Stichting Intermobiel

Jacco

'Je lichamelijke handicap hoeft geen belemmering te zijn om bijvoorbeeld te sporten en ambities te hebben op de arbeidsmarkt. Er blijft veel mogelijk!'

Jacco Holthuis: welkom bij Stichting Intermobiel!  

In onderstaand artikel lees je het resultaat van de gesprekken die Marjolein Coppens (Intermobiel vrijwilligster) met Jacco Holthuis (29) heeft gehad in de afgelopen maanden. Dit verhaal past buitengewoon goed in de positieve portrettenreeks van jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, die midden in het leven staan. Hij is werkzaam als jurist bij de Raad van State in Den Haag.

 Jacco Holthuis op zijn werk bij de raad van state

Wie is Jacco Holthuis?
Jacco is sinds kort ondersteuner van Stichting Intermobiel. Hij deed in 2009 mee aan het TV programma "Aan talent geen gebrek" gepresenteerd en opgezet door Lucille Werner. Hij won tijdens dit programma de gouden handiCAP en CAPability Award . Vervolgens werd hij één jaar lang ambassadeur van Onbeperkt Nederland, wat hij als een eervolle taak zag. Hij zette zich een jaar lang in voor onder meer de belangen behartigen van mensen met een handicap en heeft daarom ook heel wat bekende politieke kopstukken mogen spreken, zoals: Jet Bussemaker (Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Jetta Klijnsma (Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en ook premier Balkenende (in 2009). De boodschap die Jacco dat jaar lang vertegenwoordigde, was dat je lichamelijke handicap geen belemmering hoeft te zijn om bijvoorbeeld te sporten en ambities te hebben op de arbeidsmarkt. Er blijft veel mogelijk!

Jacco met Lucille Werner met de gouden handiCAP in de hand

Jacco studeerde rechten en vond werk in de richting van zijn afgeronde studie. Een hele kunst. Bovendien kreeg hij van zijn werkgever de tijd om een jaar ambassadeur te zijn om de bijbehorende taken goed uit te kunnen voeren. Het levensmotto van Jacco is: ‘nooit ophouden, altijd doorgaan’ Dat is in zijn geval ook letterlijk zo: zijn leven gaat gepaard met vallen en opstaan vanwege zijn handicap genaamd spastische diplegie.

Werk, studie, sport…ook voor mensen met een lichamelijke handicap?
Jacco ziet veel problemen voor mensen met een handicap bij arbeidsparticipatie. Het is praktisch gezien nog altijd ingewikkeld om hoger onderwijs te volgen, er zijn nog weinig mogelijkheden voor flexibel studeren. Jacco heeft zijn rechtenstudie afgerond en werkt als jurist bij de Raad van State in Den Haag. Dat komt vooral, omdat hij een vechter is. Alles ging met pieken en dalen. Het hele traject ging vooral goed omdat hij bleef knokken. Jacco vindt het belangrijk dat alle mensen, met en zonder handicap, een visie hebben op het leven en uit gaan van de mogelijkheden die het leven je biedt. ‘Ik ben meer dan mijn werk en wil laten zien dat ik veel kan’, aldus Jacco.

Roeien is het helemaal!
Jacco is een roeier en hij bezoekt daarnaast graag voetbalwedstrijden. Mensen met een handicap kunnen zeker sporten, vindt Jacco, al moet je vaak actief informeren naar mogelijkheden en goed kijken wat bij je past.

Jacco komt uit een sportief gezin en het kiezen van de sport die voor hem mogelijk is, bleek best moeilijk. Je bent als volwassene met een lichamelijke handicap tenslotte niet bij iedere vereniging welkom. Tijdens een bezoek aan de Amsterdamse Bosbaan, waar hij ging kijken naar een roeiwedstrijd, werd Jacco gegrepen door deze sport. Daarom informeerde hij naar de mogelijkheden om zelf te kunnen gaan roeien.  Hij vroeg of hij het eens zou mogen proberen. Het toeval wil dat bij die roeivereniging het vraagstuk ‘roeien met een handicap’ actueel was. Daarom mocht Jacco met een paar enthousiaste vrijwilligers gaan proberen hoe aangepast roeien zou kunnen zijn. Het werd een geweldige ervaring.

