Stichting Intermobiel

Persoonlijk Joyce


Joyce:

’In het derde jaar van mijn vierjarige opleiding werd ik dermate ziek dat het mijn leren sterk beïnvloedde. Gelukkig heb ik altijd veel steun gehad van mijn jaargenoten, de docenten en het thuisfront. Zij hebben mij zowel praktisch als emotioneel gesteund. Zo is er een stageplaats gezocht waar ik parttime kon werken. Ook stond de einddatum van het project waar ik mee bezig was niet vast, zodat ik niet in problemen kwam als ik een tijdje zou uitvallen. Mijn moeder bracht me naar de trein en haalde me weer op. Op het laatst vervoerde ze me zelfs volledig naar de stageplaats toe. Mijn beste vriendin en mijn moeder hielpen me met het uittypen van mijn scriptie. Emotioneel gezien was het fijn dat ik veel begrip kreeg, niet alleen thuis, maar ook op school en op mijn stageplaats. En dat terwijl ik pas in de laatste maanden voor het afstuderen een diagnose kreeg! Zonder deze steun had ik mijn opleiding niet kunnen afmaken, laat staan binnen vier jaar!’