Stichting Intermobiel

Aangepaste auto

Auto-aanpassingen kunnen de bewegingsvrijheid van mensen met een handicap enorm vergroten. Wat moet nu precies verstaan worden onder een aangepaste auto? Daarbij kunt u denken aan aanpassingen voor de gehandicapte bestuurder maar ook aan aanpassingen voor de gehandicapte passagier. Als u zelf een rolstoel gebruikt is het mogelijk de auto zo aan te passen dat u met uw handen kunt remmen en gas geven.

Hebt u een gehandicapte partner of een gehandicapt kind dan kan de auto hieraan aangepast worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bijrijdersstoel te monteren die kan draaien en naar buiten kan komen, zodat uw partner vanuit zijn rolstoel makkelijk op deze autostoel plaats kan nemen. Ook kan een auto aangepast worden voor het vervoer van mensen in een rolstoel. Dan is bijvoorbeeld een verhoogd dak nodig en een systeem om de rolstoel in de auto te rijden.

Welke auto-aanpassingen zijn nodig?
Bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen kunt u laten bepalen welke aanpassingen u aan uw auto nodig hebt. U moet dan eerst een ’Eigen verklaring’ invullen. Die is te koop bij de gemeente, bij rijscholen en bij het Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Een ’deskundige praktische rijgeschiktheid’ van het CBR kan inschatten of u aanpassingen aan uw auto nodig hebt. U krijgt een uitnodiging voor een rijtest en een gesprek met de deskundige. Tijdens de rijtest wordt bekeken of u goed kunt remmen, sturen en gas geven. Ook wordt gekeken naar uw reactievermogen.

Uiteindelijk kiest u samen met de deskundige voor een auto waarin u precies hetzelfde kunt als elke andere automobilist. Soms is een eenvoudige aanpassing voldoende, bijvoorbeeld een automatische versnelling. Maar er kunnen ook ingrijpende veranderingen nodig zijn, zoals de montage van een voetstuur.

Wanneer u met de voorgestelde aanpassingen vijf tot tien lessen hebt gehad, wordt u opgeroepen voor een rijtest. Na een goed verloop van deze rijtest krijgt u een brief van het CBR dat alles medisch en praktisch gezien akkoord is. Deze brief vervangt de ’Eigen verklaring’ bij de aanvraag van het rijexamen.

Hoe kom ik aan een aangepaste auto?
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het aanpassen van auto’s; adressen vindt u op de website van Auto Aanpasbedrijven Nederland. Voordat u de weg opgaat met uw aangepaste auto, moet hij worden gekeurd door de RDW.

U kunt ook een tweedehands aangepaste auto kopen; die worden aangeboden op verschillende websites, bijvoorbeeld Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, ANGO en Vereniging Spierziekten Nederland.

Vergoeding van een aangepaste auto
De vraag of u een vergoeding krijgt voor aanpassingen aan uw auto is niet eenvoudig te beantwoorden. De mogelijkheden bestaan, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om een vergoeding te krijgen.

Voor de vergoeding is het allereerst belangrijk waar u de auto voor gebruikt. Hebt u hem vooral nodig om naar uw werk te gaan? Dan wordt de vergoeding geregeld als reïntegratievoorziening. U moet dan naar de afdeling van het UWV waar u onder valt. Welke vestiging dat is, vindt u op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Gebruikt u de auto vooral voor uw sociale contacten, om boodschappen te doen en voor andere persoonlijke zaken? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding. Dit is geregeld in de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). De meeste gemeenten verwijzen mensen met een handicap echter liever naar het collectief vervoer. De gemeente is verplicht om naar uw persoonlijke omstandigheden te kijken bij de toekenning van een vervoersvoorziening, maar in de praktijk valt het niet mee om een aangepaste auto vergoed te krijgen.

Omdat gemeenten niet scheutig zijn met vergoedingen voor aangepaste auto’s, vragen steeds meer mensen een bijdrage van een fonds. De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie heeft zo’n fonds dat bijdraagt aan auto-aanpassingen voor mensen met een handicap die niet met collectief of openbaar vervoer kunnen reizen.

Aangepaste auto huren
Voor huurauto’s met een aangepaste stuurinrichting kunt u terecht bij Hertz. Een auto met handbediening kunt u ook huren bij B&S Autoaanpassing BV. Rolstoelbussen zijn te huur bij KAV Autoverhuur. Bij sommige regionale autoverhuurbedrijven kunt u personenauto’s (carioles) huren die aangepast zijn voor het vervoer van mensen in een rolstoel. Adressen vindt u in de Gouden Gids (eigen vervoer, huren en verhuur, autoverhuur).

Wilt u af en toe een aangepaste auto huren maar heeft u geen geld daarvoor? Bij de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie kunt u een budget aanvragen om 10 tot 15 dagen per jaar een aangepaste auto te huren. U mag ieder jaar een nieuw budget aanvragen.

In zeer uitzonderlijke situaties geeft de gemeente een vergoeding voor het huren van een auto op maat. Dit hangt af van het beleid dat uw gemeente voert in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw gemeente.

Meer informatie over autoaanpassingen
Informatie over aangepaste auto’s en over gespecialiseerde rijscholen kunt u vinden bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. U kunt u daar ook laten adviseren over aanpassingen aan uw auto.
Op de website van Stichting Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen vindt u de ’Keuzewijzer Autoaanpassingen’. Met de keuzewijzer kunt u te weten komen welke aanpassingen voor u geschikt zijn.
U kunt voor informatie over aanpassingen natuurlijk ook terecht bij uw patiënten- of belangenorganisatie. Ook kan u contact opnemen met een auto aanpassingsbedrijf zoals Mobiel v.o.f.. U kan ook een lotgenoten met een aangepaste bus vragen waar hij de bus heeft laten aanpassingen en wat zijn ervaringen zijn.

bron: www.meegeldersepoort.nl