Stichting Intermobiel

Hoe regel ik alles


Bij een persoonsgebonden budget (PGB) komt veel kijken. Zeker als je er onbekend mee bent, lijkt het onbegonnen werk. Eerst moet je je informeren over het PGB, een aanvraag indienen en bij een toekenning moet je mensen gaan werven.
In de onderstaande artikelen van Petra Zwier en Veroni Steentjes vertellen zij hoe ze alles rondom het PGB hebben geregeld in de praktijk. Misschien kan je hier wat tips en ideeën uithalen voor als je een herindicatie PGB hebt of een nieuwe aanvraag PGB doet.


In het onderstaande artikel vertelt Petra (37) hoe ze alles rondom het PGB geregeld heeft.
Inleiding:
Hoewel ik (Petra) het absoluut niet zag zitten om voor mijn 30e in een verpleeghuis te moeten worden opgenomen, begon het daar midden jaren ‘90 toch op te lijken. Ik woonde inmiddels met mijn man zelfstandig in een aangepaste woning. En hoewel mijn ouders boven ons woonden voor hand en span en oppas diensten, was het niet de bedoeling dat zij mij continue moesten gaan verzorgen. De thuiszorg kon ook meer aan mijn zorgbehoefte voldoen. Ik was dan ook dolblij toen ik vernam dat het Persoonsgebonden budget (PGB) al spoedig een feit zou worden en meldde mij direct aan. Deze aanmelding verliep via de gemeente waar ik woon die via een indicatie procedure bepaalt hoeveel zorg je nodig hebt.
Lees verder>>
In onderstaand artikel vertelt Veroni (29), hoe ze alles geregeld heeft rondom haar PGB aanvraag en hoe ze haar mensen gevonden heb.

Inleiding:
In februari 2003 kreeg ik mijn fokuswoning toegewezen. De planning was dat ik er in september 2003 zou kunnen wonen. Ik heb toen meteen een aanvraag ingediend bij het RIO voor huishoudelijke hulp. In mei 2003 is iemand van het RIO geweest en ze indiceerde me op acht uur per week huishoudelijke hulp. Alleen heb ik me daarna in het PGB verdiept en kwam er toen achter dat ik recht had op meer hulp en ondersteuning op gebieden zoals administratie, boodschappen doen en ondersteuning bij activiteiten zoals naar de dokter, winkelen of naar de schouwburg gaan.
Lees verder >>