Inmiddels is Jacco een ervaren roeier. In een boot zitten twee mensen: een vaste coach/trainer die altijd mee vaart en roei-instructies geeft. De roeiboot zelf heeft geen aanpassingen. Wel krijgt Jacco hulp bij het in- en uitstappen, omdat hij wat minder stabiel is. Er is voor hem een transferplank waarop hij kan gaan zitten en zo kan hij de boot inschuiven. Daarnaast is de boot hierdoor stabieler en dat helpt tegen het omkantelen. Andere roeiverenigingen kennen een hekje om je aan vast te houden bij het in- en uitstappen.  

Naast het recreatieve roeien, zijn er ook wedstrijden. Tijdens wedstrijden is Jacco stuurman in een ploeg met mensen zonder handicap. En dat voelt geweldig…vol snelheid glijdend over het water…

Het belang van sporten
Jacco vindt roeien een geweldige sport die eigenlijk blessurevrij is. Heerlijk in de buitenlucht. Met de meeste handicaps kun je wel gaan roeien, vertelt Jacco, ook als je bijvoorbeeld: visueel gehandicapt bent of je benen mist. Sporten is een enorm fijne bezigheid, maar ook is het van belang veel mensen te ontmoeten, lekker samen bezig te zijn en in een gemengd gezelschap te verkeren. Dit bevordert nu juist de zo gewenste integratie. Jacco is dan ook vol lof over de Roeibond die aangepast roeien echt goed aanpakt. 

Jacco Holthuis aan het roeien

Hoe gaat Jacco eigenlijk om met tegenslagen?
Doorzettingsvermogen is de belangrijkste karaktereigenschap van Jacco. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen op het gebied van werk en vrije tijd. Hij denkt dat dit ook voor anderen heel belangrijk is. De vonk voor alles is tenslotte: levensvreugde. Levensvreugde krijg je als dingen gaan lukken, hoe klein ook. Alle overwinningen tellen hierbij. Jacco wil binnen de mogelijkheden die hij heeft er werkelijk alles uit halen.

De puberteit was een lastige periode en was ook een omslagpunt in het leven van Jacco. Het duurde even voor hij zijn draai had gevonden, maar tijdens zijn studie kon hij echt laten zien waar zijn kracht zat. Hij is zo ook over zijn onzekerheden heen gegroeid.

Dat is ook de reden waarom hij heeft meegedaan aan het TV-programma de CAPAwards met Lucille Werner. Om juist een podium te geven aan zijn doorzettingsvermogen en om anderen te laten zien dat je wel degelijk veel kunt bereiken in dit leven. Een positieve beeldvorming is hierbij essentieel. Het is en blijft heel belangrijk om aan mensen met een lichamelijke handicap te laten zien wat mogelijk is en waar het om draait wanneer je iets wilt bereiken. Jacco heeft zelf ook altijd gezocht naar rolmodellen op dit gebied.

Intermobiel
Het jaar ambassadeurschap is teneinde, maar de inzet voor een positieve beeldvorming blijft voor Jacco van belang. Het is ook de reden dat hij zijn gezicht aan Intermobiel wil verbinden. Inspiratie is zeer belangrijk en het is een diepe wens van Jacco om ook met dit interview inspiratie aan anderen met een lichamelijke handicap te geven.

Intermobiel heeft herkenbare onderwerpen op haar website www.intermobiel.com en dat vindt Jacco ook heel belangrijk. Intermobiel onderscheidt zich juist door de actuele onderwerpen en openheid bij alle elementen die je in het leven tegen komt. Zo is het onderwerp seksualiteit door Intermobiel zeker niet vergeten en ook erg belangrijk, omdat het nog teveel een taboe is. Jacco wil dan ook graag meedenken en zal graag advies geven aan Intermobiel over deze onderwerpen.
Welkom Jacco !

Geschreven door Marjolein Coppens m.m.v. Jacco Holthuis
Geredigeerd door Veroni Steentjes
april 2011