Stichting Intermobiel

Mildheid van Frits Koster boekje met twee cd's

geleide meditatieoefeningen voor vriendelijkheid en compassie
Auteur: Frits Koster en J. Heynekamp
Nederlands - Audio Boek CD
48 pagina's | Asoka Uitgeverij | oktober 2011 
ISBN: 9789056702687
prijs: 16,95 Klik hier om het te kopen bij de uitgeverij Asoka

Korte omschrijving

Dit boekje en bijbehorende CD's laat de lezer kennismaken met de heilzame kracht van vriendelijkheid en compassie. Op de schaal van een 'gevoelsthermometer' richt compassie (karuna in het Pali) zich op de temperaturen ónder het nulpunt en heeft als wens om pijn en lijden te verzachten. Vriendelijkheid (of metta) richt zich op de temperaturen bóven het nulpunt en streeft naar het bevorderen van het welzijn van onszelf en dat van anderen. Vriendelijkheid en compassie zijn hartverwarmend en kunnen worden samengevat in de term 'mildheid' of heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness. Net zoals aandacht of opmerkzaamheid is het mogelijk door training mildheid tot bloei te laten komen. Het bijzondere van deze beoefening is dat ze religie-overstijgend is; ieder mens kan zijn of haar leven verrijken met de kracht van mildheid. Op de CD's worden geleide meditatieoefeningen aangereikt, waarmee de cirkel van compassie en vriendelijkheid steeds kan worden uitgebreid, uitgaande van onszelf naar uiteindelijk alle levende wezens. Het boekje (met een voorwoord van Edel Maex) dient als ondersteuning, biedt achtergrondinformatie en beschrijft valkuilen die kunnen optreden bij de beoefening.

Meer over Frits Koster vind je op http://www.fritskoster.nl/ en www.compassietraining.nl   

Cijfer waardering: 9

Korte toelichting op het cijfer:
'Het herkennen van pijn en lijden is mindfulness, het vriendelijk en mededogen naar onszelf zijn te midden hiervan is zelfcompassie of mildheid. Als karakteristiek van metta wordt genoemd het niet rancuneus zijn en - in actieve zin- het bevorderen van het welzijn van onszelf en van anderen. Zij heeft het als functie het niet verder voeden van irritatie en boosheid en (het juist kiezen voor) betrokkenheid bij het welzijn van onszelf en van anderen. '

Ik vind dit boekje met de cd's geschikt voor mensen die wel enige ervaring met (mindfulness) meditatie hebben. Ik zou dit niet meteen gaan doen zonder enkele meditatie ervaring. Dat wordt ook in het boekje aangeraden.

Dat een klein boekje van 48 pagina's zoveel wijsheid en compassie bevat, is ongehoord. Ik bleef aanstrepen in dit boekje. Het kleine formaat nodigt ook aan te lezen en het na het lezen er nog even bij te pakken om nog even iets door te nemen. Ik vind het ook erg goed en helder dat in het boekje wordt aangeven welke bronnen aan de basis van dit boekje liggen.    De boeddhistische context of herkomst komt duidelijk naar voren. Dat komt ook overeen met de ruime ervaring die Frits Koster heeft in het Boeddhisme. De inhoud van het boekje over metta is ook volledig. Er wordt uitgelegd wat metta inhoudt, wat de voordelen en de effecten ervan zijn, de valkuilen en misverstanden.

De cd met de oefeningen zijn erg fijn en goed. Een deel van deze oefeningen zijn ook goed te gebruiken in de context van de cursus mediteren met een lastig lichaam zoals de meditaties: zelfcompassie, compassie voor je lichaam en heartfulness. Compassie vol lopen is bijvoorbeeld minder tot niet uit te voeren door mezelf en een groot deel van de doelgroep.
Het is moeilijk om mild te zijn naar het lastige lichaam wat je hebt. Ik vind wel dat je de oefening compassie voor je lichaam voorzichtig moet doen, omdat bij mij al je spieren aanspannen voor meer pijn zorgde die ook aanbleef. Na het gedaan te hebben, pas ik de oefening wat aan en span bijvoorbeeld alleen mijn gezicht aan. Al doende leert men.

De laatste oefening nummer 8 genaamd heartfulness vond ik persoonlijk de mooiste. Je ervaart echt wat nee zeggen tegen alles wat je ervaart dus je voelen, denken en lichamelijke gewaarwordingen doet en wat ja zeggen doet. Je ervaart duidelijk dat nee zeggen voor afkeer en weerstand zorgt en dat het invloed heeft op je ademhaling en hoe je lichaam voelt. Ik vind het zelf erg fijn dat ze de meditaties ook in het boekje hebben staan. Voor de meditatiecursus pas ik vaak een meditatie aan de doelgroep aan. Daarom is de tekst bij de hand hebben erg prettig. Al met al is dit boekje met twee cd's dus een aanrader vind ik!

In april 2012 komt een boek van Frits Koster en Erik van den Brink uit genaamd Compassievol leven- van mindfulness tot heartfulness. Ik verwacht dat dit boek wellicht ook goed zal passen in de reeks boeken over liefdevolle vriendelijkheid van Sharon Salzberg en Verdiep Je Mindfulness van Henepola Gunaratana. Ik kijk uit naar het nieuwe boek van Frits Koster.

Ik ben blij dat mindfulness en nu ook heartfulness is de gezondheidszorg steeds vaker gebruikt wordt om mensen met verschillende achtergronden van een: lichamelijke handicap, chronische ziekte of pijn tot mensen met geestelijke problemen te helpen. Ik ben ook blij dat wij dit vanuit Intermobiel  kunnen aanbieden aan mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of pijn die niet naar een cursus toe kunnen gaan in hun omgeving of in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Zij zouden er anders nooit mee in contact kunnen komen en via de telefonische meditatiecursus wel.

Geschreven door Veroni Steentjes
Februari 2012