Stichting Intermobiel

De schildpad

Wat is Stichting handicap en seksualiteit?

In 1995 is er een denktank ontstaan vanuit diverse instellingen en organisaties, van waaruit op 15 september 1997 de stichting Handicap & Seksualiteit is opgericht. Wij houden wekelijkse een telefonisch spreekuur waar wij proberen maatwerk te leveren voor problemen rondom beperking en intimiteit, relaties en seksualiteit. Hierbij werken wij samen met artsen, seksuologen, ziekenhuizen, maatschappelijke instellingen en organisaties als ISISZ, SAR en Aditi. Voor een nadere beschrijving van deze instellingen verwijzen wij naar het onderdeel Dienstverlening Organisaties.

 

Het onderwerp bevindt zich bij zowel professionals als instellingen en opleidingen nog steeds in de taboesfeer. Door onze laagdrempelige manier van werken kan iedereen die met deze problemen te maken heeft, die bij ons op een makkelijke manier bespreekbaar maken.


 

Het doel van de stichting is om mensen met een lichamelijke handicap die door die handicap moeilijkheden ondervinden bij het beleven en hebben van intimiteit en seks, te helpen en te ondersteunen. Hiervoor:

  • geven wij informatie en advies;
  • hebben wij aandacht voor al je belemmeringen en vragen bij seksualiteit;
  • stimuleren wij het zoeken van persoonlijke oplossingen;
  • bespreken wij de mogelijkheden voor je seksuele behoeften;
  • verwijzen wij je gericht door naar een geschikte dienstverlener of organisatie;

Vanzelfsprekend behandelen wij al je vragen en problemen vertrouwelijk.

Onze doelgroep;
Wij richten ons uitsluitend op mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.

Onze werkwijze:

Omdat het onderwerp seksualiteit nog steeds een maatschappelijk taboe is, hanteren wij bij de keuze van de werkwijze de volgende uitgangspunten:

  • informatie moet makkelijk toegankelijk zijn;
  • medewerkers moeten affiniteit met de doelgroep hebben;
  • onze vrijwilligers helpen je op basis van gelijkwaardigheid.

 

Geschreven door Stichting Handicap en Seksualiteit