Stichting Intermobiel

Stichting Intermobiel

Op deze pagina vind je veel informatie over Stichting Intermobiel. We vertellen over de ontstaansgeschiedenis van Stichting Intermobiel en waarom de stichting is opgezet. Ook wordt de doelgroep en de doelstellingen toegelicht. Tevens is er uitleg over de naam Intermobiel en het logo van Stichting Intermobiel.

Je kunt ook op één van de onderstaande vragen klikken, als je er wat meer over wilt weten. Dan hoef je niet de gehele pagina te lezen. 

Intermobiel kort voortgesteld:

Intermobiel uitgebreide informatie:


pijl omhoog

Wat is Stichting Intermobiel?
Stichting Intermobiel is een non profit instelling die zich inzet voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar die door een lichamelijke ziekte en/of handicap geheel of deels huisgebonden zijn. De doelgroep is dus ziekteoverstijgend. De leeftijden zijn slechts ter indicatie. De informatie op de website is voor Iedereen met een handicap en zijn omgeving beschikbaar. De mobiliteitsbeperking is de gemeenschappelijke factor.  De stichting is opgericht in maart 2003 door vier jongeren uit de doelgroep. Het is dus echt een initiatief dat door de doelgroep zelf is opgericht en onderhouden wordt. Alle bestuursleden en andere medewerkers doen dit op vrijwillige basis. De Stichting financiert haar werkzaamheden door sponsoring van particulieren en bedrijven.Wat doet Stichting Intermobiel?


Stichting Intermobiel heeft een website ontwikkeld als digitale ontmoetingsplaats en kennisplatform voor en door jongeren met mobiliteitsbeperkingen. De website is het middel waarmee bezoekers geïnformeerd worden en waar bezoekers met andere jongeren in contact kunnen komen.

De stichting zet zich in voor:
  1. tot stand brengen en bevorderen van logenotencontact  voor jongeren die (bijna) de deur niet uitkunnen om zo het sociale isolement te verminderen. Lotgenotencontact kan onder andere het forum, chat en via de spraak chat. Spraakchatten houdt in dat je via de telefoon met maximaal 24 personen praten. Dit is vooral handig voor jongeren die weinig tot geen handfunctie hebben.
  2. kennisuitwisseling tot stand brengen door bijvoorbeeld een fotohoek met aanpassingen op de website naast uitgewerkte thema's. De doelgroep zijn ervaringsdeskundigen. Ze weten veel over aanpassingen, voorzieningen en instanties. Deze kennis wil de stichting positief inzetten, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. We willen de kennisuitwisseling tussen lotgenoten bevorderen, maar ook buiten de website om tussen de stichting en andere gehandicaptenorganisaties, bedrijven en instellingen. Door samen te werken sta je sterker en kan je elkaar aanvullen. Zo werkt de stichting bijvoorbeeld samen met de MEE Gelderse Poort en Revalidatietechniek Het Dorp.
  3. Belangenbehartiging voor de doelgroep. Deze groep jongeren krijgt weinig tot geen aandacht van andere gehandicaptenorganisaties voor de grote beperkingen en problemen waar ze mee te kampen hebben. Deze groep jongeren wordt vergeten, omdat ze vaak eenvoudigweg niet gezien worden. Stichting Intermobiel zet zich voor deze jongeren in en is hun stem. We willen de problemen van de doelgroep inventariseren en meedenken in oplossingen, zodat je ook met bed of lange lig rolstoel uit kunt gaan naar een schouwburg, restaurant of bioscoop of op vakantie kunt met bed.
We willen de site een positieve insteek geven en ook laten zien wat er nog wél kan in plaats van gefixeerd te zijn om wat allemaal niet kan als je bedlegerig of minder mobiel bent. We kijken dus naar de mogelijkheden. We willen laten zien dat bedlegerig of minder mobiel zijn niet hoeft te betekenen dat je dan 'veroordeeld' bent tot een saai leven achter de geraniums. Dit houdt in dat we dus werken aan een positieve beeldvorming.

