Stichting Intermobiel

interview met sekszorger Linda

sekslogoLinda werkt als freelance seksverzorgster. Een vak apart, wat ze met gepaste trots beoefent.
 

Seks kan simpelweg omschreven worden als iets om van te genieten. Helaas is dat niet voor iedereen zo gemakkelijk of vanzelfsprekend. Lichamelijke beperkingen kunnen dit ernstig vermoeilijken. De juiste ondersteuning en professionele hulp zijn daarbij gewenst. Maar waar vind je die zomaar even?

 

FleksZorg biedt uitkomst en ondersteunt de gedachte dat seks een levensbehoefte is, waar iedereen recht op heeft van te genieten. Deze verzorgt dan ook het contact tussen cliënten en seksverzorgenden. De seksverzorgenden werkzaam bij FleksZorg, zowel mannen als vrouwen, zijn erg professioneel en ervaren wat betreft mensen met lichamelijke beperkingen. Een aantal seksverzorgenden hebben ervaring en/of opleiding in de zorg. FleksZorg ondersteunt en faciliteert de seksverzorgenden daar waar nodig om de kwaliteit en professionaliteit van de zorg te verhogen.

 

Linda werkt al ruim een jaar als freelance seksverzorgster vanuit FleksZorg. Een vak apart, wat ze met gepaste trots beoefent. “Het blijft een gevoelig onderwerp, omdat het moeilijk bespreekbaar is. Dat neemt niet weg dat ik mijn werk kan waarderen.”

De allereerste vraag die rijst, is hoe iemand tot deze beroepskeuze komt. Niet voor de hand liggend om te kiezen. Voor Linda is er echter een logische verklaring te geven.’Mijn vrijwilligerswerk in de zorg deed mij ertoe besluiten om voor FleksZorg te gaan werken. Door deze werkzaamheden ging ik nadenken over de behoeften op seksueel gebied bij lichamelijk beperkten.’ De grootste stap was daarmee gezet; de beslissing. Het vervolg verliep verder soepel.

 
‘Ik heb mij gewoon aangemeld en de rest ging vanzelf. Je krijgt een naam en bijbehorend adres met het verzoek om daar naar toe te gaan. De eerste keer was wel erg spannend. Ik vroeg mij toen wel af waar ik aan zou beginnen, maar al snel wist ik dat het een goede beslissing was geweest. Ik heb namelijk het gevoel dat mijn cliënten door hun beperking meer geestelijke bagage hebben meegekregen. Ze hebben misschien beter leren omgaan met tegenslagen en kijken met een open blik de wereld in. Ik heb soms het idee dat het feit dat ze een bijzondere positie innemen in de maatschappij hen juist sterker heeft gemaakt.’

 

Hoe haar omgeving reageert op het werk dat ze doet, beantwoordt Linda kort en krachtig: ‘Mijn omgeving weet er niets van en dat wil ik graag zo houden. Ik heb geen enkele behoefte om met iemand dit werk te bespreken.’

 

Hoe verloopt nou zo’n afspraak met een seksverzorgende en een cliënt?
Aanvragen komen allereerst binnen bij FleksZorg. Dit kan door de cliënt zelf ingediend worden, maar bijvoorbeeld ook door een familielid of begeleider. Vanuit FleksZorg komt er dan iemand langs om te inventariseren welke zorg gepast zou zijn voor deze persoon en van daaruit wordt beoordeeld welke seksverzorgende op afspraak komt. ‘Meestal beginnen we dan met een kort kennismakingsgesprek tijdens een kopje koffie of thee. Aangezien je niet veel tijd tot je beschikking hebt, is het belangrijk dat je in korte tijd zoveel mogelijk wensen kenbaar maakt en aangeeft wat je wel en niet wil. Dat geldt voor beide partijen. Inmiddels heb ik een redelijk vaste klantenkring. Ik werk nu iets meer dan een jaar voor FleksZorg en er is een vast aantal mensen bij wie ik terug kom.’

 

Het beroep brengt nogal wat intimiteit met zich mee. Duidelijkheid is daarbij erg belangrijk. “Een cliënt heeft namelijk wel eens gevoelens voor mij gekregen,” zo vertelt Linda, ‘Ja, dat is heel moeilijk om mee om te gaan. Ik ben ook wel eens aangekomen bij een klant waarvan ik dacht ‘Nee, dit kán niet!’. Iemand die zich heel dominant opstelt of zichzelf heel slecht had verzorgd, vind ik niet kunnen. Je moet dan tegelijkertijd vriendelijk maar ook afwijzend optreden, dat is niet makkelijk.’ Echt oneerbare voorstellen heeft Linda echter nooit gehad. ‘Een huwelijksaanzoek heb ik echter wel eens gekregen! Hoewel, is dat oneerbaar te noemen? Nee, vind ik eigenlijk van niet. In dat geval kan ik niks bedenken aan oneerbare voorstellen aan mijn adres.’

 

Ze omschrijft haar ervaringen namelijk als veelal positief en wil daar ook vooral de nadruk op leggen. Het is een dankbare dienstverlening aan mensen die het zo verdienen. Ze denkt terug aan een ervaring die ze heeft met een jongen die niet kan praten en alleen communiceert door middel van oogbewegingen. ‘Ik vond het heel mooi dat hij liet merken dat hij mij maar al te goed verstaat. Dat bleek toen ik hem vroeg een arm om mij heen te slaan en hij dat zonder aarzelen deed, terwijl armbewegingen ook heel moeizaam gaan voor hem. Dat vond ik een heel mooi moment om met hem te mogen delen.’

 

Een geruststellend idee moet het zijn, dat de seksverzorgenden kunnen bijstaan in seksuele behoeftes van lichamelijk beperkten. Een onderwerp wat je niet zo makkelijk bespreekt als ‘het weer’, maar volgens Linda zijn al te veel gene of hoge drempels zeker niet te ervaren. ‘Gewoon bellen naar het kantoor in Amstelveen, dan is een afspraak snel gemaakt. De mensen zijn aardig, dus schroom vooral niet en wees zo duidelijk mogelijk over je wensen. Denk er daarbij ook eens over na om te praten met een huisarts of maatschappelijk werker. Die weten over het algemeen de juiste weg naar instanties op dit gebied en hebben de discretie en respect binnen dit onderwerp.’

 

Vanaf € 105,- per uur is een zogeheten verwenuur al mogelijk, zonder intiem contact. De prijs voor 1 uur all-in, dus met intiem contact, is € 135,-. Deze kosten kunnen volgens FleksZorg in sommige gevallen vergoed worden vanuit een PGB, als hier een indicatie voor verstrekt is. Stichting Intermobiel vindt de informatie hierover onduidelijk. Bij vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met FleksZorg. Sommige gemeentes in Nederland geven een vergoeding via de Sociale Dienst van de bijzondere bijstand. Meer informatie en tips kan je opvragen bij FleksZorg. FleksZorg verstrekt informatie over hoe en waar mogelijk vergoedingen aangevraagd kunnen worden, maar vraagt niet actief vergoedingen aan, neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid en geeft nooit garanties af.

 

Geschreven door: Ellen van Doorn
Geredigeerd door: Veroni Steentjes