Stichting Intermobiel

Openbaar vervoer

Toegankelijkheid stad en streekvervoer
Het stads- en streekvervoer is nog altijd niet geschikt voor mensen met een handicap.

Vervoerders en gemeenten moeten er zelf voor zorgen dat het vervoer toegankelijk wordt, maar zijn daartoe (nog) niet wettelijk verplicht. Ook de haltes zijn vaak niet goed bereikbaar voor mensen in een rolstoel. Veel gemeenten schakelen nog steeds aanvullend vervoer in om de problemen op te lossen.

Informatie over toegankelijkheid van stads- en streekvervoer kunt u krijgen bij de verschillende vervoersondernemingen. De adressen vindt u op OV-Reisinformatie.

In de toekomst zijn openbaarvervoermaatschappijen verplicht hun toegankelijkheid te verbeteren. Dit is geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). In 2010 moet minimaal de helft van de bussen, bushokjes en busstations toegankelijk zijn.Pijl omhoog


Toegankelijkheid treinvervoer
De Nederlandse Spoorwegen (NS) streven ernaar stations, perrons en treinen beter toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Voorbeelden van speciale voorzieningen die NS getroffen heeft voor mensen met een handicap zijn:

 • geleidelijnen op perrons voor visueel gehandicapten;
 • verrijdbare bruggen, liften en hellingbanen voor rolstoelgebruikers;
 • Rode Kruisrolstoelen op perrons voor mensen die niet ver kunnen lopen;
 • voorzieningen voor slechthorenden aan de loketten;
 • begeleiderskaarten voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen, zodat begeleiders gratis kunnen meereizen;
 • assistentie bij in- en uitstappen door NS Reizigers;
 • toegankelijke kaartautomaten.


In de praktijk is het echter nog steeds moeilijk om met de trein van A naar B te gaan want u moet ruimschoots van tevoren regelen dat men u helpt bij het in- en uitstappen, in de treinen zijn maar enkele rolstoelplaatsen beschikbaar en de stations zijn nog steeds niet het toonbeeld van toegankelijkheid. De ruimte in treinen, liften en verrijdbare bruggen legt beperkingen op aan de grootte en het gewicht van rolstoelen. In de brochure Gehandicapten van de NS vindt u hierover informatie.

In de toekomst zijn openbaarvervoerbedrijven verplicht hun toegankelijkheid te verbeteren. Dat is geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). In 2030 moet minimaal de helft van de treinen toegankelijk zijn.


Pijl omhoog

Dienstverlening NS aan mensen met een handicap
Reizigers die door hun handicap problemen ondervinden bij het gebruik van de trein kunnen een beroep doen op medewerkers van NS Reizigers. Zij kunnen u assisteren bij het in- en uitstappen van de trein. U moet de assistentie minstens drie uur van tevoren aanvragen bij het Bureau Assistentieverlening gehandicapten. Wilt u een treinreis maken tussen 22.30 uur dezelfde dag en 09.00 uur de volgende dag, dan moet u zich vóór 19.30 uur aanmelden. Het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten kunt u elke dag van 07.00 tot 23.00 uur bereiken via 030 - 235 78 22 (op feestdagen vanaf 08.00 uur). Als u een spraakhandicap hebt, kunt u gebruikmaken van het faxnummer 030 - 235 30 33 van het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten. U ontvangt per fax een bevestiging van uw bericht.

In de brochure ’Reizen met een handicap’ (2006) van de NS staat een overzicht van de stations waar assistentie mogelijk is. Ook vindt u in deze brochure informatie over naar het buitenland reizen met de trein. De brochure kunt u verkrijgen op stations met loketverkoop. U kunt de brochure ook downloaden via NS Reizigers.

Hoe groot mag mijn rolstoel zijn om mee te kunnen reizen in de trein?
Antwoord:
U kunt in uw rolstoel meereizen met de trein als uw rolstoel maximaal 150 bij 75 centimeter groot is en als u samen met uw rolstoel maximaal 250 kilogram weegt.

Mag mijn scootmobiel mee in de trein?
Antwoord:
U mag uw scootmobiel meenemen in de trein onder voorwaarde dat:

 • u vooraf bij Bureau Assistentieverlening regelt dat er een verrijdbare brug aanwezig is bij uw trein;
 • uw scootmobiel niet groter is dan 150 centimeter lang en 75 centimeter breed (buitenmaten);
 • er voldoende manouvreerruimte is op het perron en in de trein;
 •  u zelf uw scootmobiel in en uit de trein rijdt.

Via deze site van de NS kunt u kijken welke voorzieningen op een NS station aanwezig is. 


Begeleiderskaart
Met een OV-begeleiderskaart kunt u gratis iemand meenemen in de trein. De kaarten zijn bedoeld voor mensen die zonder begeleiding niet met de trein kunnen reizen. Bijvoorbeeld vanwege een visuele, een motorische of een verstandelijke handicap.

U vraagt de kaart aan bij NS Reizigers. Als u een OV-Begeleiderskaart of een Bijzondere vergunning wilt aanvragen, kunt u een aanvraagformulier bestellen via de NS Folderlijn: 0900-1462 (€ 0,10 p.m.). Aan het NS-loket zijn ook aanvraagformulieren te krijgen. De medisch adviseur van de NS beoordeelt of u in aanmerking komt voor de kaart. De kaart is een jaar geldig en staat op uw naam; u kunt dus verschillende begeleiders meenemen. Begeleiders moeten wel minimaal twaalf jaar oud zijn.

U kunt de begeleiderskaart gebruiken in de trein, bus, tram en metro, maar niet in de treintaxi. Wel kunt u er met sommige veerdiensten (onder meer op de veerboten naar de Waddeneilanden) en op sommige treinen naar het buitenland mee reizen.

Als u blind of slechtziend bent, kan uw begeleider bovendien gratis met u meereizen naar ruim twintig Europese landen. U moet uw kaartje wel in Nederland kopen.


Pijl omhoog

Meer informatie over toegankelijkheid van openbaar vervoer
Voor informatie over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en over mogelijkheden voor begeleiding en assistentieverlening kunt u terecht bij de verschillende vervoersondernemingen. De adressen van deze ondernemingen vindt u op OV-Reisinformatie (aanklikken: na de reis, info OV bedrijven). Op NS Reizigers vindt u informatie over het reizen per trein voor mensen met een handicap.

Problemen met de toegankelijkheid van openbaar vervoer kunt u melden bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland. Deze organisatie bemiddelt niet voor u persoonlijk, maar verzamelt klachten uit heel Nederland en kan actie ondernemen als blijkt dat bijvoorbeeld veel mensen met een handicap problemen hebben met het openbaar vervoer.