Stichting Intermobiel

Handige boeken voor jonge ouders met een lichamelijke handicap

Hieronder vind je ingescande informatie over opvoeden met een lichamelijke handicap. Wellicht doe je hier wat tips en adviezen in op!

 • Bron: Revalidatiecentrum Hoogstraat, Kinderverzorging tips en adviezen voor eenhandigen 
  In dit ingescande boek van 2005 staan veel tips en adviezen voor het zelf verzorgen van een baby als je eenhandig bent door bijvoorbeeld een CVA of CRPS. Achterin staan handige adressen. Zeker de moeite waard om hier eens in te kijken! Lees hier het boek
   
 • Bron: RSI en babyverzorging, Auteur: drs Karina Post, September 2001
  De informatie in deze brochure is gebaseerd op interviews met jonge ouders die last hadden van RSI ten tijde dat ze een baby te verzorgen hadden. Deze ouders zijn ondervraagd over de knelpunten die ze ervaren hebben bij de verzorging van de baby en de oplossingen die ze er voor bedacht of gevonden hebben. Ook zijn deskundigen geraadpleegd om hun mening te geven over de knelpunten die aan de orde zijn gekomen en oplossingen die door ouders zijn gevonden. Zodoende treft men hier een overzicht van verantwoorde tips aan (aanstaande) ouders die vanwege RSI-klachten moeite hebben met de babyverzorging. Deskundigen die hun bijdrage geleverd hebben aan deze brochure zijn: drs. B. Rook – fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, werkzaam als werkplektrainer inzake houding en tiltechnieken, P. Jalvingh – fysiotherapeut bij de Gezonde Zaak en M. Munniks – ergotherapeut, deskundig in het begeleiden van jonge ouders.
  Kijk hier de ingescande brochure in
   
 • Boek: 'In eigen hand' van schrijfster Lilian Wolthuis-Droste
  Sandra Oomen tipte Intermobiel over dit boek. Sandra mailde: 'Deze moeder is functioneel eenhandig en beschrijft veel praktische ervaringen in haar boek bij de verzorging van baby's en peuters. Meer informatie: www.ineigenhand.eu.  

Heb je zelf ook informatie of een boek over opvoeden met een handicap die je wilt tippen, laat het ons weten via de mail o.v.v. opvoeden!
Groetjes Stichting Intermobiel
www.opvoedenmeteenhandicap.nl