Stichting Intermobiel

Uitgebreide uitleg over de cursus mediteren met een lastig lichaam

Stichting Intermobiel heeft een meditatiecursus opgezet voor mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en/of chronisch pijn. Ook voor mensen met deze klachten is ontspannen en mediteren mogelijk,maar dit is vaak niet bekend en er is beperkt informatie over te vinden. Vandaar het ontstaan van deze cursus. Daarnaast zijn er veel meditatiecursussen waar je naar toe kunt gaan maar waar je niet aan mee kunt doen als je mobiliteit beperkt is. Vandaar dat we een telefonische aandachtmeditatie cursus aanbieden.  

Als je een lichaam hebt dat steeds pijn heeft en niet functioneert, krijg je een andere relatie met je lichaam. Je verzetten tegen de pijn en het ongemak is logisch, maar het zorgt wel voor meer spanning en pijn. Hierdoor zie je je lichaam vaak als een vijand en ervaar je het niet meer als een deel van jezelf. Vaak ben je vaak alleen maar in je hoofd, in het denken, aanwezig en niet meer in je lichaam zelf. Je bent een toeschouwer van je lichaam geworden en kijkt met afstand naar je lichaam. Je hebt wellicht een hekel aan je lichaam.

Een cartoon van Paul Stoel pasend bij mediteren met een lastig lichaam 

We besteden zoveel tijd aan het denken over ons lichaam en dat veroorzaakt vaak dat je in het verleden en in de toekomst bent dat we maar zelden met aandacht op dit moment in ons lichaam aanwezig zijn. We zijn zo druk met haasten, moeten, later, verder en beter dat we vergeten hier en nu te leven, terwijl dit het enige moment is wat we hebben. Het is mooi verwoord in:
Happiness is now here
Are no where.

Maar hoe ontspan je een pijnlijk lichaam? Is mediteren mogelijk als je altijd pijn hebt, in een rolstoel zit of alleen maar kunt liggen? Deze vragen komen in de cursus aan bod naast nog veel meer.

Aandachtmeditatie cursus
In deze cursus komen twee meditatievormen aanbod namelijk concentratiemeditatie, dat is gericht op het ontwikkelen van aandacht waarbij je zelf een onderwerp of voorwerp kiest en inzichtmeditatie: dat gericht is op het doorzien van alles wat in onszelf en in de wereld om ons heen opkomt. Een groot deel van deze meditaties worden al jarenlang in Nederland en andere landen gebruikt voor mensen met chronische pijn en lichamelijke klachten. De basis voor meditatie is aandacht ofwel opmerkzaam zijn. Bij aandachtmeditatie is het onder andere de adem die als hulpmiddel en anker dient bij het aanwezig zijn bij wat er nu is. Met onze adem geven we vriendelijke aandacht aan ons hele lichaam. Met aandacht kun je mediteren, maar ook eten, drinken, bellen of je tandenpoetsen. De kracht van aandacht ligt niet in iets speciaals of in het feit dat we plots andere dingen gaan doen. We leren gewoon anders te kijken naar wat er hier is; waarderend en respecterend. Het laat ons toe een nieuwe dimensie te ontdekken, hier en nu.  

Aandachtmeditatie kan door iedereen gedaan worden, ongeacht je religieuze achtergrond en de staat van je fysieke gezondheid en welke ervaring je hebt. Deze cursus heeft geen religieus karakter.
Ontspanning komt wanneer ik ruimte geef aan wat er is.
Als je spanning kunt toelaten, komt er ontspanning. 
 
 
Wat de cursus biedt:

Verwacht van deze cursus niet dat je minder pijn zult krijgen, maar misschien kun je wel leren er anders mee om te gaan. De bedoeling van deze meditaties is dat je je je pijn minder als vijand gaat zien en uiteindelijk als deel van jezelf. Er is pijn, én er is ook meer. Je bent namelijk veel meer dan je handicap, ziekte of je pijn. In de cursus word je aangereikt wat thuiskomen bij jezelf betekent, hoe je in je lichaam en in je pijn aanwezig kunt zijn. Ook komen verschillende oefening aan bod die leren hoe je je lichaam kunt ontspannen en hoe je de pijn iets kunt verminderen door bijvoorbeeld naar de pijn toe en uit te ademen en niet in verzet te gaan. Dit alles met niet oordelende vriendelijke aandacht.

Door regelmate oefening kunnen we inzien en ervaren dat we vaak op de automatische piloot, dus met weerstand op onze pijn en de daarbij opgeroepen emoties reageren, terwijl dit over het algemeen meer pijn geeft. Het gaat om je verdriet, pijn en frustratie onder ogen zien. Op deze wijze verandert de houding tegenover onaangename ervaringen van ontkennen of niet willen, naar openstaan voor en op komen voor jezelf. Je mag er zijn zoals je bent.

Ook kun je door met aandacht te voelen, ervaren dat de pijn ieder moment verandert van vorm, patroon en intensiteit. Vaak voel je dat niet bewust als je chronische pijn hebt. Geef jezelf wel de tijd, want het vraagt veel oefening, moed en geduld om in je lichaam te gaan. Je kunt niet zomaar even gewoontepatronen doorbreken als je nooit echte aandacht voor je lichaam en je pijn hebt gehad. Verwacht ook niet teveel, want dat staat de ontspanning in de weg.

