Stichting Intermobiel

Links

Algemeen

 • In Blik op Werk werken vragers, aanbieders en cliënten op de re-integratie- en arbomarkt intensief met elkaar samen. Blik op Werk wil de vragers op deze markten goed inzicht geven in de kwaliteit van de aangeboden diensten.
   
 • EHBW.nl  wijst je de weg naar de juiste informatie omtrent werk en gezondheid. Van WAO tot RSI-preventie, van verplichte gehandicaptentoiletten tot doorbetaling bij ziekte. 
   
 • Het UWV verstrekt uitkeringen en ondersteunt bij reïntegratietrajecten. Lees hier alles over (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en bestel diverse brochures.
   
 • Informatieve website van handicap.nl over onder andere de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten ( Wet REA ), het persoonsgebonden reïntegratiebudget, toetrederskorting en het CWI.
   
 • De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) behartigt de belangen van arbeidsgehandicapten op landelijk niveau, in het bijzonder arbeidsgehandicapten met een uitkering volgens de WAO, Wajong, IOAW of Bijstand. Voor de LVA staat daarbij niet de handicap of de ziekte centraal maar de relatie met de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.
   
 • Voor vertrouwelijke en gratis hulp gericht op WAO en andere problemen kunt u terecht bij de Landelijke Vereniging van instituten voor Sociaal Raadsliedenwerk (LVSR). 
   
 • Op deze pagina van Leefwijzer vind je informatie over onder andere het kiezen van een goed reïntegratiebedrijf, je eigen bedrijf beginnen, het maken van je CV en een thuisbaan als callcenter medewerker.
   
 • Onafhankelijkarbeidsadviseur.nl: De arbeidsadviseur kan u op de goede weg naar werk helpen. De arbeidsadviseur kost u niets èn kan u veel opleveren. U bepaalt zelf wat u doet met de informatie die de arbeidsadviseur u geeft. De arbeidsadviseur is niet verbonden aan een uitkeringsinstantie en werkt geheel onafhankelijk.
    
 • Postbus 51 is hét centrale loket voor iedereen die een brochure wil bestellen of niet weet waar hij kan aankloppen met een vraag aan de rijksoverheid, zoals voor informatie over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden of verlofregelingen en uitkeringen.
   
 • WAHO is een stichting voor hoger opgeleide vrouwen in de WAO
   
 • Werk.nl: De site om weer aan het werk te komen van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).
   

Keuring en sollicteren

 • Kennispunt: keuringen voor werk en verzekering  Dit kennispunt richt zich op iedereen met een gezondheidsbeperking die een keuring moet ondergaan voor een baan of een verzekering.
   
 • Commissie Aanstellingskeuringen De WMK voorziet in de instelling van een onafhankelijke commissie, waarbij klachten over aanstellingskeuringen kunnen worden ingediend. De klachtencommissie vormt zich hierover een oordeel en brengt dit vervolgens ter kennis van de klager en van degene over wie geklaagd is. De klachtencommissie is onafhankelijk.
   
 • Bent u ontevreden over de klachtenafhandeling van het UWV, dan kunt u zich richten tot de nationale ombudsman.
   
 • Werkzoekende arbeidsgehandicapten plaatsen gratis hun CV op de website en solliciteren zo in een keer bij honderden werkgevers via WAOcv bank. 
   
 • WAO CV bank:
   
 • WAO Uitzendbureau is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van personen met een arbeidshandicap en werk.
  Vacaturebanken speciaal voor mensen die vanuit de WAO weer aan een baan willen komen.
   

Reïntegratie:

 • www.boaborea.nl: voor werk, loopban en vitaliteit
   
 • Cliënten Kwaliteitskeurmerk Re-integratie (CKR): Het CKR is een kwaliteitskeurmerk voor cliëntvriendelijke Re-integratiebedrijven. Sinds januari 2007 is er het Blik op Werk Keurmerk. Dit keurmerk vervangt het BOA Keurmerk en Borea Keurmerk van Blik op Werk en het Cliënten Kwaliteitskeurmerk Reïntegratie (CKR). Op deze website vindt u informatie over het nieuwe en de oude keurmerken.  
   
 • iro.jouwpagina.nl Deze startpagina heeft als doelstelling een brug te bouwen tussen de bezoekers die gebruik kunnen/willen maken van de Individuele Re-integratieovereenkomst (de IRO) om weer aan de slag te komen en de bureaus die uitvoering kunnen geven aan de IRO.
   
 • www.nobol.nl NOBOL organiseert en verenigt de meest vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van loopbaancoaching en verandering van werkkring.
   
 • Re-integratie Kiezen biedt informatie over Re-integratie voor alle belanghebbenden waaronder een uitgebreid overzicht van Re-integratiebedrijven gerangschikt per plaats en specialisme.
   
 • www.rwi.nl:  raad voor werk en inkomen
   
 • startpagina re-integratie
   
 • Visio Het Loo Erf is een landelijk revalidatiecentrum voor slechtziende en blinde mensen die willen (re)integreren in de maatschappij.
   
 • De website werkhervatting.nl is een initiatief van Arcon belangenbehartigers. Het doel is werkzoekenden informatie te verschaffen over verschillende reïntegratiebedrijven vanuit het perspectief van de cliënt. 

Sociale werkvoorzieningStudie

 • http://www.reacollege.nl/; Beroepsopleidingen voor mensen met een beperking die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Huisvesting, ook met verzorging, is vaak mogelijk in buurt van één van de opleidingsplaatsen.
   
 • http://www.eminus.nl Een studie volgen in een virtuele klas, op je computer en vanuit je eigen huis. Na je studie kun je een baan aangeboden krijgen bij je stageplek. Bekostiging van de studie gaat via het UWV.
   

Website voor Wajong:

 • www.maatjesgezocht.nl: Een jongere met een handicap vindt niet zomaar een baan. Daarom is het Maatjesproject opgezet; dat zorgt ervoor dat jongeren de helpende hand krijgen van ervaren werknemers en leidinggevenden
   
 • www.werkendperspectief.nl Een beter perspectief op werk voor mensen met een arbeidshandicap
   
 • Very Able is dé plek waar jongeren met een Wajonguitkering en bedrijven elkaar ontmoeten.
   
 • Wajong Café: Wil je je verhaal kwijt over Wajong of wil je ervaringen van ander Wajongers horen? Dan kun je terecht in het digitale WajongCafé.  Ook biedt de website informatie over studiefinanciering, herbeoordeling, re-integratie en solliciteren. 
   
 • www.vanwajongnaarwerk.nl. De website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de problematiek van jonggehandicapten en werk.