Stichting Intermobiel

Informatie artikel over persoonsgebonden budget 2009

Wat houdt de regelgeving in?
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bepaald geldbedrag waarmee iemand zelf zorg en begeleiding kan inkopen. Dat houdt in dat je met dit bedrag zelf de hulp kunt organiseren en financieren op een manier die je zelf prettig vindt. Hierdoor houd je zelf de regie over je eigen leven. Een persoonsgebonden budget is niet verplicht. Er is ook de mogelijkheid om zorg in natura te ontvangen. Dit betekent dat niet jijzelf een bedrag krijgt, maar een organisatie het geldbedrag ontvangt om aan jouw zorg te verlenen.

Voor wie is hij bedoeld?
Het persoonsgebonden budget is bedoeld voor mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. Iedereen die dit nodig heeft, kan een persoonsgebonden budget aanvragen.

Wat kan je betalen met een persoonsgebonden budget?
De regelgeving is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij één of meerdere van de onderstaande punten. Dit valt onder de persoonsgebonden budget – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

  • Persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij het wassen, aankleden, naar het toilet gaan, eten en drinken.
  • Verpleging. Hulp bij wondverzorging, het geven van injecties of het leren injecteren.
  • Begeleiding. Hier kun je alleen nog gebruik van maken als je een matige tot zware handicap of beperking hebt en/of begeleiding nodig hebt bij het zelfstandig wonen (om opname te voorkomen).Begeleiding om bijvoorbeeld te helpen om je administratie bij te houden en je zelfredzaamheid te bevorderen.
  • Kortdurend verblijf in een zorginstelling zoals logeeropvang of vakantieopvang.

PGB via WMO
Naast deze vormen van zorg en begeleiding is er ook nog de mogelijkheid voor mensen om een persoonsgebonden budget aan te vragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is bedoeld voor mensen die zorg of hulpmiddelen nodig hebben.

De voorzieningen die hieronder vallen zijn:

  • Huishoudelijke verzorging. Zoals hulp bij het boodschappen doen, koken en schoonmaken.
  • Hulpmiddelen zoals een rolstoel.
  • Een vervoersvoorziening bijvoorbeeld een bedrag voor de regiotaxi.
  • Woningaanpassingen bijvoorbeeld een keuken- of badkamer aanpassing.

Waar en hoe vraag je het aan?
Een persoonsgebonden budget kan aangevraagd worden door contact op te nemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kantoor. Dit kan telefonisch of via de website. Vanaf de website www.ciz.nl is een aanvraagformulier te downloaden.

Wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg de aanvraag heeft ontvangen, wordt er een onderzoek gestart om een beter beeld te krijgen van de situatie van de aanvrager. Na hun onderzoek volgt een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit staat of de aanvrager recht heeft op AWBZ-zorg en zo ja, welke zorg precies en voor hoe lang.

 

Voor hulpmiddelen en huishoudelijke hulp kun je een aanvraag indienen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente. Zij beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget.

Waar vind ik meer informatie?

Geschreven door Ingrid Groenendijk
Geredigeerd door Veroni Steentjes
januari 2009