Stichting Intermobiel

Chantal vertelt over werken met een beperking

'Ik ben er mentaal sterker door geworden.'

Mijn naam is Chantal van Birgelen en ik ben 38 jaar. In 1995 ben ik afgestudeerd in bedrijfseconomie. Ik wil graag mijn ervaringen delen over hoe het is om te werken met een beperking.

Duobaan
Mijn huidige baan is een duobaan: ik werk 16 uur voor een Tilburgse gehandicaptenorganisatie. Daarnaast werk ik 16 uur op hetzelfde kantoor voor de Wmo adviesraad. Mijn werk bestaat voornamelijk uit de volgende taken:
- beleidsstukken voorbereiden voor de Wmo adviesraad
- adviezen schrijven richting de gemeente
- website van beide organisaties beheren
- vergaderingen bijwonen op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
- voorlichting geven over rolstoelbasketbal aan basisscholen in het kader van het scholenproject ‘Leven met een handicap’ .
 
Werken met een beperking
Werken met een lichamelijke beperking zou - in de meest ideale situatie - niets anders mogen zijn, dan werken zonder een lichamelijke beperking. Dat het toch anders zit, daar ben ik in de loop van de tijd wel achter gekomen. 
Chantal van Birgelen aan het werk, zittend aan haar aangepaste werkplek

In het jaar dat ik mijn eerste baan als bedrijfseconomisch medewerker had, ben ik ziek geworden. Ik kreeg last van mijn spieren, waardoor het lopen niet meer goed ging. Mijn werk kon ik gelukkig blijven uitoefenen. Maar helaas verloor ik door een reorganisatie toch nog deze baan.

Hoe nu verder?
Het was helaas niet meer zo vanzelfsprekend om een nieuwe baan te vinden, want je hebt een beperking. Werkgevers zijn dan niet erg happig om je in dienst te nemen. Ze zijn bang dat je sneller uitvalt dan een gezonde medewerker. Toch is het me gelukt om via een uitzendbureau een baantje te krijgen bij een grote verzekeringsmaatschappij. Van een simpele baan als dossierinvoerder ben ik opgeklommen tot kwaliteitsmedewerker. Ik heb vaak het gevoel gehad, dat ik mij tien keer meer moest bewijzen, dan een werknemer zonder een beperking. Dit om maar aan te tonen, dat je met een beperking ook kunt werken.

In de daarop volgende jaren heb ik geleerd hoe werkgevers omgaan met medewerkers met een beperking. Ze bieden weinig tot geen ondersteuning bij het verkrijgen van werkplekvoorzieningen en is er sprake van veel onkunde. In de meeste gevallen hield het in, dat ik alles zelf moest uitzoeken om een werkplekvoorziening te ontvangen.

Verschillende werkplekvoorzieningen
Ik kreeg een hoog-laagbureau, zodat ik afwisselend kan staan en zitten. Het bureau is een meeneembare voorziening, dat wil zeggen, dat de UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) deze voorziening aan jou verstrekt. Als je bij je werkgever weggaat, dan mag je deze voorziening meenemen. Maar mijn werkgever dacht daar anders over. De personeelsfunctionaris, van de overheidsorganisatie waar ik destijds werkte (IND), probeerde mij een brief te laten ondertekenen om het bureau in haar bezit te krijgen. Daar ben ik uiteraard niet ingetrapt. Uiteindelijk is het bureau er toch gekomen.

Wielondersteuning
Ook mijn rolstoel is aangepast. Door het krachtsverlies in de armen kon ik de rolstoel niet meer in beweging krijgen. Daarvoor heeft UWV (thans UWV WERKbedrijf) een wielondersteuning op de rolstoel vergoed. Erg ideaal.
Chantal van Birgelen staand op haar werk

Vervoersvoorzieningen
Om op het werk te komen heb ik een auto gekocht, die later is aangepast. De aanpassingen en rijlessen zijn vergoed door UWV. Ook krijg ik mijn werkkilometers vergoed. Mocht je geen eigen auto kunnen betalen en niet met het openbaar vervoer naar je werk kunnen, dan kun je bij UWV een taxi aanvragen. De eigen bijdrage op de taxikosten per kilometer zijn inkomensafhankelijk. Daarnaast krijg ik een leefkostenvergoeding. Dit betekent dat ik een vergoeding krijg om mijn sociale contacten te kunnen onderhouden. De vergoeding bedraagt € 0,42 per kilometer met een eigen bijdrage van € 0,10. Het maximum aantal kilometers dat jaarlijks wordt vergoed is 3.500 kilometers.

Visuele voorzieningen
Doordat mijn ogen in een snel tempo achteruit gingen, heeft Sensis mij een groter beeldscherm, een beeldschermbril en een loeplamp voor de kleine letters geadviseerd. Dit was echter dé druppel voor mijn werkgever. Ik had wéér aanpassingen nodig. Voor mij was dit ook de druppel: dus op zoek naar een werkgever, die hopelijk wél begrip heeft voor mijn situatie. En dat lukte.

Geen spijt
Ik heb gelukkig geen enkele dag spijt gehad, dat ik overgestapt ben naar een andere werkgever. Mijn huidige werkgever doet nergens moeilijk over. Hij beseft juist dat een werknemer geen belemmeringen in het uitoefenen van zijn of haar werk mag ondervinden. 

Voordelen van een beperking
Het hebben van een beperking brengt teweeg, dat je automatisch ook een brok aan ervaring verwerft. Je leert instanties kennen, die je verder kunnen helpen als je hulpmiddelen nodig hebt. Je leert te zoeken naar mogelijkheden en te denken in oplossingen. Mensen die naar ons kantoor bellen met problemen, kan ik nu tips geven of doorverwijzen naar instanties, die iemand verder kunnen helpen. Ook op gemeentelijk niveau kan ik nu advies geven aan beleidsmedewerkers. Zij verwerken dat advies in nota’s om gebouwen of wegen en stoepen toegankelijker te maken.

De werkgever heeft ook een voordeel. Als hij een medewerker met een arbeidshandicap in dienst neemt, kan hij een premiekorting voor de eerste drie jaar krijgen. Het is handig als je dit bij een sollicitatiegesprek aangeeft. De werkgever wordt hiermee gestimuleerd om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Structuur
Het lijkt me overigens niet ideaal om geen betaald werk te kunnen verrichten. Mijn huidige baan geeft mij structuur aan de dag. Ook geeft het mij een nuttig en sociaal gevoel; dat ik kan samenwerken met mijn collega’s. Collega’s houden je scherp. Daarnaast moet je financieel een flinke ader laten als je geen betaald werk meer kunt verrichten. Leuke dingen kunnen er dan bij inschieten. Als ik geen betaalde baan zou hebben, dan zou ik zeker vrijwilligerswerk doen. Alleen al om het gevoel te krijgen, dat ik mij nuttig kan maken voor de maatschappij.

Waardering
Al met al ben ik heel erg tevreden met mijn huidige baan. Met de aanpassingen die ik nu heb, kan ik weer goed mijn werk uitoefenen. Iets wat voor mij essentieel is. Een belangrijk voordeel is dat ik er mentaal sterker door ben geworden.

Geschreven door Chantal van Birgelen
Geredigeerd door Johan Fiddelaers

februari 2009