Met vriendelijkheid, openheid en aandacht naar je lichaam kijken is niet iets dat je even snel kunt leren, maar door oefening, moed en geduld kan er wel degelijk iets veranderen. Deze cursus is een ontdekkingsreis door je eigen lichaam en geest. Het is geen gemakkelijke reis, maar het biedt je wel de mogelijkheid zelf verantwoordelijkheid te nemen. Jij hebt de keuze om niet steeds in gedachten te willen leven, gevangen in het verleden of de toekomst. Je kan inzoomen op wat er hier is en hoe het nu is! Een oude man zei ooit; mijn leven was gevuld met ongeluk, waarvan het meeste nooit is gebeurd. De cursus zal je handvatten bieden om na de cursus zelfstandig door te kunnen gaan.

Structuur cursus
De cursus heeft een duidelijke structuur. De cursus bestaat uit de volgende negen stappen: 

1. Doel thuiskomen bij jezelf. Ontspanning en houding van je lichaam.
2. Oefeningen met de ademhaling, de afdwalende geest.
3. Leren in het lichaam te zijn (oefeningen bodyscan etc.)
4. leren accepteren wat er is = niet oordelen
5. hoe ervaar ik pijn in het hier en nu (toelaten/afweer etc.).
6. verschillende oefeningen met pijn (ademen naar de pijn en in de pijn te zijn en het ontdekken van de pijn en de verandering erin) Door de verschillende oefeningen kun je ervaren hoe het bij je werkt of niet.
7. dynamisch middelpunt (ruimte zijn ervaren, dat je meer dan je lichaam bent). De oog in de orkaan zijn. Je hoeft er niet in mee te gaan. Je hoeft de pijn niet te zijn, meer zijn dan je pijn of handicap.
8. loslaten (verwachtingspatroon, tevreden/ontevreden)
9. feedback, evaluatie en vragen

Cursusinformatie
De cursus zal op 7 september 2012 gaan starten op de vrijdagochtend. Er is plaats voor zes à acht cursisten. De cursus bestaat uit vijftien lessen die om de andere week gegeven wordt, zodat je tijd hebt om met de oefeningen en informatie aan de slag te gaan. Er is ook een terugkomles enkele weken na het einde van de cursus om vragen te kunnen stellen en ervaringen uit te wisselen. De lessen worden gegeven door de spraakchat gegeven, wat een telefonisch vergaderoptie is. Behalve een telefoon heb je niets nodig. Je belt naar een 010 nummer, vervolgens toets je een code in en dan kun je praten met de andere cursisten en met de mensen die de cursus geven. Het 010 nummer waar je naar toe belt, heeft een normaal tarief.

Iedere les duurt maximaal anderhalf uur. In de les zullen we samen meditaties doen die aangevuld worden met informatie en uitleg. De meditaties uit de cursus zijn ook ingesproken, zodat je er zelf mee aan de slag kunt gaan. Na een les ontvang je de meditaties per mail. Ook is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast is het mogelijk om gedurende de cursus vragen te stellen via de e-mail. Als je mee doet aan de cursus, is het wel belangrijk dat je de intentie hebt om dagelijks tien à twintig minuten bezig te zijn met het oefenen. Dit is nodig om verandering tot stand te brengen.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus zijn € 75,--Dit dient voor aanvang van de cursus betaald te worden. Het bedrag kan ook in twee termijnen betaald worden. Je krijgt geen geld terug als je een les niet aanwezig kunt zijn of als je voortijdig stopt met de cursus. Daarnaast zijn de telefoonkosten voor eigen rekening.

Cursusgevers
Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en is al vele jaren medebestuurder van de loge Arnhem, waar zij ook de bibliotheek beheert. Zij volgt studies en meditatietrainingen van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Boeddhistisch Tibetaanse Gelugpa Traditie en verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniel van Egmond over filosofie, theosofie en Kabbalah. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Veroni Steentjes (36), is haar halve leven bedlegerig door posttraumatische dystrofie. Veroni is ook initiatiefneemster van Stichting Intermobiel. Ze beoefent en bestudeert sinds 1997 het Tibetaans boeddhisme. Eerst bij Shambhala Boeddhisme en sinds 2002 bij Jewel Heart. Er is wekelijks een studiegroep bij haar thuis van Jewel Heart gegeven door Ineke Vrolijk.

Evy (50+), is zelf al ruim 10 jaar bedlegerig door een auto-immuunziekte. Ze was yoga lerares, geeft nu les in yoga-filosofie en schrijft spirituele oeken.

Veroni en Elvire zijn allebei ervaringsdeskundigen in het hebben van een chronische ziekte, chronische pijn en lichamelijk beperkt zijn.

Aanmelden
Als je mee wilt doen, open dan dit Word formulier wat bestaat uit algemene gegevens, cursuskosten betalen naast enkele achtergrond vragen om iedere cursist zo goed mogelijk te kunnen helpen. Vanzelfsprekend wordt hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan. Je bent vrij om vragen open te laten. Het formulier moet ondertekend retour. Dat kan ingescand of per post. De aanmeldingen worden op volgorde van datum behandeld. Het formulier is er ook in pdf
 
Dit kan via o.v.v. meditatie

Voor vragen, meer informatie of een aanmeldformulier kun je mailen o.v.v. meditatie 

Groetjes Ineke, Veroni en Evy