Stichting Intermobiel

Borderline (Lisanne)

‘Net als Intermobiel sta ik graag zo positief mogelijk in het leven!’

Naam: Lisanne Herder
Geboortedatum: 21 december 1989
Geboorteplaats: Nijmegen

Lisanne Herder is 23 jaar en heeft een waslijst aan aandoeningen en psychische problemen. Ze kan niet lopen, is aan één oog blind, spastisch, lijdt aan een Borderline persoonlijkheidstoornis en hoort stemmen in haar hoofd. Zij laat zich echter totaal niet weerhouden door haar beperkingen. Dat blijkt wel uit het feit dat ze heeft meegedaan als cabaretière aan Holland’s Got Talent in 2011.

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die vooral gekenmerkt wordt door stemmingswisselingen, extreme gedachten en verlatingsangst.
Lisanne Herder (Intermobiel)


Wat doet Borderline met je?

Borderline zit volgens Lisanne in alles wat ze doet en wat ze is, omdat het een persoonlijkheidsstoornis is. Ze heeft bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, is impulsief, heeft moeite met het onderhouden van contacten en ze denkt erg zwart-wit. Ze beschadigt zichzelf weleens en wil soms zelfs graag dood. Maar aan de andere kant is ze ook zeer creatief en is bij tijd en wijle nergens bang voor. Verder ziet ze overal een uitdaging in en vindt ze het belangrijk dat de mensen om haar heen het goed hebben. Dit zijn maar enkele voorbeelden die Lisanne noemt. Er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken.

Dagelijks leven
Lisanne doet haar best om met de dag te leven en niet teveel vooruit of achteruit te kijken. Soms komt ze de dag niet of nauwelijks door. Dan voelt ze zich niet goed en heeft ze depressieve gevoelens. Er blijft dan weinig anders over dan afwachten en accepteren dat ze zich zo voelt. Lisanne voelt zich wel beperkt door de Borderline. Ze heeft er het meeste last van dat ze altijd bang is dat mensen haar niet mogen. En dat ze soms ineens de kleinste dingen niet meer durft, die ze de dag ervoor nog wel gewoon durfde te doen. Lisanne vindt dat ze niet echt wordt beperkt in haar hobby’s.

Schoolperiode
Toen Lisanne 16 jaar was, kreeg ze de diagnose, dat ze symptomen van Borderline had. Voordat je volwassen bent, mag de diagnose Borderline niet worden gesteld. Maar Lisanne had dringend behandeling nodig en toen ze 18 werd kreeg ze de volledige diagnose Borderline. Lisanne heeft haar schoolperiode als een ramp ervaren. Ze voelde zich niet thuis op school. Daar werd ze veel gepest, omdat ze anders dan anderen was.

Cabaret & Holland’s Got Talent
Lisanne is vroeger veel gepest, ze was erg ongelukkig. Ze kon niet overweg met het feit dat ze een handicap had. Het maken van grapjes helpt haar met het verwerken van dingen en is ook prettig om het ijs te breken bij contacten met anderen. Voordat ze deelnam aan Holland’s Got Talent was ze al volop bezig met comedy en cabaret. Door Holland’s Got Talent is ze bekend geworden bij een groter publiek. Haar deelname aan Holland’s Got Talent heeft ze ervaren als een positieve, maar enge rit in een achtbaan. Hierdoor weet ze dat ze absoluut verder wil met comedy en cabaret, omdat dit echt bij haar past. Lisanne heeft nog veel ambities, maar het zijn er zoveel dat ze niet een-twee-drie een aantal kan opnoemen.
Lisanne Herder op het podium (Intermobiel)

Werk en hobby’s
Naast het werken als sit-down cabaretière geeft Lisanne af en toe lezingen op scholen. Daarnaast is ze een trotse ambassadrice van Intermobiel.

Beperkingen
Helaas heeft Lisanne naast Borderline nog andere aandoeningen en beperkingen. Zo is ze spastisch, blind aan één oog en hoort ze stemmen. Het horen van stemmen staat in haar geval los van de Borderline. Verder heeft ze een schizoaffectieve stoornis, dit betekent dat ze zowel kenmerken van schizofrenie als van stemmingsstoornissen heeft. Daarnaast heeft ze last van paniekaanvallen. Als Lisanne zich depressief voelt, dan heeft ze lichamelijk ook meer pijn.

Leefsituatie
Lisanne heeft met veel dingen hulp nodig, maar ze woont wel zelfstandig. Er is gelukkig wel 24/7 hulp beschikbaar indien noodzakelijk. Ze zit in een elektrische rolstoel en gebruikt antidepressiva en slaapmedicatie.

Intermobiel
Lisanne is een grote fan van Stichting Intermobiel. Ze is ambassadeur geworden, omdat ze zo positief mogelijk in het leven wil staan. Ze vindt dat Stichting Intermobiel hetzelfde doel voor ogen heeft.
Volgens Lisanne draagt Intermobiel uit dat de wereld niet vergaat, ook al ben je gehandicapt of beperkt. Verder probeert Intermobiel beetje bij beetje ook taboes te doorbreken, zoals bijvoorbeeld het taboe van  seks met een handicap. Ook staan ze overal voor open en dat vindt Lisanne fantastisch. Ze werkt heel graag mee aan een positiever beeld over mensen met een handicap of beperking. Via Intermobiel heeft Lisanne een hoop nieuwe contacten opgedaan. Daarnaast voelt ze zich gesteund en leert ze langzamerhand alles een beetje te accepteren. Lisanne heeft haar eigen website www.lisanneherder.nl.
Lisanne Herder (Intermobiel)

Geschreven door Valerie Bouwmeester met medewerking van Lisanne Herder
Geredigeerd door Johan Fiddelaers

April 2013