 

Pijl omhoog

Wat heb ik aan Stichting Intermobiel?
Op de website vind je informatie over hoe te leven met een chronische ziekte of handicap. Je kunt interviews lezen met lotgenoten over bijvoorbeeld aanpassingen, maar ook hoe ze omgaan met bepaalde ziektes en beperkingen. Daarnaast wordt exclusieve informatie aangeboden in een digitale Mobiel Magazine. Het magazine komt drie keer per jaar uit. De website is interactief. Op het forum kan je pittig mee discussiëren of een oproep plaatsen. Ook kun je via de chat op de website in contact komen met lotgenoten. Iedere dinsdag en donderdagavond is er iemand van de stichting die je vragen stellen. Iedere drie weken houden we spraakchatten; oftewel praten via de telefoon met lotgenoten. Ook wordt af en toe een thema uitgewerkt in interviews en artikels. Als bezoeker kan je de stichting altijd mailen met vragen over bepaalde voorzieningen of instanties. Ook kan je een vraag aan een deskundige voorleggen. Ook zoekt de stichting naar oplossingen als iemand bijvoorbeeld naar een concert wil met bed of naar een bioscoop wil met een lange ligrolstoel. We zetten ons in voor een toegankelijker Internet en toegankelijkere gebouwen, zodat je ook met bed of ligrolstoel kunt uitgaan en/of op vakantie kunt.

 


Stichting Intermobiel bereik je door www.intermobiel.com te bezoeken of te mailen naar info@intermobiel.com Ook kan je bellen naar 06-43055738 voor mensen die geen internet hebben.

 


 

 

Uitgebreide informatie:


 

 

 

 

Pijl omhoog

Hoe is Stichting Intermobiel ontstaan?
Veroni is de oorspronkelijke initiatiefneemster van Stichting Intermobiel. Veroni is begin 2001 begonnen met het idee van Intermobiel uit te werken. Veroni had zelf het gevoel overal buiten te vallen, omdat ze niet naar bijeenkomsten van patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties kon gaan door haar bedlegerigheid. Ze merkte bij vrienden en kennissen die ook huisgebonden waren dat ook zij het gevoel hadden informatie mis te lopen en behoefte aan lotgenoten hadden. Allen konden niet naar bijeenkomsten komen door hun beperkte mobiliteit. Lotgenotencontact geeft je toch veel steun en begrip. Veroni wilde ook graag iets betekenen voor jongeren die, net als zij, bedlegerig zijn of slechts beperkt naar buiten kunnen. Ze had al zelf zoveel dingen uitgezocht in de vele jaren dat ze dystrofie heeft dat ze die kennis graag door wil geven aan jongeren zoals zij zelf. Dan is het uitzoeken en de strijd ook minder zinvol als je er lotgenoten mee kunt helpen. Veroni kwam destijds in contact met een jonge vrouw (Annelies) die een andere ziekte had, maar ook bedlegerig was. De kennisuitwisseling op het gebied van vervoer was erg waardevol. Hierdoor werd haar gevoel bevestigd dat er een ontmoetingsplaats op internet moest komen waar minder mobiele en bedlegerige jongeren elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaring te delen. Voor de kennisuitwisseling maakt de ziekte niets uit. Het gaat om de beperkte mobiliteit en niet door welke ziekte dat komt. Zo bestrijden we ook het labellen van ziektes en de  hokjesgeest. Als je geen diagnose hebt of meerdere ziektes val je er bij een gewone patientenverenging ook al makkelijk uit.

Mariska de Swart, die Veroni kende van de jongerencommissie Veni Vidi Vici van de patiëntenvereniging van posttraumatische dystrofie, vond ook dat er iets moest komen voor minder mobiele en bedlegerige  jongeren. Daarom hielp ze Veroni in het begin (2001) om dit op te zetten. Mariska en Veroni hebben in het begin gewerkt aan een artikel over de problemen van bedlegerige jongeren waarin ze ook aangaven dat ze daarom voor deze groep jongeren een site wilden opzetten als ontmoetingsplaats. Tevens hadden ze een oproep hierin verwerkt om meer jongeren te vinden die mee wilden werken en mensen die de site wilden bouwen. Hier hebben Nynke en Jolanda begin 2002 op gereageerd. Helaas moest Mariska rond die tijd afhaken, omdat ze lichamelijk teveel achteruit ging. Tea kwam Stichting Intermobiel een paar maanden na Nynke en Jolanda versterken.

Drie jaar geleden zijn deze ideeën omtrent een ontmoetingsplaats op internet omgezet in een website initiatief, Intermobiel. Samen met Nynke, Jolanda en Tea, die ook bedlegerig zijn en dezelfde problemen ondervonden, is Veroni begonnen met het uitwerken van de ideeën omtrent de website. Op 27 maart 2003 is Intermobiel officieel een stichting geworden en staan we ingeschreven bij de kamer van koophandel. Dit op aanraden van Stichting Vrienden Het Dorp die de notariskosten betaald hebben. Ook zijn we meteen getoetst bij de belastingdienst op de goed doel status. Hierdoor vallen we onder artikel 24. Het voordeel van een stichting is dat je rechtspersoon hebt en dan meer toegang hebt tot fondsen en bedrijven.

Helaas zijn Jolanda en Tea gestopt met het werk voor Stichting Intermobiel. Ze hebben zeker een bijdrage geleverd aan de Stichting en de website. Nynke en Veroni hebben dus een tijd met zijn tweeën gedraaid. Vanaf februari 2004 heeft Petra meegeholpen aan de inhoud van de website. Linda is eind februari 2004 bij Intermobiel gekomen. Nynke, Linda en Petra zijn er in juli 2005 mee gestopt om diverse redenen. Gelukkig waren er weer nieuwe mensen die Intermobiel wilden versterkten. Marianne is een grote aanwinst voor de stichting vooral voor het Mobiel Magazine en de fotohoek met aanpassingen. Ook Paola, Marinda, Wendy, Hester, Jo-Ann en Barbara dragen hun steentje bij. Bas en Emile dragen op financieel, PR en sponsorgebied een steentje bij en Jeroen op het secretariaat. Ook hebben we vrijwilligers zonder handicap die meehelpen met artikels schrijven voor bijvoorbeeld de themakamer of het Mobiel Magazine.  Zo is het dus een groot geheel van vrijwilligers met en zonder handicap die zich inzetten voor jongeren met een handicap.

De website van Stichting Intermobiel is eind november 2004 online gegaan. De website is officieel geopend door ambassadeur Christijan Albers.


 

pijl omhoog

Waarom zo'n website op zetten voor deze groep jongeren?
Allereerst omdat er voor deze doelgroep geen patiëntenvereniging, site of club op internet is. Voor alle ziektes is wel een patiëntenvereniging, maar deze zijn gericht op het ziektebeeld en niet specifiek op de gevolgen, zoals mobiliteitsbeperkingen. Een ziekte hebben is één ding, maar daardoor niet of zelden naar buiten kunnen is toch weer een ander verhaal.

Je valt makkelijk buiten een patientenorganisatie als je niet mobiel bent, omdat je dan niet naar de bijeenkomsten kunt gaan. Zo loop je lotgenoten en belangrijke informatie mis. Daarom moest deze website er ook komen. Hier kunnen de jongeren lotgenoten vinden die weten wat het is om de hele dag naar dezelfde muren te kijken, niet uit te kunnen of niet naar een onderwijsinstelling te kunnen zoals al je leeftijdsgenoten. Maar naast het delen van ervaringen, kunnen lotgenoten praktische tips en informatie uitwisselen waardoor er misschien oplossingen bedacht kunnen worden waardoor ze even uit hun woning kunnen komen om zoveel mogelijk te kunnen deelnemen aan de 'gewone' maatschappij. Een uitje naar de schouwburg met bed maakt je leefwereld al weer groter naast een avondje amusement. Zo zijn er ook op andere gebieden misschien mogelijkheden zoals studie, mits je de kennis, informatie en durf hebt om met bed of brancard naar buiten te gaan. Het belang van de site is ook dat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden als een ander dat al gedaan heeft. Door het delen van kennis en ervaring kan een vergroting van zelfstandigheid plaatsvinden of kan je een extraatje op financieel gebied ontvangen waarvan je het bestaan niet wist.

Huis en bedgebonden jongeren kunnen hun lotgenoten niet 'live' ontmoeten door hun mobiliteitsbeperkingen. Vandaar dat  internet het medium is om zo deze lotgenoten met elkaar in contact te brengen. We willen gebruik maken van de huidige technologische mogelijkheden om zo nieuwe sociale contacten op te doen en je verhaal kwijt te kunnen bij iemand die je begrijpt.

Lotgenotencontact is in alle gevallen iets waar je erg veel aan kan hebben, omdat een half woord al vaak genoeg is terwijl andere mensen je vaak totaal niet begrijpen. Verder is contact met lotgenoten voor deze doelgroep nog belangrijker dan normaal, omdat het heel makkelijk is om in een sociaal maatschappelijk isolement te raken als je (bijna) niet mobiel bent en nooit of zelden buiten de deur kunt komen. De waarheid is dat je door ziekte überhaupt veel mensen verliest, maar daarnaast verlies je bij huisgebondheid nog meer mensen, omdat mensen continu naar jou toe moeten komen en je nooit naar hen toe kunt gaan. Ook ontmoet je veel moeilijker nieuwe mensen als je (bijna) niet de deur uit kunt komen. Het is dus in deze situatie heel gemakkelijk om in een sociaal isolement te raken. Daarom is internet zo belangrijk, want door middel van internet is er de mogelijkheid om contact te maken met mensen en nieuwe mensen te leren kennen waardoor je kennissenkring groter wordt en je ook meer aanspraak hebt.

 

 


 

Wanneer is Stichting Intermobiel opgericht en waarom?
Veroni is in 2001 begonnen met het idee van Intermobiel. Op 27 maart 2003 is Intermobiel officieel een stichting geworden en staan we ingeschreven bij de kamer van koophandel. Dit hebben Veroni, Nynke, Jolanda en Tea gedaan. Op aanraden van Stichting Vrienden Het Dorp zijn we een stichting geworden, omdat veel fondsen als voorwaarde hebben bij het aanvragen van subsidie dat je een rechtspersoon moet zijn.Ook zijn we meteen getoetst bij de belastingdienst op de goed doel status. Hierdoor vallen we onder artikel 24. Dit maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om giften te geven, omdat deze geheel aftrekbaar zijn.

 


 

 

Pijl omhoog

Wat is de doelgroep van Stichting Intermobiel?
De doelgroep zijn minder mobiele en bedlegerige jongeren *  van 18 tot en met 35 jaar in Nederland. De leeftijdsgrenzen zijn niet strikt en zijn slechts bedoeld als indicatie voor de doelgroep. De doelgroep van de website is ziekteoverstijgend, omdat je door vele ziektes bedlegerig of minder mobiel kunt worden. Secundair gaat de aandacht uit naar de omgeving van de doelgroep. De informatie op deze website kan ook zinvol zijn voor de omgeving van de doelgroep.

* Met bedlegerige en minder mobiele jongeren bedoelen wij jongeren die door een lichamelijke (chronische) ziekte of handicap geheel of deels huisgebonden zijn. De doelgroep is dus ziekteoverstijgend. Van reuma, MS en posttraumatische dystrofie tot jongeren met zware astma, (zonne)allergie of een fobie of angststoornis. Hun leven speelt zich dus grotendeels of geheel af binnen dezelfde vier muren.

De leeftijden van de doelgroep zijn slechts ter indicatie. De informatie op de website is voor iedereen met een handicap en zijn omgeving beschikbaar. Iedereen ongeacht leeftijd en ziekte is welkom op onze website! Ook de omgeving natuurlijk.


 

 

Hoe groot is de doelgroep?
Hoeveel jongeren er minder mobiel of bedlegerige zijn, is niet bekend. Hier is nog nooit onderzoek naar gedaan. Het is een vergeten groep, omdat ze eenvoudigweg ook niet gezien worden. Daar willen wij dus verandering in gaan brengen! Als niemand het doet, doen we het zelf maar. Misschien kunnen we door de website meer inzicht krijgen op de grootte van deze groep jongeren of kunnen we een onderzoeksvraag stimuleren naar de grootte van de doelgroep. We hebben zelf niet de financiele middelen om dit uit te zoeken. Het aantal zou wel een pluspunt zijn voor aanvragen naar fondsen en instanties als het ministerie van VWS.  We denken zelf dat het zeker om 20.000 tot 30.000 jongeren gaat.

 


 

 

 

 

Pijl omhoog

Wat is de doelstelling van Stichting Intermobiel?
De doelstelling is een website met bijbehorende activiteiten opzetten voor en door minder mobiele en bedlegerige jongeren van 18 tot en met 35 jaar om op deze manier een digitale ontmoetingsplaats te creëren voor deze groep jongeren die overal buiten vallen door hun grote mobiliteitsproblemen. Door deze website willen we een digitale ontmoetingsplaats creëren waar de doelgroep voor lotgenotencontact terecht kan en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Het delen en doorgeven van kennis en ervaring heeft twee doelen namelijk het wordt beter in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van aanpassingen (fotohoek) en wetten en voorzieningen. Vaak is slechts 20% van alle aanpassingen bekend bij de gebruiker. Daarnaast is het doel dat door de kennis en ervaring te delen niet iedereen steeds hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. Je kan dus met jouw kennis en ervaring van grote betekenis zijn voor een ander die in een soortgelijke situatie verkeerd. Door er een ander mee te helpen, heb je ook het gevoel dat je het niet voor niets hebt doorgemaakt of hebt uitgezocht. We brengen dus kennis en ervaring samen op de website met als doel te kijken naar de mogelijkheden. Met bed studeren aan de universiteit of naar een schouwburg gaan is vaak niet bekend maar wel degelijk mogelijk. We willen laten zien wat er mogelijk is op diverse gebieden van aanpassingen, toegankelijke uitgaansmogelijkheden tot wetten en voorzieningen.  Daarnaast willen we instanties laten inzien dat Nederland verelektroniseerd is en dat de normen van het ITS keurmerk niet meer voldoende is. Er zijn tegenwoordig in vele maten en soorten elektrische rolstoelen, scootmobielen, ligrolstoelen, brancards en bedden. We willen dat er op het gebied van toegankelijkheid ook gedacht wordt aan deze grotere vervoersmogelijkheden, zodat je ook met een scootmobiel of ligrolstoel kunt uitgaan of op vakantie kunt.  

Kort samengevat zijn onze doelen: lotgenotencontact, kennisuitwisseling en belangen behartiging. We kiezen ervoor om de site een positieve insteek te geven. We willen laten zien wat er nog wél kan in plaats van gefixeerd te zijn om wat allemaal niet kan als je een handicap hebt.


 

 

Wat doet Stichting Intermobiel?
Stichting Intermobiel heeft een website opgezet als virtuele ontmoetingsplaats en kennisplatform voor en door jongeren met aanzienlijke mobiliteitsbeperkingen. De website is het middel waarmee bezoekers geïnformeerd worden en waar bezoekers met andere jongeren in contact kunnen komen. Ook geven we exclusief drie keer per jaar een digitaal Mobiel Magazine uit om de doelgroep, sponsoren, vrijwilligers en geinteresseerden te informeren.

De stichting zet zich in voor:
1.  tot stand brengen en bevorderen van lotgenotencontact voor jongeren die de deur niet uitkunnen om zo het isolement te verminderen. Lotgenotencontact kan onder andere via de spraak chat. Spraakchatten houdt in dat je via de telefoon met maximaal 24 personen praten. Dit is vooral handig voor jongeren die weinig tot geen handfunctie hebben.

2. Voorlichting en kennisuitwisseling tot stand brengen door bijvoorbeeld een fotohoek met aanpassingen op de website en thema's uit te werken. De doelgroep zijn ervaringsdeskundigen. Ze weten veel over aanpassingen, voorzieningen en instanties. Deze kennis wil de stichting positief inzetten, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. We willen de kennisuitwisseling tussen lotgenoten bevorderen, maar ook buiten de website om tussen de stichting en andere gehandicaptenorganisaties, bedrijven en instellingen. Zo werkt de stichting bijvoorbeeld samen met de MEE Gelderse Poort en Revalidatietechniek Het Dorp.

3. Belangenbehartiging voor de doelgroep. Deze groep jongeren krijgt weinig tot geen aandacht van andere gehandicaptenorganisaties voor de grote beperkingen en problemen waar ze mee te kampen hebben. Deze groep jongeren wordt vergeten, omdat ze vaak eenvoudigweg niet gezien worden. Stichting Intermobiel zet zich voor deze jongeren in. Tevens willen we de problemen van de doelgroep inventariseren en meedenken in oplossingen, zodat je ook met bed of lange lig rolstoel uit kunt gaan naar een schouwburg, restaurant of bioscoop of op vakantie kunt met bed. Daarom hebben we bijvoorbeeld  ervaringen verzameld over de toegankelijkheid van de Ikea naar aanleiding van een gesprek met Taskforce, handicap en samenleving. We hebben aan de hand van de ervaringen een rapport geschreven met tips voor de Ikea op het gebied van toegankelijkheid en bejegenining. Zo hopen we een steentje bij te dragen aan een toegankelijkere leefwereld voor mensen met een handicap.

We kijken dus naar de mogelijkheden van iemand. We willen laten zien dat bedlegerig of minder mobiel zijn niet hoeft te betekenen dat je dan 'veroordeeld' bent tot een saai leven achter de geraniums.


 

 

Pijl omhoog

Wat heb ik als lotgenoot of bezoeker aan Stichting Intermobiel?
Op de website vind je informatie over allerlei onderwerpen die komen kijken bij het  leven met een chronische ziekte of handicap. Je kunt interviews lezen met lotgenoten over bijvoorbeeld aanpassingen of vakanties, maar ook hoe ze omgaan met bepaalde ziektes en beperkingen. We hebben portretten gemaakt van positieve jongeren met een handicap. In de fotohoek vind je op veelal maat gemaakte aanpassingen met een omschrijving van de gebruiker erbij. Ook hebben we de handy-wijzer op onze website staan. uit. In de themakamer vind je vele uitgewerkte thema's met leuke interviews. In de vraagbaak kan je een deskundige een vraag stellen bijvoorbeeld over aanpassingen, lotgenoten, medisch, wet en regelgeving maar ook over seksualiteit. Tevens leggen wijzelf ook algemene vragen voor aan de deskundigen, zodat je daar ook al wat aan kunt hebben. In  opvoeden met een handicap tref je het verhaal van Jo-Ann en Barbara over opvoeden met een handicap. Herken de voorbeelden, lees de leuke tips hoe je thuis iets leuks organiseeert of lees de kinderuitspraken. De website is natuurlijk interactief. Op het forum kan je pittig mee discussiëren of een oproep plaatsen. Hier kan je ook je verhaal kwijt. Ook kun je via de chat  in contact komen met lotgenoten of vragen stellen. Iedere dinsdag en donderdagavond is er iemand van de stichting aanwezig. We houden iedere drie weken een spraakchat oftewel praten met lotgenoten via de telefoon. Iedereen is welkom, maar voor mensen met weinig tot geen handfunctie is het ontspannend praten. In toegankelijkheid vind je diverse uitgaansmogelijkheden met een rolstoel, scootmobiel of bed. Natuurlijk kan je ook je eigen ervaring invullen en zo de database vullen voor andere mensen met een beperking. Daarnaast wordt exclusieve informatie aangeboden in een digitale Mobiel Magazine. Het magazine komt drie keer per jaar. Je moet je wel aanmelden. 

Als lotgenoot kan je de stichting altijd mailen met vragen over bepaalde voorzieningen of instanties. We proberen eerst zelf de vraag te beantwoorden. Als we er niet uitkomen, sturen we je door naar de instantie die je wel kan helpen. Ook zoekt de stichting naar oplossingen als iemand bijvoorbeeld naar een concert wil met bed of naar een bioscoop wil met een lange ligrolstoel. We zetten ons in voor een toegankelijker Internet en toegankelijkere gebouwen, zodat je ook met bed of ligrolstoel kunt uitgaan en/of op vakantie kunt. Laat dus van je horen als je er niet uitkomt. We bieden in ieder geval het meedenken aan .


 

Waar komt de naam Intermobiel vandaan?
Intermobiel komt van inter wat op internet slaat, omdat we met dit initiatief van internet gebruik maken. Mobiel slaat op de mobiliteitsbeperkingen van de doelgroep. De beperkingen van mobiliteit vallen op internet weg, daar zijn we dus wel mobiel!

Daarnaast is een mobiel ook een stuk speelgoed; een draaimolen met verschillende figuren eraan die ronddraaien door de wind. Dit is op zich ook van toepassing op Intermobiel, omdat we de site met meerdere vrijwilligers onderhouden. Ook is de doelgroep zelf belangrijk, omdat zij de website vullen met hun ervaringen en interactief bijdragen. We zijn dus een geheel van mensen waarbij iedereen op zijn eigen wijze een bijdrage levert en dus wind meebrengt waardoor de mobiel blijft draaien.


 

 

 

Pijl omhoog

Wat is het idee achter het logo van Stichting Intermobiel?

Het logo is voor meerdere uitleggen vatbaar. Het gaat erom wat jij in het logo ziet. Dit nieuwe logo is ontworpen door TCC. Ze hebben ook de advertentie, poster en flyer ontworpen. Het logo onderstreept de uitleg van de naam Intermobiel.  We zien in het logo meerdere mensen samen op 1 plek, die onderling met elkaar verbonden zijn, contact met elkaar hebben. Want dát is volgens ons de essentie van Intermobiel. Het gaat om het samen. Samen komen we verder door elkaar te helpen met onze kennis en ervaring. Samen komen we verder door een vuist te maken en onze krachten te bundelen. Logo Stichting Intermobie; website voor en door jongeren met een handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Waar slaat de slogan samen komen we er uit op?
De slogan kan je op verschillende manieren uitleggen. Het gaat er ook hier om wat jij in de slogan ziet. Onze uitleg is door elkaar te helpen, kom je er samen uit. Dit kan door je kennis en ervaring te delen met een lotgenoot, zodat hij niet hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. Ook is een luisterend oor en iemand die je begrijpt belangrijk om overeind te blijven als jongere met een handicap. Samen is het niet zo zwaar als alleen. 

Ook kun je de slogan zien in de trant van dat we als stichting ons inzetten voor een toegankelijkere leefwereld voor mensen met een handicap, zodat je er ook met schootmobiel, (lig)rolstoel, brancard en bed op uit kunt. We zetten daar ons voor in, zodat je er met ligrolstoel, brancard of bed ook eens uitkomt. Als laatste uitleg voor de slogan geldt dat we er samen met hulp van onze vrijwilligers, bezoekers, ambassadeur, ondersteuners, donateurs en sponsoren uit komen. 


 

 

 

Pijl omhoog

Waar slaat de advertentie en poster op?
Doel van onze advertentie en poster is giften en naamsbekendheid verwerven. Vandaar dat het reclameburo TCC voor deze confronterende opzet gekozen heeft. De reclame moet blijven hangen om te zorgen dat mensen de naam Stichting Intermobiel onthouden of actie ondernemen door geld over te maken of de website te bezoeken. Stichting Intermobiel zet zich in voor deze huisgebonden jongeren. Doel is dat de tralies door de stichting verminderen of zelfs geheel verdwijnen door meer sociale contacten met lotgenoten en een grotere leefwereld, doordat je met bed, brancard, scootmobiel of rolstoel op meer plaatsen terecht kunt. Bekijk de advertenties en posters

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie steunen Stichting Intermobiel?
Ambassadeur: Stichting Intermobiel heeft sinds september 2004 Christijan Albers als ambassadeur  van de stichting. Het contact verloopt vooral via het management van Christijan (TCC). Ook TCC steunt Stichting Intermobiel. Ze hebben gratis een advertentie opgemaakt en het logo. Ook steunen ze ons door leuke artikels te geven voor een veiling van Christijan en door ons te noemen in de media.

 
Ondersteuners: De stichting heeft een aantal (bekende) personen gevraagd voor het ondersteunerschap. Dit is vergelijkbaar met comité van aanbeveling. De ondersteuners zijn onder andere Camiel Eurlings (europarlementariër CDA), Di-rect (jongens rock band), Carla Rus (psychiater, publicist), Kenny van Weeghel (gehandicapte sporter 2004), Annette Roozen (gehandicapte sporter 2007), Karin Spaink (columniste/schrijfster), Anton van Hooff (universitair docent), Jopla (jongeren platform gehandicapten) en de MEE Gelderse Poort.

Partners: We hebben partners door wie deze website mogelijk is gemaakt zoals het NSGK, Oranje Fonds, Monuta charity fund.  Daarnaast hebben we ook andere partners met wie we samenwerken zoals met Rutgers Nisso Groep, Nederlandse vereniging voor seksuologen, Jopla, MEE Gelderse Poort, Taskforce, handicap en samenleving. Ook hebben we partners in de sport. Het zijn diverse auto en motorsport teams die onder andere met de batch van Stichting Intermobiel rijden. Tevens zijn er financiele partners, omdat Intermobiel transparant is in de financieen.
 

 

Pijl omhoog

Bij welke goede doelen organisaties is Stichting Intermobiel aangesloten?
Stichting Intermobiel is in het bezit van de goed doel status van de belastingdienst en valt hierdoor onder artikel 24. Schenkingen aan de stichting zijn geheel aftrekbaar van de belasting, omdat  we dus deze status hebben. Goede doelen sites waar Stichting Intermobiel in is opgenomen.
 

 

 

 


 


Hoe bereik ik Stichting Intermobiel?