Stichting Intermobiel

Informatie artikel

Deze keer hebben we het thema hulphonden. Een interessant en leuk onderwerp. Verschillende mensen laten zien hoe hun hulphond het leven makkelijker heeft gemaakt.

Er zijn diverse soorten hulphonden:

 • Blinde geleide hond:
  Deze hond helpen een blinde of slechtziende persoon. Ze zijn de ogen van deze mensen. Ze helpen bij het voorkomen dat de mensen ergens tegen aan lopen.
 • Signaal honden.
  Deze honden attenderen de dove/slechthorende persoon op een bepaald geluid. Denk maar eens aan de bel, de telefoon, iemand die je roept, een huilende baby, verkeer, etc.
   
 • ADL honden:
  Dit zijn honden die je helpen bij de algemene dagelijkse handelingen. Zoals het aan - en uitkleden, dingen aangeven, post ophalen, deuren opdoen etc. Zo kan iemand toch zo zelfstandig mogelijk blijven leven.
   
 • Epilepsiehonden:
  Dat zijn honden die waarschuwen als de persoon in kwestie op het punt staat een aanval te krijgen. De honden kunnen dat aanvoelen. Door een bepaalde geur en/of het tijdelijke zuurstoftekort bij deze persoon kan een hond dat aanvoelen en daarvoor waarschuwen. Zo kan men tijdig een veilige plek opzoeken.

In de diverse artikels die we geschreven hebben over het onderwerp hulphonden komen deze aspecten naar voren. Een hond wordt wel getraind. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Waar is de hond tijdens die periode? Hoe werkt dat in de praktijk zo’n training? Wat doet zo’n hond precies voor de mensen? Allemaal vragen die beantwoorden worden in deze artikels:


De nieuwe basisverzekering, onduidelijkheden over vergoeding hulphond.

De hulphonden en blinde geleide honden worden sinds 1 januari 2006 vergoed als hulpmiddel in basispakket volgens de Zorgverzekeringswet. De individuele zorgverzekeraar mag zelf de voorwaarden stellen hoe de verzekerde in aanmerking kan komen en geïndiceerd dient te worden. Voorheen werd het uit een AWBZ-subsidie betaald via het Ministerie van VWS. Dit werd door het CvZ (College voor Zorgverzekeringen) uitgevoerd dus er was 1 loket en 1 instelling die de indicaties binnen 2 weken deed. De overheid is echter al in november 2005 gestopt met indiceren en de zorgverzekeraars zijn nog niet voldoende uitgerust, dus worden mensen die een hulphond zouden willen momenteel met een kluitje in het riet gestuurd en kunnen niets doen. De hulphondscholen hebben al sinds december geen hond meer kunnen afleveren.

Wat gaat er nu mis:

 • Het is heel erg onduidelijk hoe het zit met de vergoeding van de hulphond waardoor de boel nu al weken stil ligt
 • Als je de verzekeraar belt, krijg je vaak niet de juiste informatie (of zeer moeizaam) en wordt je afgescheept.
 • Een paar zorgverzekeraars zeggen zelfs aan de telefoon dat ze de hulphond niet vergoeden (het zit in het wettelijk vastgestelde basispakket, alleen hoe ze het vergoeden mogen ze zelf bepalen).
 • Sommige verzekeraars weten zelf nog niet wat voor protocol ze precies (gaan) hanteren, daar worden ook nog steeds onderhandelingen over gevoerd. CvZ heeft gesteld dat de invulling van de regeling per 1 januari 2006 bekend moet zijn, maar dat is niet waargemaakt.
 • Het is dus heel erg onduidelijk hoe je in aanmerking kan komen voor een hulphond/vergoeding (zowel als je een hulphond wil maar ook als je er al een hebt).
 • Problemen met indiceren. Het protocol dat een aantal verzekeraars wel al heeft, ziet er op zich goed uit op papier maar hoe in de praktijk uit te voeren? Ergotherapeuten, revalidatieartsen en/of huisartsen moeten in veel gevallen indiceren, maar die zijn over het algemeen onbekend met het fenomeen hulphond. En lang niet iedereen die een hulphond zou kunnen gebruiken heeft een ergotherapeut of bijvoorbeeld revalidatiearts. Dat werkt in de praktijk niet goed en houdt de boel op. Er werden de laatste maand al geen indicaties meer uitgevoerd via CvZ de overheid terwijl ze dat pas in januari hadden mogen stopzetten, dat betekent extra oponthoud.
 •  De overgang van de oude situatie (CvZ) naar de nieuwe (verzekeraars) verloopt niet goed. De zorgverzekeraars hebben natuurlijk heel veel te verwerken met alle wetswijzigingen. De overheid had zorg moeten dragen voor een goede overgang, maar heeft dat volgens de hulphondenscholen nagelaten.
 • Er zijn hierdoor al sinds december geen nieuwe mensen meer geïndiceerd en ook geen honden meer geleverd.

Als je als verzekerde onterecht een hulphond wordt afgewezen, kan er een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Als dat niets oplevert, is er de CvZ Commissie Verstrekkingen Geschillen, Ombudsman Zorgverzekeringen of de rechter. 

Bron: ANGO Midden Kennemerland en Jongerenwerkgroep Kennemerland

Hopelijk worden de onduidelijkheden snel opgelost en kunnen weer veel mensen genieten en zelfstandiger wonen en leven door de hulphonden!  Veel leesplezier!
Groetjes Marianne en Veroni
Stichting Intermobiel