Stichting Intermobiel

Therapeutic Touch (TT)

TT: Therapeutic Touch

Een hoogleraar verpleegkunde aan de New York University en een paranormaal therapeut hebben in de zeventiger jaren samen een methode ontwikkeld. Met Therapeutic Touch (afgekort TT) gebruikt de hulpverlener de handen als instrument om energie uit te wisselen, met als doel het zelfhelend vermogen van de mens te versterken en het zich comfortabeler voelen. TT is ontwikkeld als aanvullende zorg, dus geen therapie. Het wordt voornamelijk gegeven door verpleegkundigen, verzorgenden, therapeuten en mantelzorgers.

Therapeutic Touch gaat uit van de aanname dat energie in en om ons heen stroomt en een open verbinding heeft met de omgeving en dat bij klachten de energiestroom stagneert. Met TT wordt de gestagneerde energie weer in beweging gebracht.

Het is een energetische behandelmethode in vijf belangrijke stappen:
1. Centeren (van de behandelaar). Dit is in verbinding staan met jezelf, geconcentreerd en in balans zijn, zodat je zelf geen energie verliest.
2. Aftasten van het energieveld
3. Harmoniseren om doorstromen te bevorderen en evenwicht te brengen
4. Energie toevoegen
5. Afronden

Deze behandeling kan in circa tien minuten. Daarna kan de behandelaar nog specifieke plekken behandelen.
helpende handen

Onderzoek heeft aangetoond dat TT helpt tegen pijn, angst, onrust, slapeloosheid, stress en trauma’s. Tevens bespoedigt het wondgenezing. Het wordt vaak toegepast in hospices, verpleegtehuizen, bejaardenhuizen, in de thuiszorg, enzovoorts.
Voordelen zijn dat de patiënt zich niet hoeft uit te kleden en hij/zij hoeft niet aangeraakt te worden (maar het kan wel). Dit kan belangrijk zijn bij bijvoorbeeld brandwonden en heftige pijn.

In Nederland is het Van Praaginstituut opgericht. Zij hebben het alleenrecht tot het opleiden van TT cursisten in Nederland.

Mijn persoonlijke ervaring met TT.
Daar ik al jarenlang in bed lig met heftige pijnklachten, komt een fysiotherapeut aan huis. Zij heeft een TT opleiding gedaan en stelde voor om dat eens uit te proberen. Ze begint met haar handen mijn energieveld rondom mijn lichaam af te tasten en voelt dan waar koude, warmte of onregelmatigheden zich in de aura bevinden. Zonder dat ik verteld heb, waar ik op dat moment last van heb, voelt ze dat zeer nauwkeurig. Vervolgens maakt ze strelende bewegingen, zonder me aan te raken. Meestal tenminste, want soms is aanraking juist weer nodig. Na een poosje tast ze opnieuw mijn energieveld af en ze voelt dan of het voldoende is geweest. Zo niet, dan behandelt ze bepaalde plekken weer opnieuw door middel van strelende bewegingen boven de plekken. Ik voel duidelijk dat er wat gebeurt; dat de energie weer stroomt.

Dan legt ze haar handen daar waar nodig is op mijn lichaam en voegt op deze manier energie toe. Haar handen worden dan erg warm en ik voel duidelijk dat de aangedane plekken gaan tintelen, dus meer energie krijgen. Om verbindingen te maken, legt ze bijvoorbeeld een hand op mijn buik en de andere op mijn been, omdat mijn benen pijnlijk zijn en koud aanvoelen. Ook houdt ze mijn voeten vast, waardoor ze behaaglijk gaan tintelen, doordat de energie weer goed gaat stromen.

Het afsluiten van de behandeling gaat als volgt: ze maakt grote ronde strelende bewegingen rondom mijn lichaam, zodat ik het gevoel krijg in een beschermd ei te liggen. Daarna voel ik me opgemonterd en energiek.
Een cadeautje voor elke zieke, als je het mij vraagt.

Geschreven door Evy.
Geredigeerd door Johan Fiddelaers.

Augustus 2009