoonlijke verzorging. Voor de functie huishoudelijke zorg krijg je een lager uurtarief als voor een uur persoonlijke verzorging. Als je de PGB bedrag in handen hebt, heb je een vrij grote vrijheid in de besteding.

Een indicatiesteller moet samen met jou kijken welke zorg je nodig hebt en houdt dus rekening met de bovengenoemde mantelzorg. Je hoeft de indicatiesteller geen informatie te geven over wie je gaat inkopen met je toekomstige budget.

Veel mensen willen hun partner inkopen. Bij een volgende indicatie vertellen zij dan dat de partner via het PGB bij hen werkt. De indicatiesteller vindt dan opeens dat als je partner voor je werkt dit dus ook onder mantelzorg kan vallen en geeft je minder uren PGB. Als je wilt aangeven dat je partner bij je werkt, zeg dan heel duidelijk dat hij hiervoor andere bezigheden, zoals een betaalde baan, geheel of gedeeltelijk heeft opgegeven. Maar je bent niet verplicht de indicatiesteller op de hoogte te stellen van wie je in dienst neemt of hebt.

Ten slotte: Hoe beter jezelf op de hoogte bent van alle regeltjes, hoe beter je je kunt voorbereiden. Op het Internet is veel te vinden over alle aspecten van het PGB.
Wij kozen een aantal websites/pagina´s voor je uit die betrekking hebben op de indicatie. Het is onmogelijk een volledig overzicht te geven, gezien de vele informatie die beschikbaar is.

Meer informatie
Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan eens een kijkje op de website van: